Dit jaar zijn al 28 meldingen gemaakt van frauduleuze asielzoekers die ‘terugreizen’ naar hun thuisland. Dat is al meer dan de helft van wat in geheel 2016 werd aangegeven. Toen werden er 46 gevallen van ‘vakantievluchtelingen’ geregistreerd. Dat schrijft Belga.

In de eerste twee en half maanden van 2017 heeft het CGVS (Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen) achtentwintig dossiers geopend tegen vluchtelingen die fraude plegen door op vakantie te gaan naar het land waarvan men vlucht wegens aangenomen politiek, vervolgings- of oorlogsgevaar.

In het volledige jaar 2016 ging het om zesenveertig meldingen omtrent de inbreuk. Toen werden er veertien asielverblijven ingetrokken en zes behouden. De rest – zesentwintig dossiers – is nog in onderzoek. Dat liet staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) weten. Reizen naar het land van herkomst is voor mensen met een vluchtelingenstatus niet toegestaan. “‘Vakantiegangers’ zijn vluchtelingen die tijdelijk teruggaan naar hun herkomstland, het land waar ze zeggen gevaar te lopen. Als vluchtelingen toch terugreizen, dan kan hun asielvergunning worden ingetrokken” verduidelijkt Francken.

De ‘Nederlandroute’

Sommige van deze vakantievluchtelingen trachten via een ander land, zoals Nederland, naar hun land van herkomst te reizen. Sinds 2016 werkt het ministerie van Francken nauwer samen met hun Nederlandse collega’s om de mazen in het net kleiner te maken. De afspraken zijn vastgelegd in een afsprakenregeling tussen beider Lage Landen.

Maar ook met andere landen wil Francken beter gaan samenwerken. Concreet wordt er gedacht aan Frankrijk en Duitsland. “De gesprekken met Frankrijk zijn lopende. Met Duitsland bestaat er een informele samenwerking en worden reeds dossiers doorgestuurd. Net zoals met Nederland willen we zo snel mogelijk komen tot een structurele samenwerking met Duitsland”, verklaart Francken.

Het CGVS werkt casus per casus en verhoort de betrokkenen.

In de visumrel lag Francken in de clinch met een Syrisch gezin en het linkse advocatenbureau Progress Lawyers Network dat het desbetreffende gezin vertegenwoordigde. Het gezin dat een humanitair visum aangevraagd had bij de Belgische ambassade in Libanon en vervolgens asiel toegekend wou krijgen, kwam ook in opspraak toen allerlei reizen aan het licht kwamen naar de regio.

"Twijfels bij Syrisch gezin"

Er rijzen twijfels over het Syrische gezin uit Aleppo dat een visum voor België wil. Uit officiële documenten blijkt dat de vader onlangs twee weken buiten Syrië verbleef. Bart De Wever (N-VA) reageert.

Publiée par VTM NIEUWS sur lundi 26 décembre 2016

4 REACTIES

  1. Deze situatie is erg voor degenen die onze hulp écht nodig hebben. Misbruiken kan men niet tolereren. Blijkbaar was dat in het verleden geen punt. Ocharme, Ochgod, de arme asielzoeker. Niemand is heilig, ook de asielzoeker niet. Het buikgevoel van naïef links vergeet dit constant.