Het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken (N-VA) stapelt de antiterreurmaatregelen en aankondigingen daaromtrent op. Nadat eerder deze week de topman van Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) zei gsm’s van asielzoekers te willen controleren – een vervolg op vroegere, gelijkaardige aankondigingen van Francken zelf, wil de N-VA nu vreemdelingen die verdacht worden van een misdrijf het land kunnen uitzetten. Dit zonder veroordeling. De maatregel is vervat in een wetsontwerp dat vandaag 9 februari gestemd wordt.

Kamerlid Sarah Smeyers (N-VA) kwam deze ochtend op Radio 1 de maatregel verdedigen. De maatregel zou ervoor zorgen dat DVZ vreemdelingen die een bedreiging vormen voor de veiligheid of openbare orde kan uitzetten. Ook mensen die hier geboren zijn of EU-burgers zouden vallen onder de nieuwe regel. De basis van een uitzetbeslissing wordt dan een aanwijzing van de DVZ-administratie in plaats van een veroordeling van een rechter. In de vroegere uitzetregeling was een advies nodig van de CAV (Commissie voor Advies voor Vreemdelingen). Als het ontwerp gestemd is, zal deze voorwaarde wegvallen en de administratie meer armslag krijgen, volgens Smeyers.

Smeyers benadrukt dat een rechterlijke toetsing bij elke beslissing behouden blijft, naast een proportionaliteitstoets (staat het misdrijf in verhouding met een uitwijzing?). Tegen elke beslissing zal in beroep gegaan kunnen worden bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, maar een veroordeling zal niet meer nodig zijn. “Ernstige aanwijzigen” zullen voldoende zijn voor DVZ om een verblijfsvergunning te kunnen intrekken. Smeyers verdedigt de maatregel door er op te wijzen dat het uitbreiden van de categorie niet-uitzetbare vreemdelingen met EU-burgers en mensen die hier geboren zijn, een beslissing was uit 2005. Deze werd genomen onder toenmalige Justitieminister Laurette Onkelinxk (PS). De nieuwe wet zal komaf maken met deze restrictie.

De maatregel zou nodig zijn om de veiligheid in België te verzekeren en zal niet misbruikt worden door DVZ, aldus nog Smeyers. Ze wijst het alternatief voor een uitzetting, extra begeleiding alvorens een veroordeling, af: “Hoeveel kansen moeten criminele vreemdelingen eigenlijk krijgen? De kansen re-integratie, op integratie, daar zetten we als maatschappij enorm op in. Is er iets fout om te zeggen dat iemand die vreemdeling is en zware criminele feiten heeft gedaan [het land uitgezet kan worden]? […] Dat zijn effectief types als Salah Abdeslam, dat zijn Syriëstrijders, dat zijn mensen die een aanslag beramen en waarvan men aanwijzingen heeft.”

Oppositiepartij sp.a niet akkoord

Kamerlid Monica De Coninck (sp.a) heeft bezwaren met de beslissingsverschuiving van rechterlijke macht naar uitvoerende. “De administratie die hierover beslist wordt in één klap politie, rechter en grensbewaker.” Volgens De Coninck zal het inderdaad wel waar zijn dat de administratie hierdoor sneller kan werken, “maar een dictator werkt altijd rapper, maar op termijn is dit meestal niet ok.

De Coninck wijst erop dat mensen die effectief crimineel zijn ook zullen veroordeeld worden. Ze zou liever zien dat er gebruik wordt gemaakt van opvolging in afwachting van een veroordeling in plaats van verdachten ineens uit het land te zetten. De wet zal misschien wel correct ingezet worden tijdens deze legislatuur maar, “een wet maak je niet voor één jaar, die maak je voor de eeuwigheid en we weten niet wie er na ons zal komen en hoe die deze wet zal gebruiken” waarmee het socialistische Kamerlid haar zorg voor toekomstig misbruik benadrukt.

https://sceptr.net/campaigns/doneer/donate/
  • Sven Boone

    Ik zie deze wet wel zitten mits uitbrereiding van controle organen op de DVZ.
    Lijkt mij veel humaner dan een migratie stop en muren beginnen bouwen, grenzen bewapenen, ect…

  • Paul De Block

    Ik vind dat we moeten voorzichtig zijn hiermee. Ik volg Monica De Coninck. Ik heb geen idee onder welke omstandigheden een niet veroordeelde kan uitgezet worden.