NGO aan Arabische landen in VN: “Waar zijn jullie Joden?”

0
2915

Het kwam vorige maandag tot harde woorden tijdens de vergadering van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (UNHRC), zo bericht onder meer de Algemeiner, een Joods tijdschrift uit de VS. De vertegenwoordiger van een pro-Israëlische NGO beantwoordde de Arabische beschuldigingen van apartheid met de vraag “Algerije, waar zijn uw Joden?”.

Bij het begin van de vergadering beschuldigden enkele landen uit het Midden-Oosten de Israëlische staat van apartheid en misbruiken tegen de Palestijnse bevolking. Hierop nam Hillel Neuer, zelf een Jood en hoofd van ‘UN Watch‘, het woord. Deze in Genève gebaseerde NGO heeft zich als doel gesteld om het naleven van mensenrechten door leden van de VN te toetsen aan de hoge idealen die de VN zelf vooropstelt, en heeft ook de naam pro-Israëlisch te zijn.

Algerije had 140.000 Joden, waar zijn jullie Joden?

Neuer verweet de landen in kwestie (onder andere Qatar, Egypte, Sudan en Saudi -Arabië) zelf de mensenrechten te schenden, en noemde de klachten “Orwelliaans”. Ook vermelde hij dat de 1,5 miljoen Arabische Israëli’s gelijke rechten hebben en het zelfs tot in het Israëlische parlement of hooggerechtshof kunnen schoppen. Vervolgens beschuldigde hij hen in scherpe tonen van hypocrisie: “Hoeveel Joden leven er in jullie landen? Hoeveel Joden leefden er ooit in Egypte, Irak, Jordanië, Kuweit, Libanon, Lybië, Marokko? […] Eens was het Midden-Oosten vol met Joden. Algerije had 140.000 Joden, waar zijn jullie Joden? Egypte had 75.000 Joden. Waar zijn jullie Joden? […]”

Exodus na 1948

Vermoedelijk verwees Neuer hiermee naar de exodus van de inheemse Joodse bevolking uit de Arabische landen volgend op de Arabisch-Israëlische oorlog in 1948. Volgens Israël zelf zouden toen ongeveer 850.000 Joden – vaak onder dwang – op de vlucht zijn gegaan.

UN Watch had de afgelopen jaren veel kritiek op de werking van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. In 2014 protesteerde de organisatie tegen de verkiezing tot de raad van onder andere notoire mensenrechtenschenders zoals Saudi-Arabië, Cuba, China en Rusland. Op de Franse televisie sprak Neuer toen van een “zwarte dag voor de mensenrechten”.