Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wijst op de verantwoordelijkheid van allochtone ouders in het zwak presteren van vele jongeren met een migratieachtergrond in het onderwijs, ook van tweede generatie-kinderen. Dat heeft Crevits gezegd in De Mediahuis-kranten naar aanleiding van recente cijfers over onderwijsachterstand. Zo’n expliciete taal is opvallend voor de CD&V. Toch is het niet de eerste keer dat de minister of haar partij zich ondubbelzinnig uitspreekt over de materie.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) maakt een duidelijke oproep aan het adres van allochtone ouders en de scholen: “Scholen mogen gerust zeggen dat ze een actieve participatie verwachten, zoals aanwezig zijn op oudercontacten, de communicatie van de school opvolgen, maar ook deelnemen aan de ouderraad of helpen bij een ouderavond” zegt de minister. Ook wil de minister dat jongeren met een migratie-achtergrond sneller kiezen om professioneel in het onderwijs te stappen. Op die manier kan de betrokkenheid van allochtone ouders ook groter worden, aldus Crevits.

Attitude, taal en identiteit

Als de ouders zich niet kunnen uitdrukken in het Nederlands en ze tonen ook geen bereidheid om het Nederlands te leren, dan heeft dat ook slechte effecten op de kinderen.

De Onderwijsminister ziet ook attitudetekortkomingen bij sommige allochtone ouders: “[We mogen] wel verwachten dat er een bereidheid is tot volledige integratie. En als ik de schoolse resultaten zie, dan schort daar nog een en ander aan.” Crevits wijst ook allochtone ouders met de vinger op het gebied van taal: “Als de ouders zich niet kunnen uitdrukken in het Nederlands en ze tonen ook geen bereidheid om het Nederlands te leren, dan heeft dat ook slechte effecten op de kinderen. Een leraar uit Maasmechelen vertelde mij dat hij perfect geïntegreerde en Vlaams sprekende achttien-jarige meisjes uit zijn school zag vertrekken. Een paar jaar later komen ze terug met hun kindjes en spreken die geen woord Nederlands meer. Sorry, maar dat kan niet.” Crevits ziet taal als een bindmiddel waar we “veel harder op mogen inzetten“.

De hooggeplaatste CD&V-politica vindt dat we best wat meer zelfzeker mogen zijn als het aankomt op onze cultuur: “We moeten onze Vlaamse identiteit en onze normen en waarden wat meer durven te benoemen. Dat mis ik soms een beetje“.

CD&V en dingen benoemen: geen echte stijlbreuk

Het gaat niet om een echte stijlbreuk zoals in andere media wordt gezegd, ook al omdat de minister een gelijkaardige boodschap eerder verkondigde begin januari in De Zondag. Toch is het gewoonlijke CD&V-discours er een dat confrontatie veelal uit de weg gaat en kiest voor een – soms onduidelijk – enerzijds/anderzijds-verhaal. Het is echter niet de eerste keer dat de CD&V de identitaire kaart trekt. In 2006 vroeg toenmalig Vlaams minister-president Yves Leterme (CD&V) zich nog af of “de Franstaligen intellectueel niet in staat zijn om Nederlands te leren” in de Rand. Ook schreef CD&V-voorzitter Wouter Beke nog in een opiniestuk voor SCEPTR eind vorig jaar dat iedereen in dit land de geldende waarden en normen moet respecteren.

De prestatiekloof tussen allochtone en autochtone leerlingen in België is een van de grootste in de wereld. Ook onderling is bij allochtone leerlingen een groot onderscheid te vinden. In 2007 verliet nagenoeg de helft van de leerlingen met een Turkse of Noord-Afrikaanse afkomst het secundair onderwijs zonder een diploma. Recenter, in het schooljaar 2014-2015 was 42% van de geregistreerde vroegtijdige schoolverlaters afkomstig uit een gezin waar geen (of niet uitsluitend) Nederlands wordt gesproken.

Wel is er een kleine positieve evolutie te bemerken overheen de jaren, gezien vroegtijdige schoolverlaters (VSV’s) van alle taalachtergronden dalen in aantal. De discrepantie op basis van de gezinstaal blijft desalniettemin enorm. Wie uitsluitend Nederlands als thuistaal heeft, heeft vele malen meer kans om met een diploma de middelbare school te verlaten.

Afbeelding: Onderwijs Vlaanderen.
Afbeelding: Onderwijs Vlaanderen. Vroegtijdige schoolverlaters per gezinstaal.

2 REACTIES

  1. om dezelfde reden vinden deze allochtone ouders geen werk . als een werkgever hen niet aanneemt omdat hij van hun,, geradbraakt nederlands,, geen woord verstaat , schreeuwen ze moord en brand en wordt hij als een rascist afgescilderd. hier in antwerpen noemen wij hun taaltje,, ma……- vloms.

  2. Twintig jaar geleden reeds gebeurde dit. Op 18 jaar verlieten turkse meisjes onze school MET een diploma en goed nederlands sprekend. Enkele jaren later stonden ze terug aan mijn schoolpoort. Ze brachten hun nederlandsonkundige peuters naar de school. Ze voerden de bevelen van de moskee uit. Integreer vooral NIET. Miljoenen euros werden aldus verspild. En nu is het veel te laat.

Comments are closed.