Nadat eerst Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, Trump een veeg uit de pan gaf, volgen nu ook andere Europese christendemocraten. Deze willen een resolutie tegen Trump indienen. De Amerikaanse president wordt in de ‘ban’ gedaan omwille van de reisbeperkingen die hij afgelopen week oplegde.

Guy Verhofstadt (Open Vld) was zowat de eerste politicus in Europa die zich weken terug fel afzette tegen Donald Trump. De Amerikaanse president vindt de (harde) Brexit een goede zaak en voorspelt het einde van de huidige Europese Unie. Als Europees federalist kan Verhofstadt zich niet neerleggen bij deze gedachte. Volgens hem moet de Europese Unie eendrachtig Trump van antwoord dienen. Zijn oproep kreeg gehoor bij Donald Tusk, huidig voorzitter van de Europese Raad (ook wel Europees president genoemd). Tusk mag dan wel de Poolse nationaliteit (veelal politiek pro-Amerikaans, anti-Russisch) dragen, hij is als man-van-het-centrum het allerminst eens met de huidige koers die de Poolse sterk flink conservatieve regering vaart. De opvolger van Herman Van Rompuy (CD&V) behoort in Europa tot de christendemocratische EVP-fractie.

Afgelopen dinsdag stonden vriend en vijand te kijken toen bleek dat, de anders zo bedeesde Donald Tusk, een woedende brief publiceerde. Hierin trekt hij van leer tegen de andere Donald, die thans het Witte Huis bewoont. Volgens de voorzitter van de Europese Raad vormt Trump een gevaar voor de Europese Unie en hoort hij thuis in het rijtje van “bedreigende factoren”, samen met het Rusland van Vladimir Poetin, het communistische China en het islamitisch terrorisme. Het is duidelijk dat de brief van Tusk minder spontaan tot stand kwam dan het op het eerste gezicht lijkt. De Pool stelt dat hij “waarschijnlijk de mening verkondigt van vele staatshoofden in Europa”. Dat zal geen loze bewering zijn die niet getoetst is op voorhand.

Op zijn minst is de brief op voorhand doorgenomen binnen de overkoepelende christendemocratische gelederen. Als de Europese Volkspartij (waar o.a. het Nederlandse CDA en het Belgische CD&V toe behoren) moet kiezen tussen sterk christelijk/Amerikaans conservatisme enerzijds of religieus pluralisme anderzijds, dan kiest zij resoluut voor het tweede. De ‘vluchtelingenban’ van Trump is in de EVP dus weinig populair.

Resolutie

Met de motieven van ‘actief pluralisme’ en ‘mededogen’ zijn de christendemocraten in het Europees Parlement nu druk in de weer om een resolutie in te dienen, waarin het parlement zich afzet tegen de Amerikaanse President. Een resolutie is niet wettelijk bindend maar heeft wel politieke betekenis, bijv. als signaal naar de Europese Commissie om iets te ondernemen. Eind vorig jaar stemde het EP nog een resolutie om de onderhandelingsgesprekken met Turkije te bevriezen.

In de resolutie tegen Trump die op tafel ligt , opgestart door de Litouwse pokerspeler, filantroop en Europarlementariër Antanas Guoga (EVP) – die ondertussen ook al ondertekend werd door een groep politici van zowel de groene, liberale als socialistische fractie – wordt geschermd met zaken als de ‘Universele verklaringen voor de rechten van de mens’. “Culturele diversiteit is juist een element om democratisering, mensenrechten als conflictpreventie te bevorderen (…) het gevecht tegen terrorisme geeft niet het recht om mensen op grond van hun (moslim)geloof te discrimineren”.

Het is nog afwachten of dit een daadwerkelijke resolutie tegen Trump impact zal hebben op de relaties tussen de EU en de VS. Toen het EP haar resolutie stemde inzake de toetrede van Turkije sprak Turks president Erdogan dreigende taal. Hij zei toen onder meer dat de vluchtelingenpoorten opnieuw konden opengaan en de migratiedeal met de EU kon opgeblazen worden. Het bleef toen evenwel bij dreigementen.