Advocaten: “Francken kan vluchtelingen blijven zwartmaken”

3
3408

Gisteren wou het Progress Lawyers Network – het linkse advocatenbureau met banden met de PVDA dat het gezin uit Aleppo vertegenwoordigt – niet reageren op de uitspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). Daarin kreeg het gezin ongelijk en haalde staatssecretaris voor Asiel en Migratie zijn slag thuis. Maar nu ze het besluit hebben kunnen inzien – advocaten Mieke Van Den Broeck en Olivier Stein kregen het arrest pas vandaag in te zien – reageren ze in Knack teleurgesteld, maar strijdvaardig. Want ze pikken het niet dat in dit land “Twitter meer betekent dan de wetten”.

Francken heeft gelijk gekregen van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De RvV heeft de beroepen van de Syrische familie in de ‘visumrel’ verworpen. In de visumrel was een verblijfsvergunning de inzet van een langgerekte juridische strijd tussen een Syrische familie uit Aleppo en de Francken. Het gezin had een ‘humanitair visum’ (hetgeen een gunst, geen recht, is) aangevraagd bij de Belgische ambassade in Libanon. Indien het humanitair visum toegekend werd, kon het gezin met het vliegtuig naar België komen om dan vervolgens asiel aan te vragen.

Maar dat wou het kabinet-Francken dus niet. Om dat kabinet dan toch tot die beslissing te dwingen had het gezin steun gevonden bij het linkse advocatenbureau Progress Lawyers Network dat “aan verzet in en buiten de rechtbank” doet en in beroep ging tegen de beslissing van Francken. Maar het mocht niet zijn: de Raad is van inziens dat de raadslieden van het gezin in fout waren door de beroepsprocedure vergeten op te starten wanneer DVZ (Dienst Vreemdelingenzaken) de visumaanvraag de eerste maal afwees. En daarmee vervalt ook de zaak ten gronde: geen visum dus.

Progress Lawyers Network reageert

Aanvankelijk wouden/konden de advocaten van het gezin niet reageren omdat ze het arrest nog niet hadden kunnen inkijken. “Staatssecretaris Theo Francken heeft dat blijkbaar gekregen via zijn contacten bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – wij zijn maar gewone advocaten, en wij krijgen dat arrest dus via de normale weg. Hopelijk gebeurt dat dus vandaag” zeiden de raadslieden gisteren. Francken liet weten dat hij de beslissing kreeg via de betekening bij DVZ en noemde de bovenstaande uitspraak “onbeschofte insinuatie”.

Maar Van den Broeck en Stein konden het arrest dus nu wel inzien. En ze betreuren dat er niet wordt ten gronde wordt ingegaan op de zaak omwille van een technische fout: “De RVV neemt een louter technische beslissing, met als gevolg dat men zich niet meer moet uitspreken over de grond van de zaak. […] Deze zaak geeft geen antwoord op de enige echte vraag: hoe kan men vermijden dat zij die in levensgevaar zijn via smokkelaars hun leven wagen op de Middellandse Zee?” 

De raadslieden verwijzen ook naar het feit dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen had beslist dat de dienst onder Francken beter moest motiveren waarom het visum werd geweigerd. De RvV zou inderdaad tot drie maal toe beslissen dat de afwijzing van de visumaanvraag onvoldoende gemotiveerd was, wat indertijd vragen deed rijzen over de kwaliteit van het dossier dat de Belgische staat aanbracht. Toen werd de hele N-VA gemobiliseerd om de aanval in te zetten tegen tegen “wereldvreemde rechters”. Op Twitter werd de een grote campagne gestart #iksteuntheo.

“Blijvende inzet voor mensenrechten”

De sociaal bewogen advocaten vinden dat de rechtsstaat ondermijnd wordt: “‘In dit dossier hebben wij vastgesteld dat het eigenlijk niet uitmaakt wat de rechtbank zegt. Is het niet wat een staatssecretaris wil, dan heeft een uitspraak geen enkele waarde. […] In deze politiek zeer geladen zaak, verandert de rechtspraak. […] Het voelt ongemakkelijk dat juist in dit dossier de rechtspraak een bocht van 180 graden maakt.”

Twitter betekent meer dan de wetten van ons land

De juristen zijn ontgoocheld:“[We zijn] teleurgesteld dat een uitvoerbare uitspraak van een rechter niet gerespecteerd moet worden, dat communicatie van een staatssecretaris mag bestaan uit onwaarheden en het zwartmaken van mensen in nood, dat Twitter meer betekent dan de wetten van ons land.” Een duidelijke uithaal naar Francken, die frequent met sociale media communiceert.

Toch geven de advocaten niet op: “Wij zullen ons des te meer inzetten voor mensenrechten en het verdedigen van de slachtoffers van dit inhumaan beleid”.

3 REACTIES

  1. Progress Lawyers Network probeert steeds de uitzondering te creëren, het “precedent”… Een goed gekend juridisch truukje dat grote gevolgen kan hebben voor latere cases. Allicht gaat Europa hier ook in mee: als je één gezin plots toestemming geeft, wat dan met de volgende 2,4,10…100 ?? Rechtlijnigheid is niet de sterkste eigenschap van recht en gerecht, maar ze proberen blijkbaar toch…