JONGCD&V hield zondag een congres in Bredene om de staatsstructuur van België te evalueren. “Het is hoog tijd dat we duidelijk afspreken wat we wél nog samen willen doen en de deelstaten moeten geresponsabiliseerd worden”, liet voorzitter van de jongerenafdeling Sammy Mahdi weten aan Het Laatste Nieuws

Bij een volgende staatshervorming moet volgens JONG CD&V artikel 35 van de Grondwet toegepast en uitgewerkt worden. Dit grondwetsartikel zou de bevoegdheden die de federale overheid nog mag uitoefenen vastleggen en laat de residuaire bevoegdheden aan de deelstaten. Het artikel werd echter nooit uitgevoerd. Als het van de leden van de jongerenpartij van de christendemocraten afhangt komt daar bij de volgende staatshervorming verandering in.

De jongerenpartij besprak dit op een congres te Bredene alwaar ze oplossingen bedachten voor de warrige Belgische staatsstructuur. JONGCD&V keek daarbij vooruit naar een mogelijke zevende staatshervorming. Die staatshervorming moet een ‘Copernicaanse omwenteling’ leveren en daarmee een einde maken aan de heersende versnippering en onduidelijkheid.

“Dat betekent dat alle residuaire bevoegdheden toekomen aan de deelstaten en de federale overheid enkel nog toegewezen bevoegdheden zou krijgen. Dit moet uitmonden in een positief verhaal, waarin de deelstaten bepalen wat ze wel nog samen willen doen”, verduidelijkt Mahdi. Dat klinkt verdacht veel op het confederalisme van N-VA, maar als het van de jongeren afhangt mogen er bij deze bepaling geen taboes zijn. Ook een eventuele herfederalisering van bepaalde bevoegdheden moet mogelijk zijn, klinkt het.

Geen taboes

Wat de staatsschuld betreft is JONGCD&V voorstander van het plan om de deelstaten elk een deel van de federale staatsschuld voor hun rekening te laten nemen. “Bij de uitwerking van artikel 35 van de grondwet hoort volgens ons ook een responsabilisering van de deelstaten op vlak van de staatsschuld. Bij lusten horen lasten. Laten we daarover klare taal scheppen”, zegt jongerenvoorzitter Sammy Mahdi.

Ook de rol en de dotatie van het koningshuis werd besproken op het congres. De koning moet als het van JONGCD&V afhangt enkel nog een protocollaire functie krijgen. “Dit houdt ook in dat de koning de federale wetten en koninklijke besluiten niet langer moet ondertekenen. Het is niet meer van deze tijd dat wetten die democratisch tot stand komen nog ondertekend moeten worden door de koning”, zegt congresvoorzitter Niels Vermeulen. Wat de dotaties voor het koningshuis betreft zouden deze vanaf 2018 beperkt moeten worden tot het staatshoofd, het afgetreden staatshoofd en de kroonprins(es).

In principe staat het confederalisme ook opgenomen in het programma van de christendemocratische moederpartij, maar nu ook de jongerenpartij het standpunt expliciet versterkt, kan dit mogelijk gezien worden als een startschot van een meer communautaire verkiezingscampagne in 2019. Dit omdat N-VA nu niet alleen lijkt te gaan staan met haar communautaire eisenpakket. Bart De Wever verkondigde begin maart nog dat de confederale agenda terug op tafel komt bij de volgende verkiezingen.

10 REACTIES

  • Ik denk dat die herfederalisatie zo goed als onmogelijk zal zijn. Wallonië, vroeger de PS-staat, heeft nu af te rekenen met het PTB. Dit maakt de versnippering langs links enorm veel groter, daar komt een broederstrijd van, die gaan nooit samenwerken. Als CD&V in Vlaanderen een zelfde agenda gaat aanhangen als de N-VA krijgen we langs deze kant een sterker blok (ik laat in het midden waarom CD&V dit doet, zeer waarschijnlijk om stemmetjes terug te winnen van n-va, maar dat terzijde). Fantastisch toch?

   • CD&V is niet te vertrouwen. Haar houding – via Kris Peeters – in de regering spreekt boekdelen. Voorts hebben ze de laatste jaren afstand genomen van de Vlaamse zaak.
    iedereen mag hopen op een sterk Vlaams front. Maar na de onthullingen van Vuye en Wouters dat Vlaanderen zich al lang had kunnen afscheuren, is mijn laatste restje vertrouwen in CD&V en Ovld verdwenen.

    Vlaanderen onafhankelijk! Nu!

   • …in het Vlaams parlement.

    …en de Eu zal heus geen miljarden op tafel leggen voor Brussel. Dus dat krijgen we er gratis bij.

   • Je hebt geen meerderheid nodig. De Belgische constructie is onherstelbaar bouwvallig en de renovatie onhaalbaar. België zal politiek gewoon stilvallen. Einde verhaal.

   • Ik meen dat we de EU en de PS in snelheid moeten nemen. Afwachten geeft hen de kans om plannen te maken en ruimere externe financiering te voorzien voor hun bodemloze putten en dure feestjes.

    Snel schakelen houdt in dat de EU mogelijk gedwongen zal worden Brussel te laten vallen. De kans is dan reëel dat Brussel op korte termijn zal smeken om zich bij Vlaanderen te mogen aansluiten.

   • Brussel is het slot op België. Indien Brussel haar macht kwijtgeraakt, houdt de Belgische constructie op te bestaan. Als je ziet in welke bedden de stad allemaal ziek is, wordt deze piste alsmaar realistischer.

   • CD&V doet dit waarschijnlijk gewoon uit opportunisme. Net zoals de dialoogscholen gewoon een recuperatie zijn van de allochtonen. Ik zou er maar niet op vertrouwen als het er echt op aan komt. Want dan zal CD&V meelopen met de hoogstbiedende.