De intercommunales kwamen de afgelopen dagen onophoudelijk aan bod in de media door de riante vergoedingen voor zetelende politici voor minimale prestaties. Deze dreun voor de geloofwaardigheid van de Belgische politiek zorgde voor een stormloop van voorstellen van alle partijen om maatregelen te nemen. Matthias Diependaele (N-VA), Chris Janssens (VB), Koen Van den Heuvel (CD&V), Joris Vandenbroucke (sp.a) en Björn Rzoska (Groen) debatteerden deze voormiddag in De Zevende Dag over welke maatregelen precies nodig zijn en of ze daadwerkelijk zullen worden uitgevoerd.

Meteen in het debat opperden de vertegenwoordigers van de traditionele partijen (en ook Rzoska) dat de oplossing voor de problematiek van de ‘graaicultuur’ ligt bij een grondig overleg. Ook het belang van nuance bleek van groot belang voor de deelnemers: volgens hen zetelen niet alle politici immers alleen maar in bestuursraden voor het geld. Van den Heuvel stelde dat de maximale vergoeding van politici begrenst moet worden: “Tegenover een inspanning hoort een kleine, rechtvaardige vergoeding te staan.” Vandenbroucke en Rzoska benadrukten op hun beurt de nood om het maximaal aantal mandaten voor politici te beperken. Politici hebben volgens hen eigenlijk geen reden om in intercommunales bij te gaan verdienen.

Geen stinkende potjes gedekt houden

Janssens doorbrak echter de vrede door te stellen dat het niet de bedoeling kan zijn om onder het mom van een sereen debat deksels op stinkende potjes te houden. Alle partijen zouden volgens hem het huidige systeem juist zelf mogelijk hebben gemaakt en er moet drastisch komaf gemaakt worden met de zelfbedieningspolitiek. Op zijn steek aan de N-VA dat ook zij aan ‘de Belgische ziekte van de zelfbedieningscultuur lijden’, reageerde Diependaele als volgt: “Je hebt de keuze. Ofwel ga je effectief deelnemen aan het bestuur, ofwel blijf je ervan weg.” Hij wees daarna op het plan waar Koen Kennis (N-VA) al jaren mee bezig is om op lokaal vlak aan de intercommunales te sleutelen. Hij vond bijstand bij de andere deelnemers met zijn stelling dat de intercommunales vooral moeten handelen om aan de behoeften van hun doelgroep te voldoen. Van den Heuvel zei ook dat respect voor zetelende, hardwerkende bestuursleden op zijn plaats is.

“Alle partijen maakten samen het huidige systeem zelf mogelijk” (Chris Janssens, VB)

Diependaele verklaarde na een tijdje wel dat, na de argumenten van de linkerzijde te aanhoren, zij niet hypocriet moesten zijn om gemakkelijk te scoren bij de burger. Hiermee kreeg hij echter wel Janssens over zich heen, die naar eigen zeggen niet overtuigd was van de ‘kracht van verandering’ waarmee de N-VA zelf steeds zieltjes lijkt te willen winnen. De N-VA’er beantwoorde Janssens door zich af te vragen met welk geld bezoeken aan Assad in Syrië en Gouden Dageraad in Griekenland dan wel gefinancierd werden.

Het algemene besluit na een half uur debatteren was dat de komende weken tot akkoorden moet worden gekomen. De partijen zijn het naar eigen zeggen aan de burgers verschuldigd om de hele kwestie niet op de lange baan te schuiven.

https://sceptr.net/campaigns/doneer/donate/