Zuhal Demir nieuwe staatssecretaris voor Gelijke Kansen

2
2653

Gisteravond besliste het partijbestuur van de N-VA dat Kamerlid Zuhal Demir de positie van nieuwe federale staatssecretaris voor Gelijke kansen, Armoedebestrijding, Personen met een beperking, Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid zal bekleden. Tot de nationale verkiezingen in 2019 zal ze de plaats innemen van Elke Sleurs, die zich nu als lijsttrekker volledig richt op de Gentse gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar ter vervanging van Gents gemeenteraadslid en Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA), die in opspraak was gekomen omtrent Telenet.

Voorzitter Bart De Wever stelde Demir voor aan het partijbestuur op een bijeenkomst in Neder-Over-Heembeek, dat zich met een overtuigende meerderheid achter zijn beslissing schaarde. Het duurde niet lang voor ook de partijraad van de N-VA haar goedkeuring bekendmaakte en de zaak formeel rond was. Demir, die sinds 2010 zetelt in de Kamer en zich binnen de commissie Sociale Zaken specialiseerde in het thema werk, zal overleggen met Sleurs en haar kabinet om van bij de start een degelijke dossierkennis mee te krijgen.

Zowel Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans, Sleurs en partijvoorzitter De Wever hadden al een ‘logische’ voorkeur geuit voor een vrouwelijke opvolger. Dit omdat de regering en meer bepaald de N-VA-ploeg weinig vrouwen heeft benoemd. “Zuhal was het best geplaatst om ons verhaal van Gelijke Kansen te vertellen […]. Een grote meerderheid in de partij is het erover eens dat Zuhal Demir dat in twee jaar en half nog geloofwaardig verteld kan krijgen“, aldus De Wever over de dochter van een Koerdische immigrant en mijnwerker.

Demir maakte lichtelijk geëmotioneerd in het Journaal Laat duidelijk voor de duur van haar ambtstermijn te willen focussen op het toegankelijker maken van de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking. Ze benadrukte het belang van het geven van kansen aan iedereen, maar stelde ook dat mensen helpen deze kansen te grijpen van even groot belang is. Voor de camera bedankte ze haar ouders voor de kansen die ze in haar leven van hen in Vlaanderen heeft gekregen.

De kersverse staatssecretaris legde deze morgen omstreeks half negen de eed af. Verschillende partijgenoten feliciteerden haar al op sociale media.

Proficiat Zuhal! Nieuwe collega. Dochter van een mijnwerker. Prachtig migratieverhaal.We smijten ons! 😉

Publiée par Theo Francken sur jeudi 23 février 2017

2 REACTIES