EU kondigt actieplan aan om illegale migratie aan te pakken

4
1202

De Europese Commissie wil dit jaar een actieplan implementeren dat illegale migratie moet aanpakken. Er zal 200 miljoen euro uitgetrokken worden die zal dienen om uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen terug te sturen naar het land van herkomst. De Commissie stelt het actieplan morgen 2 maart voort. Dat schrijft de Nederlandse Volkskrant. Belgisch staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) reageert enthousiast.

De Europese Commissie wil een actieplan invoeren dat zal gaan dienen om meer illegale en uitgeprocedeerde migranten terug te sturen. Hiervoor trekt de commissie 200 miljoen euro extra voor uit. De Europese Commissie vindt dat het aandeel van teruggestuurde personen van de totale groep afgewezen en illegale migranten te laag is en fors omhoog moet. In de EU leven ongeveer een miljoen migranten die geen geldige verblijfsvergunning kunnen voorleggen en dat aantal stijgt snel.

Duidelijke boodschap

In 2016 kwamen er meer dan 180.000 migranten aan in Italië alleen, hetgeen een record is. Het gaat hierbij voornamelijk om gelukzoekers: migranten die om economische redenen naar Europa trekken en die dus niet in aanmerking komen voor politiek asiel. Rond Afrikaanse migratie naar Europa is een ganse ‘business’ uitgebouwd waarbij mensensmokkelaars grof geld verdienen op de rug van arme Afrikanen. Vaak worden migranten in krakkemikkige bootjes gestopt om de Europese kustlijn te bereiken of om opgepikt te worden door de kustwacht. Ook in 2016 verdronken meer dan 4.500 migranten op de Middellandse Zee.

De Europese Commissie acht de nieuwe maatregelen nu een “duidelijke boodschap“. “Migranten die geen recht zullen krijgen in de Europese Unie om te blijven, moeten de gevaarlijke overtocht naar Europa niet maken“, aldus de Commissie.

Het is niet de eerste maal dat de Commissie dergelijke initiatieven neemt. In 2015 was er een eerder plan van de Commissie. Maar dat heeft slechts “beperkt” resultaat gehad, aldus de Griekse Euroommissaris Dimitris Avramopoulus die migratie behandelt. In 2014 keerde slechts 36,6 procent terug van de migranten die moesten vertrekken en in 2015 was dit zelfs maar 36,4 procent: een kleine daling dus.

Afgelopen jaren zijn er heel wat beloftes en oproepen geweest van Europese politici en beleidsmakers over de problematiek, maar met povere resultaten. Volgens de Commissie verkleint dit het draagvlak van integratie en opvang van vluchtelingen die wel een geldige verblijfsvergunning krijgen. De 200 miljoen die wordt uitgetrokken zal de terugkeer van illegalen en uitgeprocedeerden faciliteren via gezamenlijke chartervluchten naar het land van herkomst (georganiseerd door het Europese agentschap Frontex, dat verantwoordelijk is voor de buitengrenzen van de EU) en het bezorgen van de juiste reisdocumenten aan de vertrekkers.

Ook verantwoordelijkheid van lidstaten

Avramopoulos roept de lidstaten ook op om hun verantwoordelijkheid te nemen:

  • De Commissaris wil dat er een eind wordt gemaakt aan misbruik van asielregels en procedures in de lidstaten die het verblijf van asielzoekers die geen kans maken nodeloos verlengen.
  • Er moet ook gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid om kansloze asielaanvragen van gelukzoekers sneller te beëindigen. De Commissie illustreert de noodzaak hiervan door te wijzen op de 40.000 Nigerianen die asiel aanvroegen vorig jaar in voornamelijk Italië. Slechts acht procent hiervan werd erkend.
  • Ten slotte horen de lidstaten hun terugkeerpremies te coördineren. Onlangs kondigde ook Duits bondskanselier Angela Merkel (CDU) aan om afgewezen migranten te betalen om terug te keren. Maar volgens de Commissie bestaat het gevaar erin dat als de premies te veel verschillen tussen de lidstaten, afgewezen migranten en illegalen kunnen gaan ‘vertrekshoppen’: op zoek gaan naar de hoogste som geld om terug te keren.

Het lijkt erop dat de oproepen van de EU niet in dovemansoren vallen. Onlangs werd een wetsontwerp goedgekeurd in de Belgische ministerraad dat proceduremisbruik bij asielaanvragen zal gaan beboeten. Ook Oostenrijk kondigde gisteren aan dat het asielmisbruik strenger zal gaan straffen.

De EU zet Afrikaanse landen al enige tijd onder druk, onder meer door te dreigen met het intrekken van ontwikkelingsgeld en handelsakkoorden. Dit moet de landen van herkomst van veelal gelukzoekers ertoe brengen om afgewezen asielzoekers correct terug te nemen. De onderhandelingen met Nigeria, Tunesië en Jordanië zitten in een laat stadium, die met Marokko en Algerije zijn onlangs begonnen. Ook België sloot al eerder deze legislatuur bilaterale akkoorden met onder meer Marokko omtrent de materie.

4 REACTIES

  1. Ik geloof er geen fluit van. Twee jaar geleden, in 2015 was het voor mij een schok om te ervaren dat Europa haar burgers niet wil/kan beschermen tegen wilde massamigratie, terwijl ik tot dan toe daarvan uitging, dat dit een taak van de EU was. De EU heeft voor mij alle legitimiteit verloren. Het is duidelijk geworden dat de EU een vehikel voor de islamisering van Europa geworden is, ja, dat ze actief meewerken aan het Coudenhove-Calergi-plan en het Eurabia-plan, om de Europese volkeren door massa-immigratie op te lossen. Alleen de overwinning van rechtspopulistische partijen in Europa kan eventueel het tij nog keren, maar het is allang tien na twaalf, en de tijd dringt. Binnen tien jaar is Europa islamitisch, of het zal niet zijn, of iets dergelijks.

  2. De sluizen staan al altijd vol open, de politici wensen gewoon de originele bevolking uit te wissen. De grote dirigent hierbij is niet toevallig Duistland… Maar wij burgers wensen deze migranten, in hoofdzaak islamisten niet. Buiten voor medici en andere vrije beroepen die voor prestaties automatisch vergoed worden door het riziv of het pro deo systeem – op ons kosten uiteraard-, verhoogt de welvaart van andere mensen niet meer, wel integendeel, die duikt naar beneden omdat men meer en meer middelen nodig heeft voor de migranten. Ik geloof niks meer van politici en wetenschappers, bijvoorbeeld zelfs de opwarming van de aarde die toegewezen wordt aan menselijke activiteit is een hoax. Stel uw temperatuurmeters op waar het hoort, niet in steden, niet rond vliegvelden. We plaatsen zonnepanelen en zien dat de laatste 10 jaar de zonneactiviteit toeneemt, panelen brengen elk jaar netto meer kWh op alhoewel ze onderhevig zijn aan veroudering. Die meeropbrengst komt niet door CO2 maar door zoninstraling, net zoals de opwarming van de aarde hierdoor wordt veroorzaakt. Maar die laatste hoax van CO2 is natuurlijk ideaal om ons te pluimen via allerhande taksen, behalve de enorm vervuilende vliegindustrie die men vrij spel laat. Als men ons helemaal buiten spel zet, is het pad vrij voor de nieuwe wereldorde, want zonder geld vermag je niets meer.

  3. Er zitten enkele belangrijke verkiezingen aan te komen en dus gaan we weer om de oren geslagen worden met een batterij aan bedrieglijke Europese verkiezingsbeloftes. Als deze traditionele partijen na de verkiezingen aan de macht blijven zal er van al deze beloftes niets meer in huis komen zodat ze terug vlot hun gangetje kunnen gaan met hun graaipolitiek, en onze eigenheid naar de kl…. kunnen helpen met hun multiculturele zever die hoe langer hoe meer op de monocultuur van de halve maan begint te trekken.