Vandaag ontstond heel wat controverse toen bekend raakte dat een 25-tal leden van de Antwerpse politiedienst die instaan voor de bewaking en het transport van gevangenen in een interne Whatsappgroep “seksistische en racistische overtuigingen” deelden. In de whatsappgroep werden ook praktische zaken zoals het wisselen van shifts besproken. Dat meldt De Standaard.

De Whatsappgroep werd reeds vorig jaar in april stopgezet nadat het bestaan ervan was gelekt. De groep werd immers vaak gebruikt voor het beschimpen van collega’s. In de groep werden ook krantenartikels gedeeld. Zo ontstond er op een bepaald moment een gesprek rond een artikel over een 14-jarig meisje in een jeugdinstelling, dat in november 2015 werd neergeschoten met een rubberen kogel. “Wss zo een voos wijf, beter een stuk of 10 van die ballekes op schieten”, reageerde L., tevens de oprichter van de groep.

In de groep werden regelmatig foto’s van gedetineerden gedeeld die uitvoerig werden becommentarieerd met zaken zoals “nen echten terrorist” of “precies wel een mottig exemplaar”.  Het team Gerechtshoven en Overbrengingen (GEOV) telt in totaal zevenenzeventig personeelsleden, zowel bij de lokale politie als bij het veiligheidskorps van FOD Justitie. Verschillende gedetineerden zouden in het verleden al een klacht hebben ingediend tegen leden van het team wegens geweld.

Aanslagen Parijs

In de nasleep van de aanslagen in Parijs riep U. op tot actie: “De keet afsluiten en van binnenuit uitzuiveren. Politie en leger zij aan zij. Gedaan met lullen. Tijd om te handelen.” Een collega vervolgde zelfs door de locatie van de MP5-machinepistolen te delen. Nog iemand anders plaatste in de Whatsappgroep waar het sleuteltje van de kast met wapens zich bevond.

In april 2016 werd de Whatsappgroep reeds besproken op een dienstvergadering in aanwezigheid van twee commissarissen die aan het hoofd staan van het team. “Let goed op: de groep is niet zo gesloten als je denkt”, leest het verslag van de vergadering. In een reactie bevestigt korpschef van de Antwerpse politie Serge Muyters dat er een intern onderzoek loopt naar de betrokken dienst. “Het is een gekend probleem en de nodige maatregelen worden al genomen. Er is beslist om een van de betrokkenen een ordemaatregel op te leggen.”

Nultolerantie

“Je verwacht zulke dingen in obscure clubjes, niet bij de Antwerpse politie die ons moet beschermen en de rechtsorde moet bewaken. Dit is het incident te veel”, zegt Antwerps fractieleider voor Groen Wouter Van Besien.

Volgens Van Besien gaat het om een structureel probleem: “Het racisme bij de politie wordt veel te veel gedoogd. Het riedeltje van de rotte appels volstaat niet langer. De tolerantie ten opzichte van racisme en ontoelaatbaar gedrag blijft veel te hoog”. Voor de fractieleider vergoelijken de ‘smileys’ bij veel berichten de zaken niet.

Bart De Wever, burgemeester van Antwerpen, benadrukt dat er reeds een intern onderzoek loopt in samenwerking met Justitie. “Gezien de burgemeester mogelijk betrokken tuchtoverheid is, kan ik daar verder niet op ingaan”, voegt zijn woordvoerder Johan Vermant er aan toe.