Zondag hebben zo’n vijftienhonderd manifestanten verzameld in Brussel voor de achtste editie van de Mars voor het Leven. Dat is een organisatie/manifestatie die ageert voor het recht op leven en tegen de praktijken van abortus en euthanasie. De betoging volgde een parcours van de Kunstberg tot het justitiepaleis. Dat meldt Metro.

Zondag werd in Brussel verzameld voor een stille betoging tegen abortus en euthanasie. Volgens politiecijfers ging het om ongeveer 1.500 mensen, de organisatie spreekt over 3.000 deelnemers. Er werd in stilte gewandeld van de Kunstberg tot het justitiepaleis waar witte rozen werden neergelegd ter herdenking van de slachtoffers van abortus.

“We marcheren in stilte, als eerbetoon aan de mensen die lijden. Aan de mensen die het daglicht nooit gezien hebben, aan de vrouwen die lijden na een abortus en aan de mensen die vinden dat hun leven het niet meer waard is geleden te worden. We betogen ook in stilte omdat we vinden dat er over thema’s als abortus en euthanasie in alle rust moet gediscussieerd worden en het debat in de media nu veelal op een agressieve manier gevoerd wordt.” zegt een deelnemer aan Metro.

Merci à tous pour votre participation. A l'année prochaine 🙂

Publiée par March for Life Brussels sur dimanche 26 mars 2017

Prominente aanwezige en spreker was Stéphane Mercier, gastdocent filosofie aan de universiteit van Louvain-la-Neuve (UCL). Deze veroorzaakte onlangs opschudding door enerzijds te stellen dat abortus moord is en anderzijds door zich af te vragen of het in die optiek ook niet moreel erger is dan verkrachting.  Tegen Mercier loopt een disciplinaire procedure ingesteld door de UCL naar aanleiding van deze uitspraken. Voorlopig zijn zijn lessen opgeschort.

Mercier vindt dat het de taak is van een filosoof om na te denken over de zin en waardigheid van het leven. Ook is hij van mening dat een katholieke instelling zich moet verzetten tegen abortus: “Een katholieke universiteit zou volgens mij ook de waardigheid van het leven moeten verdedigen. Ik geloof dat de universiteitsstudenten perfect in staat zijn om zelf kritisch na te denken en de waarde van de vrijheid van meningsuiting begrijpen.”

In 2011 werden 19.578 abortussen uitgevoerd. Dat zijn er ongeveer 53 per dag. De organisatoren van de Mars voor het Leven vinden dat de huidige wetten die dit toelaten in strijd zijn met “de menselijke waardigheid”.

https://twitter.com/XavierPaul_/status/846003005832998914

7 REACTIES

  • Ik ook niet. En precies daarom ben ik mee opgestapt… Waarom wil de staat ons allemaal verplichten om precies te denken zoals zij?… om te criminaliseren wie het waagt anders te denken?… Om een prof te ontslaan die daaraan niet meedoet? Wie dringt hier zijn mening op aan wie?

   • Er is nog niemand tot abortus gedwongen door de staat U maakt wel een erg kromme redenering; Het staat iedereen (binnen beperkingen) vrij wel of niet abortus te ondergaan, u zou de mensen willen verbieden van het te doen, dat is pas dwingend. Ik heb ook geen weet van een prof die ontslagen zou zijn omdat hij geen abortus wil plegen, waar haalt u die onzin vandaan?.

   • Waarom deze scheldpartij?… Ik wil niemand iets “verbieden” maar ik wil dat mensen zelf eens gaan nadenken over wat bvb. abortus eigenlijk is en wat het doet met een vrouw… En dat u geen weet heeft van een prof die ontslagen zou zijn… pleit niet in uw voordeel. Ga maar eens googlen op Stéphane Mercier, voordat u spreekt over onzin, als iemand dat wél blijkt te weten.

   • Noemt u dit schelden? U bent niet veel gewoon. Denkt u trouwens dat ik niet weet ‘wat abortus is’? Neemt u mij voor een lichtzinnige idioot? Denkt u dat de mensen die abortus plegen ‘er niet over nadenken?’ Denkt u dat alleen de tegenstanders ‘nadenken?’ Dit dan nog vaak geleid door een geloof ontstaan zo’n 2000 (of 1400) jaar geleden.

    Ik heb die Mercier even gegoogled. Ik werk in de medische wereld en dacht dat u daarop alludeerde. Hij hoefde geen abortus te plegen (hij is zelfs geen arts maar gewoon een filosoof). Hij wou echter zijn standpunt doordrukken wat niet het standpunt van de universiteit is waar hij was tewerkgesteld, tijdens zijn lessen en binnen zijn dienst, daarenboven is hij homofoob en vergeleek homo’s met nazi’s, marxisten en fascisten, mooi volkje dat u wil verdedigen. Hij voldeed niet aan de deontologie van de UCL en heeft een tuchtprocedure doorlopen. . Uw vrijheid houdt op waar die van de anderen begint… U wil geen abortus, OK. Uw buurvrouw wil het wel? Ook OK.

   • U hebt die Mercier even “gegoogled”?… Prima. En u praat hier gewoon na wat daar even is samengevat en aangereikt vanuit een bepaalde hoek. Ook prima, maar het probleem begint zich te stellen als u op basis daarvan meteen een vernietigend oordeel velt over iemand die u niet kent – ipv de tijd te nemen om zijn 15 blz. document in zijn geheel en buiten de media-context zélf te lezen, weliswaar in het Frans, wat nog méér intellectuele inspanning vereist… En op basis daarvan oordeelt u gewoon snel even dat die moedige man zijn job meteen maar moet verliezen… Nochtans wou hij niks “doordrukken”, hij wou als een verantwoordelijke prof aan jonge intelligente mensen leren zélf na te denken ipv zelfgenoegzaam op basis van een vluchtig google-resultaat te oordelen over wat ze niet meteen begrijpen… maar ja, hij is dan ook maar “een gewoon filosoof” en nog niet eens een arts

   • U antwoord niet meer op het feit dat de vrijheid geldt voor iedereen, ook voor diegene die het niet met u eens is. Ik dwing niemand tot abortus, u wil iedereen ervan gedwongen weghouden, een groot verschil.

    De UCL is een achtenswaardige (katholieke) instelling die de wetenschap hoog in het vaandel voert. De heer Mercier is door die instelling, op basis van zijn extremistische denkbeelden ontslagen (dat u hem een moedig man noemt laat ik alleen aan u over). Waarom zou het zijn dat ik eerder in die instelling geloof dan in uw idolatrie?
    Het gaat trouwens over leven en dood. Een arts krijgt er misschien niet dagelijks mee te maken maar toch zeer regelmatig. Een ‘gewone filosoof’ is de roeper aan de zijkant. Zeer makkelijk (en laf) eigenlijk om dan extreem te zijn.
    En wat betreft die vijftien bladzijden tekst. Ik werk voornamelijk in het Franstalige landsgedeelte, dat Frans is geen probleem. Maar denkt u echt dat ik daar mijn tijd zou insteken? U zegt dat ik scheldt. Wat u doet is veel erger, omdat ik uw extreem gedachtengoed niet volg ben ik blijkbaar dom en kan ik geen intellectuele inspanning leveren. Nu, ik ga op uw ‘bijdragen’ geen reactie meer geven. Ga een beetje bidden.