CBO-rapport: ‘Trumpcare’ zorgt voor meer niet-verzekerden dan verwacht

0
888

Het Congressional Budget Office (CBO), een federaal agentschap die budgettaire en economische informatie verleent aan het congres, heeft maandag haar verslag uitgebracht over het Republikeins wetsvoorstel dat vorige week werd ingediend om Obamacare te vervangen. De cijfers zijn hoger dan door velen verwacht.

Zoals in eerdere berichtgeving werd meegegeven is de impact van het CBO erg groot, op basis van CBO-uitspraken werden oudere wetsvoorstellen reeds afgeschoten. Het langverwachte verslag zal nu de basis zijn voor de komende debatten met betrekking tot de American Health Care Act waarover binnenkort al gestemd zou kunnen worden.

Het belangrijkste nieuws is dat het aantal niet-verzekerden veel sterker zal toenemen dan initieel verwacht. Volgens het rapport zouden tegen 2026 maar liefst 24 miljoen mensen zonder verzekering zitten, voornamelijk als gevolg van de voorgestelde veranderingen bij Medicaid. Het wetsvoorstel van de Republikeinen schaft de extra federale fondsen voor de uitbreiding van Medicaid af terwijl ze eveneens een begrenzing voor de algemene federale uitgaven oplegt. Hierdoor zouden zo een zeven miljoen werknemers hun verzekering verliezen, omdat de mensen dan vrij zijn om geen verzekeringen meer te nemen en de werkgevers het niet langer zouden aanbieden.

Harde reacties

De Democraten reageren dan ook hard op de resultaten.

In een persmededeling liet de fractieleider van de Democraten, Charles Schumer, weten dat met het zorgvoorstel (door Democraten als ‘Trumpcare’ gedoopt) “tientallen miljoenen mensen hun dekking zullen verliezen en senioren meer gaan moeten betalen voor hun gezondheidszorg. Het CBO toont aan hoe hol de beloftes van de president waren: dat iedereen zijn dekking zou kunnen houden en de kosten zouden dalen.


Het goede nieuws voor de Republikeinen is dat volgens het CBO het federaal tekort met 337 miljard dollar zou afnemen tussen 2017 en 2026, voornamelijk door het afschaffen van de ‘Medicaid expansio’n van Obamacare en het verdwijnen van de subsidies om mensen te helpen verzekeringen te betalen. De overheidsuitgaven zouden met 1,2 biljoen dollar afnemen, de belastingen zouden met 0,9 biljoen kunnen zakken. Ook zou de markt van zorgverzekeraars stabiliseren, waar die vandaag in slechte papieren zit. Daarnaast werd het algemene effect op de economie niet meegerekend. Voorstanders van het plan zeggen dat door het afschaffen van de vele regels en verplichtingen rond gezondheidszorg veel meer mensen aangenomen zullen kunnen worden.

Dit is vooral wat de sceptische conservatieve hard-liners over de streep zou kunnen halen. Voor indiener Paul Ryan is het dan ook het bewijs dat de kosten naar omlaag gaan en de belastingen ook afnemen.

Ik erken en waardeer de zorgen die zijn overgemaakt met betrekking tot de toegang tot verzekeringen, ons plan is niet om mensen te dwingen een uniforme en dure dekking te kopen, het is er op gericht om mensen keuze te geven en betere toegang tot een plan die ze willen en kunnen betalen.” Het is volgens Ryan dan ook beter dan het status quo.

Het rapport van het CBO duidt er op dat de lagere dekking zowel komt van de keuze van mensen om geen verzekeringen meer te betalen omdat het individueel mandaat wegvalt (het individueel mandaat is de verplichting om verzekerd te zijn), maar ook omdat de financiële steun van de federale overheid wegvalt. Republikeinen hadden verwacht dat er meer onverzekerde mensen zouden zijn en hadden al preventief het CBO onder vuur genomen. Nochtans is de huidige directeur van het Agentschap, Keith Hall, benoemd door de Republikeinen. Vooraanstaande Republikein Newt Gingrish liet zich in een reactie op het rapport uiterst negatief uit over de bevindingen van het CBO en zou ze liever zien verdwijnen.

Ook woordvoerder van het Witte Huis, Sean Spicer, had vorige week al gezegd dat het CBO er naast zat wat betreft de voorspellingen die het eerder gemaakt had over Obamacare. “Als je nauwkeurigheid zoekt bij het CBO ben je verkeerd bezig” liet hij optekenen.

Ook voor deze problematiek werd er al stevige kritiek geleverd op de instelling.

Vanaf 2020 lagere kosten

Omdat de verplichting om een ziekteverzekering te hebben wegvalt zouden er veel gezonde mensen zich niet meer laten verzekeren, waardoor de ‘premiums’ de volgende jaren met 15 tot 20 procent zouden stijgen. Vanaf 2020 zouden die dan weer zakken door enkele voorzieningen in het plan van de Republikeinen zoals bijdragen voor staten, minder verplichtingen voor verzekeraars en jongere nieuwkomers in het systeem.

Jongeren zouden sowieso minder moeten betalen dan oudere mensen. Tegen 2026 zouden de verschillen in premiums tussen 21 jarigen en 64- jarigen kunnen oplopen tot 25 procent. Volgens het CBO zouden de gemiddelde premiums voor gebruikers tegen 2026 wel 10 procent lager zijn dan dat onder Obamacare vandaag het geval is.

In de individuele markt zouden de premiums  (wat je maandelijks moet betalen) voor 2020 toenemen om nadien dan te zakken.
De zogenaamde ‘out-of-pocket  kosten – de kosten die de verzekerde zelf moet betalen aan de zorgverstrekker zonder een derde partij zoals een verzekeraar of de overheid -zouden ook toenemen. Dit is inclusief de ‘deductibles‘ terwijl hoge deductibles net een van de punten waren waar de Republikeinen Obamacare voor bekritiseerden. De financiële steun voor mensen met een laag inkomen, iets dat Obamacare had voorzien om net die deductibles te betalen, wegvallen onder de nieuwe plannen.

Het effect van concurrentie over de staatsgrenzen heen werd niet in beschouwing genomen omdat dat niet in deze wet (kan) staan, maar dat zou een grote factor kunnen zijn in het creëren van lagere prijzen. Het was ook waar Donald Trump zwaar op inzette tijdens de verkiezingen. Trump liet zich eerder al gematigd positief uit over het plan en wijst er in eerste reacties op dat Obamacare er veel slechter voor staat dan veel mensen beseffen. “Als we niets zouden doen zou het vanzelf imploderen.

Opvallend: het afhouden van subsidies aan Planned Parenthood (dat abortussen uitvoert) zou ervoor zorgen dat er meer geboortes en dus meer kosten zijn voor Medicaid. Hierdoor zou in 2017 al 21 miljoen meer uitgegeven worden en in de periode 2017 tot 2026 77 miljoen dollar.

Om de wet goedgekeurd te krijgen moeten alle Republikeinen in het congres, op drie na, voor stemmen, iets wat met al de kritiek uit verschillende hoeken een moeilijke opdracht lijkt te gaan worden.