100 miljoen euro. Zoveel zou door een drastische vereenvoudiging van de energie-intercommunales bespaard kunnen worden volgens de N-VA. De Vlaams-nationalisten treden zo de Vlaamse socialisten bij, die al jaren voor één groot bedrijf ijveren. De sp.a heeft reeds aangegeven het voorstel te steunen.

Het nieuwe bedrijf dat de naam Fluxius zou dragen omvat onder meer energiedistributiebedrijven Eandis en Infrax. Ingewikkelde overlegstructuren, financieringsintercommunales en het omstreden Publipart vallen weg in het plan. Door de vereenvoudiging zal 50 procent, een driehonderdtal, van de mandaten in de energie-intercommunales verdwijnen, althans volgens Antwerps N-VA-schepen en energiespecialist Koen Kennis. Ook door een stuk minder te vergaderen, zouden de kosten aanzienlijk dalen.

Extra voordelig is dat, door het samenvoegen van de intercommunales, dubbele diensten en structuren wegvallen. Als gevolg zouden de distributietarieven over een bepaalde tijdsduur kunnen dalen. Joris Vandenbroucke, fractievoorzitter in het Vlaams parlement voor sp.a, verklaarde over het voorstel dat minder structuren, minder mandaten en minder vergoedingen voor zijn partij altijd het uitgangspunt geweest is.

Reeds langer idee van socialisten

Het is socialistisch standpunt kwam inderdaad al naar voren kwam toen er afgelopen najaar werd gedebatteerd over de toekomst van Eandis en een mogelijke Chinese gedeeltelijke overname van het nutsbedrijf, hetgeen uiteindelijk afsprong. Ervoor was een memo van staatsveiligheid uitgelekt door Vlaams Energieminister Bart Tommelein (Open Vld). In deze memo werd gewaarschuwd voor de strategische risico’s van een overname door het Chinees staatsbedrijf ‘China State Grid’. Het zorgde voor een groot publiek debat waarbij onder meer professor Jonathan Holslag (VUB) zich fel uitsprak tegen de verkoop aan China. Sp.a stelde bij afloop van het hoofdstuk bij monde van Joris Vandenbroucke dat “in het belang van de factuur van alle Vlamingen, is het belangrijk dat we naar een eengemaakte structuur gaan in Vlaanderen dat de lokale belangen en de parochiale reflexen overstijgt“.

De Vlaamse sociaaldemocraten reageerden dus initieel wat verrast op het voorstel, omdat ze voorheen al probeerden de energie-intercommunales te fuseren. Er waren plannen om Eandis, netbeheerder van het distributienet voor elektriciteit en aardgas, samen te voegen met een aantal kleinere bedrijfjes. Na jaren van onderhandelen blies het Antwerps stadsbestuur echter onder impuls van de N-VA vorig jaar uiteindelijk het hele project op.

Ook de Vlaamse liberalen uitten recent nog dat bepaalde taken, die niet de verantwoordelijkheid zijn van de overheid, uitbesteed zouden moeten worden aan de privésector. Senator Lode Vereeck (Open VLD) is van mening dat heel wat intercommunales zonder probleem kunnen worden opgedoekt en dat een kerntakenanalyse regelmatig, om de vijf jaar, gehouden zou moeten worden.

1 REACTIE

 1. Ach, politiekers maken het toch héél ingewikkeld altijd. Toch is er een simpele oplossing:

  U verkiesbaar stellen voor 1 lijst. (europees, federaal, regionaal circus, provinciaal circus, of lokale lijst.
  Ben je verkozen: uw termijn uitdienen en gedurende die termijn niet op andere lijst verkiesbaar stellen. Géén overstap. Regeringsleden moeten minstens verkozen zijn.

  schepenen, burgemeesters, (euro) parlementsleden die uit hoofde van hun mandaat in een intercommunale zetelen worden hiervoor al betaald dus géén extra “vergoeding” en die vergaderingen tijdens werkuren. Intercommunales waar mogelijk door gemeente laten doen en/of samensmelten.

  Een gemiddelde vergadering duurt 2 uren. Gemeenteraadsleden die mandaat bij intercommunales hebben een loon van 2 uren uitbetalen (gemiddelde van lonen in België), belastbaar net zoals iedereen.

  (euro) parlementsleden, schepenen, burgemeesters, deputatie géén zitje bij privé-bedrijven. Hun “kennis” of “expertise” bestaat er enkel in invloed bij partijleden, gemeenteraad, parlement, regering of bestendige deputatie uit te oefenen.

  Bij “pensioenering” of vrijwillig vertrek uit de politiek 5 jaar verbod op zitje bij privé-bedrijven.

  Schaf provincies af. Onnuttig en momenteel vol met corruptie door projectontwikkelaars.

  Schaf circus regionale parlementen en regeringen af.
  Men schiet graag op Brussel nu ivm de geluidsnormen, maar in feite doet nu elke regio precies wat zij willen, zelfs als dit tegen de belangen van de andere regio’s is. Dat is het gevolg van “eigen volk eerst”. Nu moet men jarenlang palaveren over problemen tot men een akkoord bereikt, met bijhorende kosten hiervan.
  Met terug 1 regering (en natuurlijk politici die werkelijk hun best willen doen om dit België te besturen ipv lokaal een extra postje te zoeken) moet er géén jarenlang bedisseld “akkoord” bereikt worden, er moet gewoon binnen de meerderheid een akkoord komen.
  Eventueel kan er nog voor regionaal gebonden materie een “onderminister” en/of regionale administraties voor die materie komen.

  Alle alarmbellen, procedures, en dergelijke afschaffen. Nationale kieslijst. 1 stem = 1 stem.