Deze middag hield de Commissie voor Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement een tweede hoorzitting over religie en homoseksualiteit naar aanleiding van enkele controversiële uitspraken van een imam en rabbijn.

De aanleiding voor de samenkomst was een uitzending van De Afspraak daterend van juni vorig jaar. Rabbijn Aaron Malinksy en imam Brahim Laytouss waren toen te gast bij Bart Schols om te reflecteren over de oproep die radiomaker Sven Pichal had gelanceerd na de bloedige islamistische aanslag op een homonachtclub in Orlando. Pichal wees toen beschuldigend naar de religieuze leiders binnen de islam, het jodendom en het christendom en riep op tot verantwoordelijkheid.

Tijdens het studiogesprek legde presentator Bart Schols beide heren vervolgens de vraag voor hoe ze zouden reageren als hun zoon homo was. De ontwijkende houding van zowel Malinksy als Laytouss deed heel wat stof opwaaien, niet in het minst vanuit de hoek van de holebiverenigingen. Aaron Malinksy liet zich onder meer ontvallen dat het “binnen onze kringen ondenkbaar is dat iemand homo wordt omdat de jongeren niet naar discotheken gaan en dus niet in de verleiding komen.” De uitspraak bleek zwaar op de maag te liggen van de Antwerpse koepel ‘het Roze Huis’, waarop ze de rabbijn uitnodigden voor een gesprek. Aaron Malinsky maakte nadien per open brief zijn verontschuldigen over aan de homogemeenschap.

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken

Het studiogesprek met Malinsky en Laytouss dateert van 15 juni 2016, maar kreeg ook vandaag dus nog een staartje. Op 29 september 2016 organiseerde de Commissie voor Gelijke Kansen een eerste informele zitting over het thema. Toen werden de vertegenwoordigers van de erkende erediensten naar het Vlaams Parlement gesommeerd. Hoewel het gesprek met de vertegenwoordiger van de moslimgemeenschap moeilijk ging, werd toen toch bekomen dat de dialoog ter zake op de agenda kwam te staan van de religieuze organisaties in Vlaanderen.

Zitting om “van gedachten te wisselen

Ditmaal nodigde de Commissie voor Gelijke Kansen enkele vertegenwoordigers uit van organisaties die de holebirechten binnen de respectieve geloofsgemeenschappen behartigen. Het doel van de zitting luidde om “van gedachten te wisselen over de wijze waarop de verschillende standpunten over homoseksualiteit zich verhouden tegenover ‘gelijkheid’ als fundamentele waarde.” Lorin Parys (N-VA), voorzitter van de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, stelt vast dat de Rooms-Katholieke Kerk in Vlaanderen reeds een hele evolutie doormaakte. Zo werkte de Kerk een concrete strategie uit en gingen ze op constructieve wijze het debat aan.

Bij de joodse en islamitische geloofsgemeenschappen blijft de thematiek evenwel een heikel punt, aldus Parys. Beide gemeenschappen huisvesten immers een aantal orthodoxe strekkingen, waardoor het vermoeden oprijst dat rabbijn Malinsky en imam Laytouss net de relatief progressieve strekking binnen hun geloofsgemeenschap belichamen. Ook David Weis, lid van de joodse holebibeweging BaLaGan, bevestigt dat homoseksualiteit een taboe is binnen de conservatieve joodse gemeenschap in Vlaanderen. Volgens Weis ligt de situatie anders in de Angelsaksische landen.

Vandaag werden echter geen concrete actiepunten opgesteld. Het bleef bij een aftastend gesprek met çavaria, BaLaGan en Holebi-Pastores. Merhaba, een organisatie die opkomt voor de LGBT-gemeenschap binnen de islam kon er vandaag niet bij zijn en was achteraf ook niet bereikbaar voor een reactie.

ADVERTENTIE