De Brusselse regering geeft aan dat, wanneer het eerst ingeroepen belangenconflict van de Vlaamse regering op 22 februari afloopt, de strengere geluidnormen ingevoerd zullen worden. Als direct gevolg van deze maatregel zal er een groter aantal vliegtuigen boven Vlaams grondgebied passeren met meer geluidshinder als resultaat.

Nadat Kris Peeters (CD&V) vorige week nog verklaarde dat de Brusselse regering niet in orde was met de Europese regelgeving, kreeg hij woensdag 15 februari ongelijk van de Europese Commissie. Volgens de Commissie zorgen de geplande strengere geluidsnormen niet voor problemen in het vrij verkeer van goederen en is er voor hen dus geen reden om te interveniëren. Gisteren liep ook een overleg van Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en Vlaams minister-president Geert Bourgeois met de Brusselse Gewestregering stuk.

Peeters hoopte vorige week met zijn juridisch bezwaar de invoering van de strengere geluidsnormen met drie weken uit te stellen. Na het falen van de CD&V-politicus en het debacle van Weyts gisteren, verduidelijkte die laatste vandaag dat Brussel niet wil ingaan op hun voorstel om de strengere normen uit te stellen. Zijn kabinet heeft nu, in navolging van Peeters, een tweede belangenconflict uitgewerkt. Hoewel hij weet dat dit geen structurele oplossing is, krijgt Weyts op die manier weer twee maanden de tijd om proberen druk te zetten op de Brusselse regering. Hij geeft ook aan koste wat kost te willen vermijden dat Vlamingen en Brusselaars hun werk verliezen als gevolg van de strengere geluidsnormen. Vrijdag stellen hij en zijn kabinet het belangenconflict voor. Op 20 februari komt het Overlegcomité nogmaals samen om zich over het problematische dossier te buigen.

Volgens Weyts is op basis van het gesprek van gisteren echter duidelijk dat de bijeenkomst over vijf dagen naar alle waarschijnlijkheid geen vruchten zal afleveren. Ondertussen liet de luchthaven van Luik aan premier Charles Michel weten dat het bereid is de cargotrafiek van Zaventem over te nemen om zo de hinder daar te verminderen.