Het stadsbeeld is aan het wijzigen. De blanke autochtone bevolking is een minderheid aan het worden in de grote steden. In somige steden zoals Amsterdam is de minderheidsgroep “wit en van Nederlandse komaf” al maar meer één groep naast velen. De Nederlandse hoogleraar Maurice Crul (VUA), expert migratie en integratie, zal een onderzoek van vijf jaar voeren naar hoe de nieuwe blanke minderheid in Europa kan integreren in de realiteit van de multiculturele steden. Dat liet Crul weten aan Trouw.

De nieuwe studie ligt in het verlengde van een vorige studie uit 2013 waarbij naar de integratie van de allochtone bevolking in verschillende grote steden van Europa gekeken werd. De studie beweerde dat eerste generatiemigranten zich moeilijk kunnen aanpassen in hun nieuwe thuisland, maar dat tweede en derde generatie hier wel in slagen. Voornamelijk de politiek van gezinshereniging zorgde ervoor dat de kleine migrantengroep nu in de brede segmenten van de maatschappij vertegenwoordigd is.

Een Europees project met 2,5 miljoen euro steun

Volgens Crul is de oude idee van integratie door allochtonen daarbij een archaïsch concept geworden en dus volledig achterhaald. “Witte Nederlanders moeten aan dit idee wennen. Zo kan een Turkse Nederlander je nieuwe leidinggevende worden. Of je kind is in de minderheid op school. Dat is de nieuwe realiteit waar de oude ‘dominante meerderheid’ mee geconfronteerd gaat worden. En dat kan schuren.”

De nieuwe vijfjarige studie moet gaan onderzoeken hoe de aanpassing door autochtonen het beste kan plaatsvinden. Het project, dat 2,5 miljoen euro steun geniet van de Europese onderzoeksraad, zal plaatsvinden in steden met een hoge concentratie aan tweede en derde generatie migranten. Opmerkelijk is dat naast Amsterdam en Rotterdam ook Antwerpen in de lijst opgenomen is. Van de zes steden waar het onderzoek zal plaatsvinden liggen er drie in het Duitse en drie in het Nederlandse taalgebied.

Zelfsegregatie

Over Amsterdam waar reeds voordien onderzoek gebeurde naar dit fenomeen zei Maurice Crul het volgende: “In Amsterdam zijn autochtone Nederlanders de meest instabiele factor. Ze komen er voor hun studie en trekken daarna weg of vestigen zich met hun jonge gezin in satellietsteden. Klassieke migrantengroepen wonen soms generaties op dezelfde plek. Zij worden de ‘constante’ Amsterdammers. Die verandering staat ook middelgrote steden te wachten.”

De reactie van de blanke bevolking komt overeen met deze van de eerste generatiemigranten, merkt Crul op. Autochtonen zouden zichzelf segregeren door meer geïsoleerd te leven, in aparte wijken te gaan wonen, hun kinderen naar aparte scholen te brengen en weinig sociale contacten te hebben met mensen buiten de eigen etnische groep. Het nieuwe onderzoek heeft tot doel expertise te verlenen over hoe de autochtone bevolking met zo min mogelijk spanningen kan integreren in de multiculturele steden.

Maurice Crul is daarmee niet aan zijn proefstuk toe. In 2013 gaf hij een boek uit ‘Superdiversiteit – een nieuwe visie op integratie’ uit. In het voorwoord schreef Crul: “Wilders lijkt zijn greep op het integratiedebat te verliezen. Langzaam worden de scherven opgeruimd van wat hij met zijn populistische retoriek heeft kapotgemaakt in onze samenleving. Een antwoord op zijn visie blijft echter vooralsnog achterwege. De polarisatie die Wilders nastreefde laat ons een raar leeg en misselijk gevoel na.”

6 REACTIES

  1. “Autochtonen zouden zichzelf segregeren door meer geïsoleerd te leven, in aparte wijken te gaan wonen, hun kinderen naar aparte scholen te brengen en weinig sociale contacten te hebben met mensen buiten de eigen etnische groep.” De wereld op zijn kop natuurlijk. Autochtonen worden gesegregeerd doordat migranten van dezelfde etnie bij elkaar gaan wonen in van oorsprong autochtone omgevingen. Op zich geen probleem. Maar uiteindelijk wordt de hele buurt niet meer divers, maar geleidelijk aan monocultureel, meestal Islamitisch. Door hun andere kijk op de samenleving, die botst met wat wij als Westerse maatschappij als ideaal hebben, voelen autochtone mensen zich niet meer thuis in eigen straat. Zij verhuizen dus. Crul moet maar eens gaan wonen in een wijk met een migrantenmonocultuur. Misschien dat hij toch iets anders gaat spreken. De ontkenning door links dat ook autochtonen een identiteit hebben, die zij gerespecteerd willen zien, is mede-oorzaak van de vervreemding. Ik heb gewoond in een écht diverse straat, met autochtonen, Macedoniërs, Turken, Serviërs, Afrikanen, enz. Dát is leefbaar. Eens de islamitische monocultuur geïnstalleerd, is er voor autochtonen geen plaats meer. Dat blijkt Crul niet te weten.

  2. Als we toch gewoon een minderheid tussen andere minderheden zijn, geeft dat ons dan het recht om te klagen en te zagen, en ons collectieve falen van ons af te schuiven door het te wijten aan het racisme van de andere groepen? Of gelden er voor ons toch andere regels?