Volgens cijfers van Belgisch onderzoekscentrum CRISP (Centrum voor socio-politiek onderzoek en informatie) genereerden de 97 in Wallonië gevestigde intercommunales in 2014 bijna 25 duizend jobplaatsen, dat is ongeveer twee en halve keer het aantal in Vlaanderen.

Een intercommunale is een soort van ministaatsbedrijf die als aandeelhouders verschillende gemeenten hebben. Deze bedrijven hebben als doel taken van gemeenschappelijk belang te realiseren (zoals watertoevoer, afvalinzameling en verwerking, elektriciteitsvoorziening…).

Er is vaak kritiek te horen op de structuur van deze organisaties omdat de versnippering van nutsvoorzieningen die er uit voorkomt veelal niet ten bate is van de transparantie en lage gebruikerskosten. Geregeld komen er ook klachten naar boven van belangenvermenging of andere onregelmatigheden. Zo is de Waalse intercommunale in Luik ‘Publifin’ al dagen in het nieuws wegens zitpenningen voor afwezige politici.

Tewerkstelling en regionale verschillen

In Wallonië zijn er minder intercommunales dan in Vlaanderen maar zijn ze wel voor bijna 25.000 tewerkgestelden, ongeveer twee en half keer het aantal in Vlaanderen. Hierdoor hebben de organisaties een stevige voet in de Waalse lokale economie via verschillende sectoren zoals de energiesector, de afvalverwerking en -ophaling, medisch-sociale diensten enzoverder.

Afbeelding: eigen werk. Bronnen: CRISP en L'Echo.
Afbeelding: eigen werk. Bronnen: CRISP en L’Echo.

Christophe Goethals, Franstalig economisch onderzoeker van CRISP, verklaart dat de omzet van 3.946.000.000 euro 3,5% vertegenwoordigt van de ‘corporate sales’ (omzet van bedrijven aan bedrijven) van de in Wallonië gevestigde kantoren en dus geen te verwaarlozen bedrag is. Opvallend is het verschil met Vlaanderen qua aantal tewerkgestelden. In het zuiden van het land telt het onderzoek immers 24.888 Waalse werknemers en slechts 9.950 mensen verspreid over 123 intercommunales in Vlaanderen.

Goethals verklaart dit verschil door te wijzen op de werking van Waalse ziekenhuizen, die op zich functioneren als intercommunales: “De vijf grootste intercommunale werkverschaffers van Wallonië zijn ziekenhuizen. Die vijf ziekenhuizen bieden werk aan zo’n 13.000 mensen.”

Ook opmerkelijk is de vergelijking van de schaal van tewerkstelling met de rest van Wallonië. De intercommunales verschaffen er 4,7 procent van de werkgelegenheid. Dit gewicht valt te verklaren door de essentie van de intercommunales zelf, namelijk de vorming van het netwerk tussen verschillende gemeenten. Een dergelijk netwerk heeft immers nood aan een stevige basis die zorgt voor een vlotte werking, aldus Goethals.