Het recente arrest van het Europees Hof van Justitie over het dragen van religieuze, politieke en filosofische tekenen heeft de verhoudingen op scherp gesteld tussen staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) en het interfederaal gelijkenkansencentrum Unia. In een weekendinterview met De Tijd bijt de kersverse staatssecretaris van Gelijke Kansen van zich af.

Wie dacht dat de uitspraak van het Europees Hof van Justitie finale duidelijkheid zou scheppen over het recht van moslims om een hoofddoek te dragen op de werkvloer komt bedrogen uit. Unia leest het arrest van het Hof binnen het brede kader van coherent en systematisch bedrijfsbeleid. Staatssecretaris Demir ziet het arrest als een ware ‘game changer’ die het bedrijfsleven in staat stelt de omslag te maken naar een neutraliteitsbeleid. De staatssecretaris beklemtoonde dat ze niets heeft tegen het dragen van de hoofddoeken maar spreekt hierbij over een beperkt recht  binnen het kader van arbeidersovereenkomsten.

Het interview werd snel een gesprek over het wereldbeeld waarmee Zuhal Demir naar de hedendaagse problemen binnen haar beleidsdomeinen kijkt. Moet een staatssecretaris voor gelijke kansen het niet opnemen voor moslims ? Is ze niet strenger voor moslims dan voor de Katholieke Kerk? Is de maatschappij niet te warm aan het worden voor de retoriek van het Vlaams Belang en politici als de Nederlandse PVV leider Geert Wilders?

Ik sta voor Westerse waarden

Demir stelt dat ze zelf staat voor de Westerse waarden zoals de gelijkheid van man en vrouw en de rechten van holebi’s. Naar haar mening heeft de Katholieke Kerk deze op zijn minst stilzwijgend overgenomen terwijl er hier in de moslimgemeenschap nog een taboe over hangt. Dat is al langer een narratief van de N-VA: Lorin Parys zei ongeveer hetzelfde tijdens de hoorzitting in het Vlaams Parlement over homoseksualiteit in de islam en het jodendom.

Demir begrijpt de frustratie van mensen die voor het Vlaams Belang en de PVV stemmen.  Ze voegt hier echter direct aan toe dat deze partijen niet met duurzame en werkbare oplossingen komen. Ze spreekt in dit verband over het signaal van de kiezer dat gehoord moet worden en waar een partij als de N-VA een constructief beleid als reactie hierop moet bouwen.

Vlamingen zijn niet racistisch, ze willen enkel dat nieuwkomers zich een klein beetje aanpassen

In relatie tot het conflict tussen Nederland en Turkije aan de vooravond van de Nederlandse verkiezingen sprak Demir haar steun uit voor de reactie van eerste minister Mark Rutte. Deze liet een paar Turkse ministers het land niet om campagne te voeren voor de nieuwe grondwet die Turks president Recep Erdogan meer macht wil geven. Er zijn grenzen aan de tolerantie, aldus Demir. En nog: “Vlamingen zijn niet racistisch, ze willen enkel dat nieuwkomers zich een klein beetje aanpassen. Is het te veel gevraagd dat we respect vragen voor onze normen en waarden?” Het is de taak voor een partij als N-VA om deze normen en waarden als het algemeen belang te beschermen, vindt de staatssecretaris.

Op de kritiek omtrent de graaicultuur in intercommunales die ook binnen de N-VA aanwezig is, reageerde de staatssecretaris kort door te zeggen dat deze binnen de N-VA beperkt is. De politica van Turks-Koerdische komaf zegt de mensen te begrijpen die aan deze toestanden zowel als aan de te grote aantallen politici paal en perk te willen stellen.