100 miljoen euro. Zoveel zou door een drastische vereenvoudiging van de energie-intercommunales bespaard kunnen worden volgens de N-VA. De Vlaams-nationalisten treden zo de Vlaamse socialisten bij, die al jaren voor één groot bedrijf ijveren. De sp.a heeft reeds aangegeven het voorstel te steunen.

Het nieuwe bedrijf dat de naam Fluxius zou dragen omvat onder meer energiedistributiebedrijven Eandis en Infrax. Ingewikkelde overlegstructuren, financieringsintercommunales en het omstreden Publipart vallen weg in het plan. Door de vereenvoudiging zal 50 procent, een driehonderdtal, van de mandaten in de energie-intercommunales verdwijnen, althans volgens Antwerps N-VA-schepen en energiespecialist Koen Kennis. Ook door een stuk minder te vergaderen, zouden de kosten aanzienlijk dalen.

Extra voordelig is dat, door het samenvoegen van de intercommunales, dubbele diensten en structuren wegvallen. Als gevolg zouden de distributietarieven over een bepaalde tijdsduur kunnen dalen. Joris Vandenbroucke, fractievoorzitter in het Vlaams parlement voor sp.a, verklaarde over het voorstel dat minder structuren, minder mandaten en minder vergoedingen voor zijn partij altijd het uitgangspunt geweest is.

Reeds langer idee van socialisten

Het is socialistisch standpunt kwam inderdaad al naar voren kwam toen er afgelopen najaar werd gedebatteerd over de toekomst van Eandis en een mogelijke Chinese gedeeltelijke overname van het nutsbedrijf, hetgeen uiteindelijk afsprong. Ervoor was een memo van staatsveiligheid uitgelekt door Vlaams Energieminister Bart Tommelein (Open Vld). In deze memo werd gewaarschuwd voor de strategische risico’s van een overname door het Chinees staatsbedrijf ‘China State Grid’. Het zorgde voor een groot publiek debat waarbij onder meer professor Jonathan Holslag (VUB) zich fel uitsprak tegen de verkoop aan China. Sp.a stelde bij afloop van het hoofdstuk bij monde van Joris Vandenbroucke dat “in het belang van de factuur van alle Vlamingen, is het belangrijk dat we naar een eengemaakte structuur gaan in Vlaanderen dat de lokale belangen en de parochiale reflexen overstijgt“.

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken

De Vlaamse sociaaldemocraten reageerden dus initieel wat verrast op het voorstel, omdat ze voorheen al probeerden de energie-intercommunales te fuseren. Er waren plannen om Eandis, netbeheerder van het distributienet voor elektriciteit en aardgas, samen te voegen met een aantal kleinere bedrijfjes. Na jaren van onderhandelen blies het Antwerps stadsbestuur echter onder impuls van de N-VA vorig jaar uiteindelijk het hele project op.

Ook de Vlaamse liberalen uitten recent nog dat bepaalde taken, die niet de verantwoordelijkheid zijn van de overheid, uitbesteed zouden moeten worden aan de privésector. Senator Lode Vereeck (Open VLD) is van mening dat heel wat intercommunales zonder probleem kunnen worden opgedoekt en dat een kerntakenanalyse regelmatig, om de vijf jaar, gehouden zou moeten worden.

ADVERTENTIE