De Duitse socialisten van de SPD zetten woensdag het compromis omtrent familiehereniging op de helling. De inperking van volgmigratie tot 2018 is voor de centrumlinkse partij onhoudbaar. Hun christendemocratische coalitiepartners spreken harde taal. Zij achten het voorstel overbodig en tegenstrijdig aan het migratiebeleid dat langzaam maar zeker is teruggekeerd van het “wir schaffen das” van Merkel in 2015.

Het Duitse asielverhaal is nog lang niet ten einde. Ondanks de dalende aantallen vluchtelingen die in Duitsland asiel aanvragen, blijft het thema de politieke agenda bepalen. Een voorstel van de socialistische SPD om in dit kader de volgmigratie uit te breiden werd woensdag afgewezen door de Union (CDU/CSU). De SPD ziet de overeengekomen opschorting als een blokkade voor vluchtelingen. Ze vordert dan ook een uitbreiding voor familiehereniging voor Syrische ‘noodgevallen’. Vicefractievoorzitster Eva Högl (SPD) sprak hierbij van ‘moeilijke uitzonderingen’ zoals alleenreizende minderjarige vluchtelingen. Vorig jaar ging het daarbij om 2.200 ‘lastig te beoordelen gevallen’.

De nieuwe rol van de SPD tegen haar regeringspartner heeft deels te maken met de kritiek van de linkerzijde op het asiel- en migratiebeleid van de bondsregering en het aandeel van de SPD daarin.

Geen toekomst voor volgmigranten(?)

De christendemocraten antwoorden in verrassend harde taal. “Subsidiair beschermden hebben in Duitsland geen verblijfsperspectieven op lange termijn,” aldus Stephan Mayer (CSU), expert binnenlandse politiek voor de Union. Hiermee gaat de partij duidelijk verder op eerdere uitspraken van Mayer. Bij volgmigratie zou reeds na één jaar nagegaan worden of er een bedreiging bestaat voor deze mensen. Het uitbreiden van deze familiehereniging is volgens hem dan ook nutteloos.

De CDU/CSU houdt hiermee de lijn aan die reeds vorig jaar werd aangegeven door de doorgaans rechtsere CSU uit Beieren. Deze vroeg al in november 2016 om een einde aan de gezinshereniging, ook voor minderjarige migranten. De scherpe kritiek van de christendemocraten moet dan ook gezien worden als een toegift van Merkels CDU aan de CSU. Partijvoorzitter Horst Seehofer sprak in het verleden al vaker dreigende taal tegenover Merkels migratiebeleid. Met een standvastige houding verzekert Merkel zich van de CSU-basis in de Duitse kiesstrijd, die steeds meer afstevent op een duel met de SPD.

De Duitse overheidsdiensten voor asiel en migratie verleende in 2016 aan 120.000 Syriërs zogenaamde ‘subsidiaire bescherming’. In totaal werd aan zo’n 275.000 Syriërs asiel verleend volgens de Conventie van Genève. Dit houdt in dat deze vluchtelingen zich blijvend in Duitsland mogen vestigen en verwanten via familiehereniging naar Duitsland mogen halen.