Indien de Nederlandse peilingen – min of meer – kloppen, dan stevent Geert Wilders af op een grote verkiezingsoverwinning. Volgens heel wat media en politicologen halen rechts-populistische partijen hun stemmen standaard bij de zogenaamde ‘laagopgeleide, oude, blanke man’. Wat blijkt echter? Ook heel wat allochtonen geven aan te zullen stemmen op de PVV.

In het verleden stemde een groot deel van de allochtonen in Nederland op de sociaaldemocraten. Zo haalde de PvdA, in 2012, 43 procent van alle stemmen binnen, afkomstig van Nederlanders met een migratie-achtergrond. Meer dan 80 procent van de allochtonen koos voor een linkse partij (SP, GroenLinks, PvdA, D66). Op zich wekt dit weinig verbazing. Migranten bevinden zich vaker in de lagere sociaal-economische strata van de samenleving. Uitgerekend de linkse partijen beweren van oudsher op te komen voor de meer gedepriveerden in de samenleving.

PvdA loopt leeg, Turken en Marokkanen kiezen massaal DENK

Gekscherend zou de PvdA ook wel de ‘Partij van de Allochtoon’ genoemd kunnen worden. Al sprak de vermoorde socioloog Pim Fortuyn in 2002 over de ‘Partij van de Aftocht‘. Maar dat laatste lijkt nu steeds meer te kloppen. Veelal de tweede en derde generatie migranten keert zich in 2017 af van de sociaaldemocraten en blaast de aftocht, zo blijkt uit een bevraging.

Volgens de ‘Etnobarometer‘ – die gesprekken voerde met bijna 1.800 respondenten – zou in maart nog maar één op de vijf migranten voor de PvdA kiezen. Een halvering dus, in vergelijking met 2012. Vooral het nieuwe partijtje DENK doet dienst al vangnet voor teleurgestelde migranten-stemmers. Niet minder dan 40 procent van de Turken en 34 procent van de Marokkanen in Nederland geeft aan het bolletje van de migrantenpartij DENK te zullen rood kleuren.

Antillianen en Surinamers stemmen Wilders

Opmerkelijk is dat de PVV van Geert Wilders een grote sprong voorwaarts maakt bij de allochtone kiezer. Stemde vijf jaar geleden minder dan 2 procent van de migranten op de blonde Limburger, dan zou dat in maart bij de stembusslag stijgen naar 7 procent. Vooral Surinamers (14%) en Antillianen (9%) voelen veel voor het gedachtegoed van de Partij voor de Vrijheid. Wilders en zijn PVV rekruteren meer stemmen onder deze twee migrantengroepen, dan partijen als het links-liberale D66, het rechts-liberale VVD, de ecologisten van GroenLinks, de christendemocraten van CDA én de nieuwe partij DENK.

De resultaten uit deze bevragingen bevestigen eerdere peilingen. Zo bleek uit ‘De Stemming‘, van televisieprogramma ‘Eén Vandaag’, dat PVV en DENK onderling nog strijden om zwevende kiezers en dat het equivalent van één zetel hierdoor nog kan verschuiven van de ene naar de andere partij. Het klinkt, op het eerste gezicht, als een grote contradictie. Als migrant stemmen op politieke partijen die juist een streng programma voorstaan op vlak van het migrantenvraagstuk. Toch vallen er verklaringen te geven.

Anti-islampositie verklaring

Zo zet Wilders zich vooral af tegen de islam. Antillianen en Surinamers hangen, in tegenstelling tot de Turken en Marokkanen, doorgaans geen islam aan. Het overgrote deel is christen. Wilders wil uitgerekend “voor de joods-christelijke cultuur opkomen“, zo zegt hij steeds. Daarnaast hebben waarschijnlijk steeds meer migranten, die doorgestoten zijn naar de middenklasse, genoeg van het linkse pamperbeleid. Zo vindt 71% van de allochtone bevraagden in de ‘Etnobarometer’ de aanpak van criminaliteit en het bevorderen van de veiligheid in de wijken prioritair. Oftewel: opnieuw thema’s waar Geert Wilders op in wil inzetten.

3 REACTIES

  1. Mensen met een migratieachtergrond weten exact welke dreigingen er schuilen in hun eigen gemeenschap en bij uitbreiding in andere gemeenschappen. Meer dan de politiek correct denkende Nederlander beseffen zij wat er op het spel staat. Mij verwondert de steun van de Surinamers aan PVV niet. PVV heeft een vuile mond, maar maakt een correcte analyse. Dat weten de Surinamers ook. Hiermee geven zij aan dat ze intelligenter zijn dan de linkse Nederlander.

  2. Het lijkt me vrij logisch, veel migranten zitten in hetzelfde schuitje als de laag opgeleide etnische Nederlanders. Ook zij (allochtonen) lijden onder de invoer van onderbetaalde nieuwe migranten, en de druk die deze nieuwe migranten op de sociale voorzieningen uitoefenen; Wat DENK betreft, in tegenstelling tot wat de PVDA denkt, wordt stemgedrag ook bepaalt door etnische en religieuze preferenties, dus niet alleen door economische belangen zoals het marxisme voorschrijft.
    Als linkse mens, moet ik de dwaasheid van de linkse politieke partijen ten diepste betreuren.