Het Katholiek Onderwijs vraagt aan minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) of het komende schooljaar niet beter op 4 september van start gaat, dit omdat het islamitische offerfeest op 1 september valt. Dat staat te lezen in De Standaard. Crevits moet er weinig van weten. 

“De ervaring leert dat slechts één derde van de leerlingen opdaagt als het Offerfeest is. En we willen dat álle leerlingen goed voorbereid aan het schooljaar beginnen.” zegt directrice Ann Paeschuyzen van het Scheppersinstituut te Antwerpen. Die school heeft een pedagogische studiedag ingelast op 1 september waardoor de leerlingen dus thuis mogen blijven.

Een aantal directeurs vrezen dubbel werk (kennismakingen, afspraken…). Dit omdat het offerfeest een erkende vakantiedag is voor moslimleerlingen. “Het zou bijzonder jammer zijn mocht een deel van de leerlingen die start missen.” vindt Francis Van Caer, directeur van de Ursulinen in Mechelen.

59.733 leerlingen volgen islamonderwijs, maar niet elke islamitische scholier volgt islamonderwijs en is ook niet van toepassing op het katholiek onderwijs. Een steekproef van de KU Leuven wijst uit minstens 50.000 moslimleerlingen les volgen in het katholiek onderwijs. Maar in sommige Brusselse scholen is meer dan 90 procent moslim. Dat zijn de zogenaamde ‘concentratiescholen’ die ook in andere grootsteden voorkomen.

“Vragen begrip”

Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs in Vlaanderen nuanceert een en ander: “Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft geen algemene vraag voor uitstel van de start van het schooljaar gesteld. De vraag van een aantal schooldirecteurs met een grote moslimpopulatie hebben we doorgegeven aan de minister van Onderwijs. Zij antwoordde dat er voldoende instrumenten zijn. Wij pleiten niet voor een veralgemening van de latere schoolstart op 4 september, maar vragen scholen begrip te hebben voor leerlingen en zoeken naar oplossingen.”

Opvallend: de Moslimexecutieve is geen vragende partij voor een uitstel van de eerste schooldag. “Moslimleerlingen kunnen een dag verlof krijgen, maar als ouders het belangrijk vinden om hun kinderen naar school te sturen, kan dat evengoed”, zegt Mehmet Üstün.

Niet het schooljaar in heel Vlaanderen verschuiven

De Onderwijsminister, Hilde Crevits, is alleszins niet van plan om een algemeen uitstel in te voeren van het aankomend schooljaar. “Het schooljaar start sinds jaar en dag op 1 september. Scholen beschikken wel over één vrije dag. Wie een problematische start verwacht, kan uit respect voor de religieuze beleving van de leerlingen starten op maandag 4 september, zonder dat we daarvoor het schooljaar in heel Vlaanderen moeten verschuiven.”

Crevits kwam onlangs nog in opspraak toen ze wees op de verantwoordelijkheid van allochtone ouders in de leerachterstand van kinderen met een migratieachtergrond. Crevits zei toen: “Als de ouders zich niet kunnen uitdrukken in het Nederlands en ze tonen ook geen bereidheid om het Nederlands te leren, dan heeft dat ook slechte effecten op de kinderen.” Het leverde haar heel wat kritiek op van onder andere het Minderhedenforum.

Ook in 2006 waren er gelijkaardige stemmen te bemerken. Toen viel 1 september ook op een vrijdag. De minister van Onderwijs van toen, Frank Vandenbroucke (sp.a), ging niet in op het verzoek.

Op het offerfeest, ook wel Eid al-Adha genoemd, vieren moslims de bereidheid van profeet Abraham om zijn zoon op te offeren: een daad van ondergeschiktheid aan Gods wil. Traditioneel worden dan heel wat schapen (maar koeien, kamelen, geiten zijn ook gangbaar) halal geslacht. Dit wil zeggen in overeenstemming met de Dhabiha (de islamitische slachtwet).

 • Gie Van de Wouwer

  Door deze ongelukkige voorstellen, krijg je natuurlijk zeker geen integratie. Zeker wanneer het katholieke onderwijs er zich gaat mee moeien .Wij-zijgevoel wordt steeds door het eigen volk aangestuurd. Waarom toch?

 • Filip

  Ik dacht dat met Mieke Van Hecke de bodem bereikt was in de Guimardstraat. Ik was verkeerd.

 • Jean-Claude LURKIN

  En wat is de volgende stap ? Dat we met z’n allen ook 5 keer per dag met de smoel naar mekka en de reet omhoog gaan liggen fezelen tegen…..ja tegen wie of wat…. , een van onze 4 wijven
  afkletsen of ons als pedofiel gaan gedragen ? Het hoeft toch echt niet gekker meer te worden .

  • Tarik842

   ik snap je frustratie niet jean

   • Jean-Claude LURKIN

    Wij hoeven uw “godsdienst” niet , we hebben zelf een variant van die onzin (gehad) , het “katholicisme” , even onverdraagzaam en overbodig als de “islam” of welke van de paar duizend andere bekende “godsdiensten” ook .
    Zogenaamde “godsdienst” , een uitvinding van het mensDOM om zijn medemensen te hersenspoelen en onder de knoet te houden heeft nog NOOIT tot iets goeds geleid , tenzij je oorlogen . massamoorden en al die andere rotzooi waarvoor ze (de “religieuze” bobo’s) verantwoordelijk zijn tot iets goed rekent . Het wordt hoog tijd dat de mens (wij allemaal) eens gaan beseffen wat voor een onzin men ons al eeuwen wijsmaakt .

 • Kiowa Dohosan

  Allemaal het gevolg van dat vermaledijde cordon sanitair, bedankt groene smeerlappen.

 • Dirk Julius Vandessel

  FOERT !

 • Sholem Asch

  Walgelijk dhimmitude gedrag!