De gemeenteraad van Grimbergen heeft dan toch beslist om over te gaan tot een afschaffing van de buurtweg die over Parking C loopt. De geplande bouwplannen van bouwheer Ghelamco voor het Eurostadion omvangen die parking. En om de plannen uit te voeren moest de weg afgebroken worden of er kon geen Eurostadion komen. Dit obstakel kan Ghelamco nu alvast van haar lange lijst schrappen.

Eind vorige maand had de Grimbergse gemeenteraad nog gestemd voor het behoud van de buurtweg. Er kon toen geen meerderheid gevonden worden voor de afschaf ervan door toedoen van de Groene fractie: er werd toen zestien tegen zestien gestemd, nadat de meerderheidspartij Groen tegen de wensen van coalitiepartners CD&V en Open Vld inging. Groen beargumenteerde vorige maand dat de buurtweg een nut voor fietsers en voetgangers zou kunnen hebben in het geval van een alternatief project. Maar deze bekommernis lijkt nu van de baan te zijn: Groen stemde tegen de buurtweg in de gemeenteraad samen met de rest van de meerderheid.

In 2016 had Ghelamco nog een rechtszaak gestart bij de vrederechter om het nodige afschaffen van het pad te bekomen. De vrederechter van Grimbergen had daarbij beslist dat van verjaring van de buurtweg geen sprake is. Dat wil zeggen dat de weg niet (lang genoeg) in onbruik is om uit te doven. De vrederechter sprak een vonnis (dat nog niet betekend is) uit ten aanzien van Grimbergen om een verzoek te sturen richting provincie tot afschaffing van de weg.

Bart Laeremans is fractievoorzitter van de oppositiepartij Vernieuwing en verzet zich tegen de komst van het Eurostadion. Laeremans vertelt aan Belga dat de gemeenteraad is gezwicht “onder druk van de betekening van het vonnis door Ghelamco“. Ghelamco lijkt dit te bevestigen, het bedrijf liet namelijk weten dat de recente beslissing “juridisch gezien de enige beslissing die kon worden genomen” is. Het bedrijf drukt alle partners en betrokken overheden erop om ook hun verantwoordelijkheid te nemen teneinde het EK 2020 in het Eurostadion te kunnen laten doorgaan.

De beslissing komt vast als een grote opluchting voor Ghelamco, maar of het nieuwe stadion er ook daadwerkelijk komt is lang nog niet zeker. Er zijn inmiddels 662 bewaarschriften ingediend tegen de bouwvergunningaanvraag en 427 tegen de milieuvergunningaanvraag. Ook Vilvoorde en Wemmel dienden een bezwaarschrift in tegen het geplande stadion. Maar misschien wel het grootse probleem: de Belgische topploeg Anderlecht, die normaal gezien het stadion zou gaan gebruiken, heeft laten weten zich terug te trekken en blijft voorlopig spelen in het Constant Vanden Stockstadion.