CD&V en Open VLD laten weten geen voorstander te zijn van een algemeen verbod op bijeenkomsten waar Turkse gezagsdragers komen spreken. Dergelijke bijeenkomsten zijn in opspraak omdat ze in het verband staan met het het referendum over een nieuwe grondwet die de president van Turkije, Recep Erdogan, meer macht zal geven.

“We gaan onze algemene principes niet op de schop gooien”, zei CD&V-voorzitter Wouter Beke gisteren in De zevende dag. N-VA-fractieleider Peter De Roover lanceerde in datzelfde programma een oproep aan zaaluitbaters om “geen ruimte te bieden aan propaganda van Turks president Erdogan”. “Er bestaat zoiets als ethisch ondernemen. Ik denk dat uitbaters een maatschappelijke opdracht hebben”, voegde De Roover eraan toe.

N-VA werkt volgens De Roover aan een naar eigen zeggen “fijnmazig” wetsvoorstel om bijvoorbeeld meetings waarop Turkse ministers komen praten naar aanleiding van het aankomende Turkse referendum te verbieden. Het zou niet gaan om een algemeen verbod. Het zal niemand verbieden een meeting te organiseren. Wat volgens het voorstel niet kan, is een minister die in België komt spreken in het kader van dergelijke campagne. “Dan gaat het om een buitenlands beleid, wat neerkomt op inmenging”, verduidelijkt De Roover.

Regeringspartners Open Vld en CD&V zitten niet op dezelfde golflengte als N-VA. Voorzitter van de christendemocraten Wouter Beke haalt de vrijheid van vergaderen en de vrije meningsuiting aan. Enkel wanneer de openbare orde of veiligheid in het gedrang komt kan de burgemeester of minister van Binnenlandse Zaken optreden. Dit moet volgens Beke concreet per geval worden beoordeeld.

Kamerlid en gewezen minister Annemie Turtelboom van Open Vld volgt deze bedenking en steunt de Nederlandse premier Mark Rutte (VVD) met zijn uitwijzing van Turkse minister van familiezaken Fatma Betül Sayan Kaya (AKP). “In dit concrete geval kon de veiligheid en de openbare orde niet verzekerd worden”, luidt het. “Laat ons de methoden van Erdogan niet gebruiken om Erdogan te bestrijden. Ik pas ervoor dat één iemand zou kunnen beslissen wie wel en wie niet wordt toegelaten”, aldus Turtelboom.

1 REACTIE