Canada, in bezit van de langste open grens ter wereld, denkt er voorlopig niet aan haar grensbewaking te verscherpen. De aantallen goederen en mensen die tot nu toe vanuit de Verenigde Staten de grens zijn overgestoken, zijn volgens Canadees minister van Veiligheid Ralph Goodale niet van alarmerende of hinderlijke aard.  

De kwestie om al dan niet meer in te zetten op grensbewaking is een gevolg van Trumps uitlatingen en beleidsdaden over de uitzetting van immigranten zonder verblijfsvergunning. Sinds hij in het Witte Huis resideert hebben honderden asielzoekers uit het Midden-Oosten en Afrika ter nauwer nood de grens naar Canada overgestoken waar ze hun slaagkansen voor asiel hoger inschatten. Dit onder andere als gevolg van de uitspraak van Canadees president Justin Trudeau, die na Trumps ‘moslimban’ op sociale media te kennen gaf: “Aan hen die vluchten voor vervolging, terreur en oorlog: de Canadezen zullen jullie verwelkomen, ongeacht je geloof. Diversiteit is onze kracht”.

Wel verzekerde Goodale op een persconferentie in Emerson, een gebied aan de grens met de VS dat er niet voldoende voorbereidingen zijn gemaakt voor de hoeveelheid asielzoekers die de oversteek maken: “We zijn ermee bezig en zullen op de juiste manier omgaan met de extra honderden die illegaal de grens passeren”. Ook beloofde hij de regio extra geld voor meer mankracht in het belang van het dagelijks lucratief grensverkeer dat veilig, efficiënt en snel moet verlopen.

Nadat al een 200-tal mensen dit jaar in Emerson de grens overstaken, werd ondertussen een noodgebouwtje opgericht door de grenspolitie om nieuwe asielzoekers makkelijker te verwerken. De honderden onverwachte immigranten vormen evenwel een risico voor president Justin Trudeau, die door de toestand zowel door de linker- als de rechterzijde onder druk staat. De conservatieve rechterzijde raadde hem al aan veiligheid als topprioriteit te stellen en geen extra vluchtelingen op te nemen, terwijl het linkse kamp in het parlement er juist voor ijvert om nog meer migranten op te vangen.