Een invloedrijke groep Wikipedia-editors besliste vorige week om de rechtse krant uit Groot-Brittannië ‘The Daily Mail’ niet langer te aanvaarden als een betrouwbare nieuwsbron. De organisatie achter Wikipedia (The Wikimedia Foundation) beweerde initieel dat het geen hand had in deze beslissing.

Er wordt in dergelijke gevallen namelijk een online discussie gevoerd waaraan ieder wikipedia-lid kan meedoen. Hierna zijn het de meer ervaren ‘editors’ van een hogere rang (zogenaamde ‘closers’) die de knoop doorhakken. Om op te klimmen in de ‘Wiki-hiërarchie’ en ‘closer’ te worden, moet je voorgedragen worden door andere leden op basis van je eerdere werk voor de website.

Het gevolg van bovenstaande beslissing is dat artikels uit ‘The Daily Mail’ geen bewijs meer zijn voor “notabiliteit“, het voornaamste criterium voor het toelaten van een onderwerp op Wikipedia. Kort samengevat: nieuws dat wordt opgepikt door deze krant (de tweede grootste tabloid na The Sun in het VK), maar niet door andere mediakanalen, wordt dus vanaf nu niet meer aanvaard als ‘onafhankelijk bewezen’ en kan zonder veel moeite verwijderd worden door eender welke gebruiker. De groep editors die besliste om de krant te weren deed al een oproep om de 12.000 links naar Daily Mail artikels die nu op wikipedia bestaan grondig te reviseren.

Toch steun van Wikimedia

Kalev Leetaru, een medewerker van Forbes, nam contact op met de Wikimedia Foundation, en deze laatste moest uiteindelijk toegeven dat de stichter van Wikipedia (Jimmy Wales) de beslissing om The Daily Mail te bannen wel degelijk gesteund had. Leetaru stelt zich verder vragen bij de organisatorische structuur van Wikipedia, waarbij een kleine groep anonieme en gepriviligeerde editors een grote nieuwssite op de verboden lijst kan plaatsen, zonder dat er een eenvoudige mogelijkheid bestaat om deze beslissing aan te vechten voor de ontelbare gebruikers die minder hoog staan in de ‘Wiki-hiërarchie’. Het feit dat 80 tot 90 procent van de editors mannen zijn, toont volgens hem aan dat de website onder andere wat betreft genderdiversiteit niet hoog scoort.

Wikipedia is de zesde meest populaire website ter wereld en telt elke maand 500 miljoen unieke bezoekers. In principe kan iedereen elk artikel op de website aanpassen naar believen. Bij vandalisme, twijfels of uitvoerige discussies wordt beroep gedaan op een soort ‘commissies’ van meer ervaren gebruikers .

Een dergelijke commissie, de ‘ArbCom’ (Arbitration Commission) van de Duitstalige Wikipedia, viel in december 2016 uiteen door links activisme. Iemand had ontdekt dat een ander lid van ArbCom tevens lid was van de Duitse rechtse partij AfD, waarop dit lid (‘Magister’) onder druk werd gezet om af te treden. Toen de AfD’er dit weigerde op grond van het feit dat AfD niet door de staatsveiligheid als ‘gevaarlijk’ wordt beschouwd, werd zijn identiteit bekend gemaakt en verlieten de anti-AfD-leden ArbCom, zodat het noodzakelijke quorum op de Wikipediavergaderingen niet meer gehaald kon worden. Opvallend is dat het AfD-lid niet werd aangeklaagd omwille van praktische fouten op Wikipedia, doch enkel om het lidmaatschap van een partij die niet werd geäpprecieerd door de andere leden van ArbCom. Die Welt beschreef het incident en wees op de politisering van Wikipedia, maar de titel van het stuk luidde wel: “Heeft de Duitse wikipedia een AfD-probleem?”

Vooringenomen Wikipedia?

In conservatieve kringen – vooral in de VS – wordt al langer gesteld dat Wikipedia vooringenomen is. Enkele misnoegde gebruikers richtten ‘Conservapedia.com‘ op om – u raadt het al – een conservatief tegengewicht te vormen. Ze verzamelden een lijst van voorbeelden van (vooral linkse) vooringenomenheid op Wikipedia. Vaak gaat het over subtiele verschillen: de pagina over de Chileense oud-president Augusto Pinochet (zoals die vandaag bestaat) vermeldt dat zijn regeringsvorm een dictatuur was, terwijl de pagina over Fidel Castro zegt dat “critici zeggen dat hij een dictator was”.

Een ander recent voorbeeld is het volledig verwijderen van de rechtse satirische website ‘The People’s Cube‘ van de Wikipediapagina’s wegens een vermeend gebrek aan vermeldenswaardige bronnen. De eigenaar van de website, de conservatieve auteur Oleg Atbashian, beschrijft in PJ media hoe alle informatie over hemzelf en zijn werk werd verwijderd omdat deze gebaseerd was op referenties naar rechtse bloggers en radiopresentatoren (zoals de bij conservatieve Amerikanen bekende Rush Limbaugh en Michelle Malkin).

https://twitter.com/thepeoplescube/status/831612174506287105

Als Wikipedia verder gaat met het weren van kranten zoals ‘The Daily Mail’ kan dit een grote impact hebben. Gezien de immense populariteit van de Wikipediasite kan dit een grote invloed hebben op onder andere de wereldwijde naambekendheid van ‘incorrecte’ merken.

1 REACTIE

  1. Links kan alleen maar aan de macht blijven door met ‘politiek correcte censuur’ zoveel mogelijk proberen te verhinderen dat de bevolking andere opinies zou te horen krijgen.
    In de toenmalige communistische Sovjet-Unie werden mensen met dissidente opinies zelfs het zwijgen opgelegd door ze via een rechtbank gek te laten verklaren en op te laten sluiten…