De gevechten rond de stad Raqqa, voornamelijk door de Syrische Democratische Strijdkrachten, blijven langzaam aan opschuiven naar de stad. De Syrische stad is de hoofdstad van de Islamitische Staat, en na Mosoel de laatste grote stad die ze nog in handen zullen hebben. De strijd om de stad zal daarom ook zeer hard gestreden worden, en Amerika twijfelt aan de capaciteiten van de Syrische Democratische Strijdkrachten. Omdat zonder externe steun succes niet verzekerd is, wil Amerika ook een directe rol spelen.

Amerikaanse troepen zullen op de grond in Syrië een belangrijke rol spelen, maar ze zullen niet ingezet worden als gevechtstroepen die zelf de stad innemen. Een groot aantal special forces en steungevende eenheden beginnen zich ter plekke te begeven om het offensief een duw in de rug te geven. Momenteel bevinden zich al ongeveer 950 Amerikaanse troepen in Syrië. Deze troepen bevinden zich allemaal in de gebieden die door de Syrische Democratische Strijdkrachten gecontroleerd worden. Binnenkort hoopt Amerika dit getal op te schroeven tot een totaal van 1.500 troepen.

Obama keurde tijdens zijn ambtstermijn reeds een permanente aanwezigheid van 503 Amerikaanse troepen in Syrië goed. Momenteel bevinden er zich echter al meer Amerikaanse troepen in het land, aangezien 450 van hen slechts tijdelijk ter plaatse zijn. De 503 troepen die al aanwezig waren leveren vooral advies aan de Koerdische en Arabische strijders van de Syrische Democratische strijdkrachten. Recent werden echter ook 250 soldaten van het ‘Ranger Regiment’ naar de regio rond Manbij gestuurd en werden er 200 mariniers geplaatst die artilleriesteun zullen leveren aan het offensief naar Raqqa toe.

Amerikaanse troepen als buffer tussen Turkije en Rusland

De Rangers die zich in Manbij bevinden spelen niet meteen een rol in de slag om Raqqa. Zij bevinden zich vooral in dat gebied  om een buffer te vormen tussen de Turkse operatie ‘Euphrates Shield’ enerzijds en de Syrische en Russische troepen anderzijds. Beide zijden in het conflict waren reeds dicht bij Manbij opgerukt om het proberen uit handen te nemen van de Syrische Democratische Strijdkrachten, maar een direct conflict tussen troepen gesteund door Turkije en Rusland zou zware gevolgen kunnen hebben en de aandacht afleiden van de strijd tegen de Islamitische Staat. Door de Amerikaanse Rangers in Manbij te plaatsen, waar ze zich enorm zichtbaar opstelden met duidelijke Amerikaanse vlaggen aan de voertuigen, hoopt Washington te voorkomen dat gelijk welke andere partij Manbij aanvalt.

De special forces en de artilleristen van het korps mariniers die steun leveren aan het offensief naar Raqqa toe spelen een actievere rol. Zij moeten de lokale troepen in staat stellen om Islamitische Staat te verslaan. Dit opzet zal dan ook nog meer steun vergen, maar deze troepen zijn nog maar het begin. In Amerika ligt een plan op tafel om het totale aantal permanent ontplooide troepen naar 1.500 te brengen. Dat plan zal naar alle verwachtingen eind maart goedgekeurd worden door de Amerikaanse Minister van Defensie, James Mattis. Deze Amerikaanse troepen zullen echter niet de enige externe troepen zijn die het offensief helpen. Naast de Amerikaanse troepen wordt er ook een groot aantal Arabische troepen verwacht die de Syrische Democratische Strijdkrachten zullen helpen Raqqa in te nemen.

Arabische troepen komen het offensief ook verstevigen

Zowel Saoedi-Arabië als de Verenigde Arabische Emiraten lieten reeds weten dat ze bereid zouden zijn om troepen te sturen. Er werden al getallen genoemd zoals 5.000 troepen, maar er is nog niets beslist. Dat zal samen met het bredere plan vorm krijgen. Naar alle verwachting zullen deze troepen – net als de Amerikaanse troepen – wel slechts een ondersteunende functie uitoefenen. De Syrische Democratische Strijdkrachten en dan vooral de Arabische eenheden daarvan, aangezien Turkije Raqqa niet ingenomen wil zien worden door Koerdische eenheden, zullen de eigenlijke gevechten uitvoeren. De andere landen zullen hen echter helpen met artillerie- en luchtsteun, inlichtingen, advies en praktische technische taken zoals het opruimen van explosieven in beveiligde gebieden.