Zondagvoormiddag kruisten in De Zevende Dag federaal fractieleider voor N-VA Peter De Roover, Kamerlid voor Open Vld Annemie Turtelboom en Said Bataray van de Jonge Turken de degens over het mogelijke bezoek van Turks president Erdogan of één van zijn ministers in België. Turtelboom sloot aan bij de vorige spreker in het programma, CD&V-voorzitter Wouter Beke, dat bezoeken toegestaan horen te worden op voorwaarde dat de openbare orde niet in het gedrang komt. De Roover kondigde dan weer aan volgende week een wetsvoorstel in te dienen om een bezoek te kunnen verbieden.

Die laatste stak overigens meteen van wal door zijn steun te betuigen aan de Nederlandse regering en premier Rutte. Zij hebben volgens hem immers de verantwoordelijkheid opgenomen om onze waarden te verdedigen door actie te ondernemen tegen buitenlandse gezagsdragers die in Nederland campagne komen voeren. Tegenover het onbegrip van Bataray over de heisa stelde hij dat toekomstige spanningen alleen door een dergelijk verbod op spreken voorkomen kunnen worden. Het zou namelijk niet bevorderlijk zijn Belgische Turken steeds meer te betrekken bij Turkse affaires, in plaats van zaken die zich afspelen in het land waar ze wonen.

‘Freedom of Speech’

Annemie Turtelboom beweerde vervolgens dat ze het ook eens is met Ruttes beslissing, maar dat ze zich niet kan vinden bij het ‘algemeen verbod’ van De Roover om buitenlandse politici het recht te ontnemen in ons land te komen spreken. Voor haar is het enige criterium dat  de veiligheid en de openbare orde kunnen worden gewaarborgd, een standpunt dat ze doorheen het debat bleef herhalen. De Roover verklaarde echter dat zijn “zeer rechtlijnig wetsvoorstel” geen algemeen verbod inhoudt en niet in strijd is met de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens, maar louter de regering de mogelijkheid geeft te beslissen of een buitenlands gezagsdrager welkom is om in België te komen spreken. Zo niet zou ons land alleen maar de poort openzetten voor meer beknotting van die mensenrechten. Bataray verkondigde desalniettemin dat het aan het Europees Hof is om over Erdogans beleid te oordelen en dat door een dergelijke maatregel de president alleen maar populairder wordt.


Volgens hem zou België zich schuldig maken aan het verhinderen van de vrijheid van vergadering en de vrije meningsuiting. Turtelboom was ook van mening Erdogan te moeten bestrijden door de ‘freedom of speech’. De Roover sloot het debat af met een ietwat gewaagde uitspraak over zijn ongerustheid jegens de Turken die hier stemmen voor een dictatoriaal regime waarvan ze zelf de gevolgen niet zullen dragen. Die noemde hij “bijzonder hypocriet en zelfs lafhartig”. Vlak voor het einde verzocht hij uitbaters van zalen niet te verhuren aan propagandaverspreiders van Erdogan, waarmee hij de verontwaardiging van Bataray over zich heen kreeg.

https://sceptr.net/campaigns/doneer/donate/
  • Jan V

    Geduld is belangrijk, maar als geduld te lang duurt, wordt het lafheid.