De vluchtelingsgolf die sinds 2015 op Europa toekomt is geen probleem voor Duitsland. Dat meent althans de Duitse econoom Lars Feld in een interview met Welt am Sonntag. De kosten voor de opvang en verzorging van deze vluchtelingen liggen hoog, maar kunnen makkelijk gedragen worden door de begrotingsoverschotten. Duitsland staat voor een herculeswerk: de integratie van deze vluchtelingen in de arbeidsmarkt.

De uitspraken van de Freiburger professor voor politieke economie doen velen de wenkbrauwen fronsen. De Duitse sociale zekerheid is bestand tegen een toestroom van één miljoen vluchtelingen en is erop voorzien deze mensen in de arbeidsmarkt te integreren, zo meent prof. Feld. De econoom geeft echter toe dat deze vluchtelingen tot nu toe weinig terugbetaald hebben aan de Duitse sociale zekerheid en dat naar alle waarschijnlijkheid ook niet snel zullen doen.

Hierbij beklemtoont hij echter dat die stelling gevaarlijker klinkt dan ze is. De Duitse begroting rekent met een overschot van 24 miljard euro als buffer. De kosten voor deze vluchtelingen zullen dit jaar oplopen tot 10 miljard euro, een verlies, maar nog geen bedreigende druk op de staatskas. Feld benadrukt ook dat men het verhaal niet mag verengen tot een fiscaal vraagstuk. De opname van vluchtelingen is een vraag van menselijkheid, niet van staatsfinanciën, aldus prof. Lars Feld.

Ongekwalificeerde vluchtelingen

De economieprofessor stelt daarmee duidelijk zijn mening bij. In een interview met de Badische Zeitung van 12 november 2015 zag hij nog grote uitdagingen voor de Duitse arbeidsmarkt en scholen. De vraag was toen of de markt wel met de vluchtelingen kon omgaan aangezien de meeste vluchtelingen duidelijk ondergekwalificeerd zijn voor de West-Europese arbeidsmarkten die meer en meer overschakelt naar hoogopgeleid werk.

Twee derde tot driekwart van de vluchtelingen hield Feld in 2015 voor ongekwalificeerd voor de arbeidsmarkt. Anno 2017 schijnt de vrees verdwenen te zijn bij professor Feld. In Welt am Sonntag ziet hij meer problemen in het geopolitieke spectrum dan in de massale toestroom aan vluchtelingen. De Chinese territoriale claims, maar vooral president Trump en Rusland bedreigen Europa, stelt Feld, die daarmee ietwat de Europese president Donald Tusk echoot. maar ook het Europese protectionisme tegenover Chinese investeerders wijst Feld af.

De kosten van de vluchtelingsgolf die sinds 2015 aanhoudt, overstegen in het afgelopen jaar zelfs de verwachtingen. Oorspronkelijk werd rekening gehouden met 20 miljard euro, al liggen de waarschijnlijke kosten eerder bij 23 miljard.

2 REACTIES

  1. Er is inderdaad niet alleen het financiële plaatje. Ongetwijfeld kan Duitsland dit financieel aan. Maar integratie, maatschappelijke stabiliteit en inschakeling in het arbeidscircuit kan je niet afkopen. Dat vergt inspanningen die lange tijd moeten volgehouden worden en dan nog is het resultaat onzeker. Als we naar ons land kijken dan zou slechts 40% van de migranten, die werkbekwaam zijn, effectief aan de slag zijn. En de integratie is zoniet een mislukking dan toch geen succesverhaal. Er wordt mijn inziens veel te vlug een goed nieuws show opgevoerd. Een zeker voluntarisme geen kwaad, maar we moeten wel met beide voeten op de grond blijven staan.