In de Zevende Dag kruiste CD&V – met steun van Groen – de degens met coalitiepartners N-VA en Open Vld. CD&V wil onder aanvoeren van vicepremier Kris Peeters (CD&V) werkgevers anoniem controleren op basis van de discriminatieregelgeving (de zogenaamde mystery calls). Volgens CD&V is dat opgenomen in de resolutie van 2015 omtrent discriminatie op de werkvloer, maar N-VA is het daar niet mee eens. Gevraagd of N-VA op zijn minst bereid is om erover te praten stelt Axel Ronse (N-VA) resoluut: “Neen, absoluut niet.” Het ‘kibbelkabinet’ in actie.

In het VRT-programma De Zevende Dag werd vandaag naar aanleiding van een studie van de UGent – waaruit blijkt dat allochtonen en ouderen worden achtergesteld op de arbeidsmarkt – gedebatteerd over wat de overheid dient te doen tegen discriminatie. N-VA wil “absoluut” niet weten van mystery calls en Open Vld wil wachten tot wanneer zelfcontrole meer tijd heeft gekregen. Maar Groen en CD&V vinden loutere zelfcontrole te vrijblijvend. Aan tafel zaten: een goed voorbereide Axel Ronse (N-VA), een redelijk stille Emmily Talpe (Open Vld), een menselijke Nahima Lanjri (CD&V) en een sterk riposterende Imade Annouri (Groen).

Vooroordelen aanpakken

Ronse beet de spits af en zette de toon en het narratief: werkgevers zijn op zoek naar mensen met de juiste kwaliteiten. Soms is het zo dat men zich laat leiden door vooroordelen. Sommige werkgevers denken dan bijvoorbeeld dat iemand met een vreemde naam op zijn/haar CV de Nederlandse taal onvoldoende machtig is. Maar deze vooroordelen gaan niet verdwijnen door de staat undercover de “slager, bakker of garagist” te laten controleren, verhaalt Vlaams parlementslid Ronse. “We gaan onze werkgevers toch niet gaan ambeteren met valse CV’s?”, vraagt Ronse zich af.

“Niet akkoord”, zegt Kamerlid Lanjri die schermt met de gestemde resolutie waarbij naast de regeringspartijen ook Groen mee heeft voorgestemd. Uit de resolutie komt voor dat er na juli moet gestart worden met anonieme controles waar de sectoren zelf aangeven dat er problemen zijn of in die sectoren die achterblijven, vindt Lanjri. Indien N-VA en Open Vld niet volgen, “dan spreek ik over contractbreuk”, zegt Lanjri fel.

Maar ook regeringspartner Open Vld is weinig enthousiast over de plannen, waardoor CD&V wat cavalier seul lijkt te spelen. We willen “geen heksenjacht”, laat Talpe optekenen. Zelfregulering moet voldoende tijd en kansen gegeven worden. Volgens het blauwe Vlaams parlementslid is dit, ook na reeds twee jaar, nog onvoldoende het geval.

Lanjri krijgt steun vanuit groene hoek: Alles gecombineerd, de regelgeving, zelfcontrole, sensibilisering, maar ook anonieme controles zijn nodig om op een degelijke manier discriminatie aan te pakken. Eens we alle sectoren en hun discriminatiepraktijken in kaart hebben gebracht kunnen we ook volledig en gericht aan de slag gaan, aldus het Vlaams parlementslid voor Groen Imade Annouri. Moderator Tim Pauwels merkt op aan Lanjri dat ze meer steun krijgt vanuit de oppositie dan van haar coalitiepartners.

De resolutie: “gerichte controles”?

In het voorjaar van 2015 werd een resolutie (dat is geen echte wet, maar eerder een politieke aanbeveling) gestemd over discriminatie op de werkvloer. Dat akkoord werd uitgestippeld door destijds N-VA-Kamerlid Zuhal Demir, Vincent Van Quickenborne (Open Vld), Nahima Lanjri (CD&V) en David Clarinval (MR). De resolutie spreekt over zelfcontrole maar ook over “gerichte controles” in de strijd tegen discriminatie. Maar er is geen consensus in de regering over wat dat precies moet gaan inhouden. Voor N-VA is de huidige regeling waaruit na algemene controle en waarschuwingen kan overgegaan worden tot een PV-opstelling en vervolging door het Parket voldoende. Voor CD&V betekent het werk maken van anonieme steekproeven.

Annouri haalt hard uit naar de regering en het ogenschijnlijk weinig coherent signaal. Hier zien we opnieuw het kibbelkabinet aan het werk, vindt een verontwaardigde Annouri, die het “beu” is. De mensen die nu naar dit programma kijken, die problemen hebben met tewerkstelling door hun afkomst, die vragen zich nu af: “wat gaat er nu veranderen?”. Er wordt in cirkeltjes gegaan, vindt de Groen-politicus: “Het is alsof de regering zegt bij haar alcoholbeleid: we gaan sensibiliseren met Bob-campagnes, we gaan chauffeurs aanzetten tot zelfcontrole, maar alcoholcontrole’s gaan we niet doen. Die zijn te stigmatiserend.” Te absurd voor woorden, denkt Annouri.

Ook al wil Open Vld het “sluitstuk van anonieme controles” overwegen nadat zelfcontrole voldoende tijd heeft gekregen, wil de N-VA er permanent niet van weten. Gevraagd of N-VA er op zijn minst over wil praten en open staat voor het idee, antwoordt Ronse resoluut: “Nee, absoluut niet”.

Het spel zonder Open Vld

Het valt nog maar eens op hoe de N-VA en CD&V zich comfortabel hebben gezet in respectievelijk de rechter- en de linkerzetel van de regeringswagen zonder dat er gestuurd wordt in één van die richtingen. Beide partijen sturen geregeld voorstellen naar voren waarvan het duidelijk is dat er van deze niets in huis zal komen.

N-VA-voorzitter Bart De Wever legde afgelopen week nog maar eens een aantal voorstellen op tafel tegen terreur waaronder een wettelijk kader voor een noodtoestand. Maar daar is geen akkoord over in de regering herinnerde CD&V-voorzitter Wouter Beke onlangs eraan in Terzake. En zo blijven N-VA en CD&V een pingpongspel spelen over van alles en nog wat en waar weinig retorische plaats in lijkt te zijn voor Open Vld. De liberale partij heeft een oncomfortabele centrumpositie gekregen in het midden van de wagen met weinig profiel.

https://www.facebook.com/TerzakeTV/videos/1331755090224762/