Paul De Roo en Sarah Braeye, de eigenaars van het ondertussen beruchte gekraakte huis in Gent, zitten met hun handen in het haar. Ze reageren erg verontwaardigd op het besluit van de voorzitter van de Gentse rechtbank van eerste aanleg, die oordeelde dat de krakende Roma-zigeuners nog veertien dagen op hun kosten in hun huis kunnen verblijven. Aan het einde van de termijn zullen ze hun heil elders moeten zoeken.

De uitspraak kwam er nadat de Gentse afdeling van het Oost-Vlaamse parket oordeelde dat het geen geval van huisvredebreuk betrof, omdat het huis volgens de politie niet bemeubeld of bewoond was. Het verzoekschrift van de eigenaars voor de uitzetting van de elf Roma-zigeuners werd door de voorzitter verworpen, ondanks de urgentie van de kwestie. Het parket onderzoekt op dit moment wel nog een eventuele betrokkenheid van derden, omwille van de verklaring van de Roma-zigeuners dat ze 150 euro betaalden aan een onbekend iemand in ruil voor hun verblijf. Een laatste optie voor het koppel zou zijn om op basis van het eigendomsrecht de ontruiming van hun woning aan te vragen. Echter kost een dergelijke procedure veel tijd, ook omdat de krakers zelf in beroep kunnen gaan.

Foto: Facebook.

Ondertussen uitte het koppel scherpe kritieken op het gerecht en de Gentse lokale politie. Zo zou hun werking en communicatie ondermaats en onjuist zijn. Onder andere over hoe volgens Braeye en De Roo hun advocaat tot nu toe werd tegengewerkt in het onderzoek reageren ze uiterst misnoegd. Ook het besluit van de politie dat hun woning niet bemeubeld zou zijn, gaat hen te boven en spreken ze resoluut tegen. Ze begrijpen overigens niet hoe een rechter in hun plaats kan beslissen dat ze nog twee weken zullen moeten opdraaien voor de oplopende kosten van gas, water en elektriciteit.

N-VA en Open Vld, die eerder verklaarden minister van Justitie Koen Geens (CD&V) bij de zaak te betrekken om tot een structurele oplossing te zorgen, reageren op dit moment ietwat teleurgesteld. Geens gaf aan het kraken van woningen strenger te willen laten aanpakken, maar dat gaat niet ver genoeg voor de twee regeringspartners die kraken wettelijk strafbaar willen maken.