Trumps ‘ban’ opnieuw geband – voorlopig

2
880

Ook het Hof van Beroep in San Fransico heeft de ‘executive order’ rond de migratieban die een tijdelijk inreisverbod voor mensen uit zeven risicolanden komen verworpen. Hierdoor blijft de beslissing van president Trump opgeschort.

Die laatste liet direct weten dat hij zich er niet bij zal neerleggen en de tegenstanders te “zullen zien in de rechtbank”.

Hij waarschuwt dat de veiligheid van het land in gevaar is en zegt dat hij verwacht de zaak makkelijk te winnen. De topadviseur van Trump, Kellyanne Conway, liet tijdens een interview op Fox News weten dat ze niet met zekerheid kon zeggen dat Trump naar het Hooggerechtshof zou trekken, maar dat het Witte Huis “meerdere opties” heeft.

De beslissing

Drie rechters in het US Court of Appeals for the Ninth Circuit beslisten unaniem om de opschorting te handhaven zoals een rechter dat vorige week had beslist. Het Hof volgde de redenering niet van het Ministerie van Justitie dat zei dat de de president de autoriteit heeft om beperkingen op te leggen wie het land binnen mag. “Kortom, hoewel rechtbanken de politieke beslissingen inzake migratie en nationale veiligheid van de president moeten eerbiedigen, staat het buiten kijf dat de federale jurisdictie de autoriteit bezit om grondwettelijke vraagstukken over de uitvoerende beslissingen te beslechten.

De rechtbank zegt ook dat de overheid geen bewijs of uitleg heeft gegeven hoe de nationale veiligheid onder druk staat om deze beslissing te rechtvaardigen. Daarnaast stelt de rechtbank dat de overheid niet kan aantonen dat er onherstelbare schade zal plaatsvinden zonder de ban. Opvallend ook is dat het Hof zegt dat de ‘executive order’ discriminerend werkt op basis van geloof, hoewel het besluit religie niet vermeldt. Het Hof beroept zich op “bewijs van doel voorbij het zicht van de aangevochten wet.” Dit is redelijk uniek, aangezien motivatie van wetten minder belangrijk zijn dan de wetten zelf. Dit kan er voor zorgen dat wetten op die manier anders gelezen kunnen worden.

Een andere uitspraak die in het oog springt is het inroepen van ‘due process‘. Dit is het principe van eerlijk proces dat geldt voor Amerikaanse burgers en gerelateerd is aan het ‘Habeas Corpus‘ bij ons. Nu zou dat moeten gelden voor iedereen in de VS, wat grote implicaties met zich zou meebrengen. De volledige beslissing staat online te lezen.

Politieke gevolgen

Met de uitspraak lijkt de rechtbank voornamelijk de noodzakelijkheid van de beslissing op de korrel te nemen. Het Democratisch partijbestuur noemde de beslissing een “zware klap voor het Witte huis“. Voorstanders van de beslissing van Trump beweren dat het uitvoerend besluit nodig is om de problemen rond migratie en nationale veiligheid te bekampen. De beslissing is volgens hen een bewijs van een gepolitiseerd gerechtelijk apparaat dat haar bevoegdheden te buiten gaat.

Geen enkele buitenlander heeft een constitutioneel recht om de VS binnen te komen en rechtbanken moeten niet zelf vrijelijk afwegen of gevoelige beslissingen over nationale veiligheid genomen dienen te worden” protesteert senator Tom Cotton (REP). Cotton zei ook dat het de rechtbank “het meest beruchte linkse” gerechtshof in de VS is. Ook conservatieve websites halen de uitspraak van de rechtbank door de mangel. Het ziet er dan ook naar uit dat er nog een lange (juridische) strijd op komst is.

2 REACTIES

  1. Rechters waken over de toepassing van de wet zoals de wet is. Niet meer niet minder. Ook zij moeten verantwoorden dat hun uitspraak conform de wet is. In dit onderwerp is de vraag of de grondwet toestaat, aan de uitvoerende macht, de toegang tot het grondgebied te weigeren en zo ja onder welke omstandigheden dit kan. Omgekeerd onder welke omstandigheden kan iemand toegelaten worden tot het grondgebied.
    Aan de rechters aan te tonen dat hun vonnis conform de wet is. Dus bij het afwijzen van het besluit van Donald Trump dient de verantwoording te beginnen met “De grondwet gebiedt…”. En we zullen zien of rechters dit voortreffelijk doen. Volgen zij de wet of hun eigen overtuiging. In die optiek was de vrijspraak van de Limburgse drugsbende, op basis van procedurefouten, destijds juridisch correct. Of ze rechtvaardig was is andere koek.