De afgelopen dagen waren vervelend voor heel wat politici. Nadat de Publifin-affaire openbaar werd gemaakt, haalde Kristof Calvo (Groen) uit naar Bart De Wever (N-VA), die zijn job in de Kamer zou verwaarlozen. Vervolgens kreeg Publifin een Gents staartje met Publipart. Bracke gebruikte dat als stok om te slaan op de Gentse socialisten, kreeg die stok in de vorm van een Telenetbijverdienste als boemerang terug in het gezicht en kon tot slot op weinig steun van zijn partijgenoten rekenen. Een aantal verschillende discussies liepen daarbij door elkaar: de praktijk van cumuleren en tijdsbesteding, belangenvermenging en tenslotte de (dis)functie van intercommunales.

Cumuleren en tijdsbesteding

Kristof Calvo (Groen) haalde eerder deze week fel uit naar N-VA-voorzitter Bart De Wever. Het parlementslid De Wever zou als voorzitter van de N-VA en burgemeester van Antwerpen zijn taken als Kamerlid verwaarlozen. Op VTM fulmineerde Calvo: “We zien Bart De Wever bijna overal, maar in de Kamer horen we hem amper. Hij dient geen mondelinge noch schriftelijke vragen in. Hij neemt geen wetgevende initiatieven. Ik heb hem al zien kaarten, maar ik hoor hem niet in de Kamer. Hij is er louter om te stemmen, om zijn loon op te strijken en dat kan voor mij niet.”

Het kaderde in een voorstel van de fractie Ecolo-Groen dat werd ingediend in de Kamer rond een cumulverbod. “Parlementsleden moeten voltijds met hun job bezig zijn en dus geen bijkomende mandaten uitoefenen.” Dat staat te lezen op de webstek van Calvo. Centraal in de boodschap van Calvo staat dat wie cumuleert in de Kamer te weinig tijd heeft om zijn job(s) goed te doen en daarbij ook publiek geld verspilt. Dat is misleidende communicatie en valse argumentatie.

Ten eerste staat het Groene voorstel immers toe dat een Kamerlid ook een positie in een gemeenteraad opneemt en bijgevolg bijkomende mandaten kan opnemen. Gelukkig maar, want Kamerlid Calvo is ook gemeenteraadslid in Mechelen.

Ten tweede is er niets verkeerd aan het feit dat parlementsleden verschillende mandaten combineren en wel omdat het tijdsargument van Calvo en anderen niet klopt. Politici horen richting te geven aan het beleid, niet het beleid in detail vorm te geven. Dat is tenslotte de job van ambtenaren. Hierin ligt een belangrijk verschil tussen ambtenaren en politici: een ambtenaar zijn is een voltijdse job, terwijl aan politiek doen dat niet hoeft zijn. Het is dat wat onze kabinetten ongezond maakt: politici worden ambtenaren en ambtenaren politici. In het buitenland heeft men daar een correcter beeld over. Dit in beschouwing nemende valt te beweren dat De Wever meer aan politiek doe dan heel wat andere parlementsleden die steeds aanwezig zijn.

Daarbij is er ook niets ethisch verkeerd met iemand die een functie in het parlement combineert met die van gemeenteraadslid. Calvo bijvoorbeeld is in beide organen verkozen.

Tot slot is de argumentatie van Calvo als ware De Wever zijn minder actieve rol in het parlement “weggesmeten geld, verspilling van belastinggeld” intellectueel oneerlijk. België is immers een particratie. Dat wil zeggen dat de partijlijn, bepaald door de partijbesturen, wordt omgezet in strenge discipline in het parlement. Afwijkend stemgedrag van parlementsleden van een fractie wordt niet getolereerd. Met andere woorden: of Bart De Wever daar nu zit of een andere N-VA’er… er wordt hetzelfde gestemd. En wat betreft de parlementaire activiteit: de overgrote meerderheid van onze wetten spruit voort uit wetsontwerpen van de regering, niet uit wetsvoorstellen van de parlementsleden. Dus als je werkelijk geld wil besparen, dien dan een voorstel in om het parlement te verkleinen.

Belangenvermenging

In België zijn een aantal specifieke cumuls verboden. Een en ander kadert in het gescheiden houden van de verschillende machten: uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht. Zo mag een minister niet tegelijkertijd in het parlement zetelen. Maar is het dan ook niet logisch dat je niet én in het federale wetgevende orgaan mag zetelen én het uitvoerend hoofd mag zijn van de grootste stad in Vlaanderen, zijnde burgemeester van Antwerpen?

Het CD&V-voorstel om een cumul te verbieden tussen Kamer en burgemeesterschap van steden boven de 50.000 inwoners was dan ook een doekje voor het bloeden. Ten eerste hebben we vastgesteld dat het argument tijdstekort geen steek houdt. Ten tweede zet CD&V daarbij heel wat van haar burgemeesters uit de wind die cumuleren in het Vlaams parlement, zoals Jan Durnez van Ieper. Ook burgemeesters van kleinere steden worden gespaard in het voorstel. Uitvoerende macht met wetgevende macht vermengen – op welk niveau dan ook – is te vermijden. Punt.

Een andere vorm van belangenvermenging is dan weer petjes in de private sector met petjes van de publieke sector combineren. Ik heb het dan niet over een burgemeester in een schattig Vlaams dorpje die ook nog eens bakker is, zoals sommigen ons willen doen geloven. Ik heb het wel over nationaal actieve politici, die sterk verbonden zijn met de lokale politiek en gaan zetelen in een ‘adviesraad’ van een telecombedrijf dat via een duopolie grofweg de helft van de internetmarkt in Vlaanderen beheerst.

Op de VRT zagen we in de berichtgeving over de adviesraad van Telenet een reporter vertellen dat “het in de Verenigde Staten misschien schering en inslag is om politici op die manier bij bedrijven te betrekken. [Maar] in ons land ligt dat toch heel wat anders.”

Vergoeding Kamervoorzitter Bracke bij Telenet is "privé"

In Terzake legt Siegfried Bracke (N-VA) uit waarom hij zijn vergoeding bij Telenet niet bekendmaakt.Het volledige interview ► http://deredactie.be/permalink/1.2891104

Publiée par VRT NWS sur mardi 14 février 2017

In de Verenigde Staten hebben bedrijven het fatsoen om politici te benaderen via lobbyisten. Zo blijft er een buffer tussen private belangen en openbare macht: beide partijen hoeven geen rechtstreeks contact te hebben en de burger blijft – toch een beetje – in zijn ‘zalige onwetendheid’. Hier slaan bedrijven als Telenet die stap gewoon over en huren ze rechtstreeks politici in. Dat is een stuk goedkoper allicht. In de Europese Unie, die door velen corrupter wordt geacht als België, is het als Eurocommissaris tot 18 maanden na het neerleggen van de functie verboden een privémandaat op te nemen. Laat staan de twee te combineren.

Ook bij ons zijn dergelijke verplichte ontluizingsperiodes wenselijk en nodig. Het is wellicht deontologisch niet correct dat een Antwerpse schepen tegelijk voorzitter kan zijn van de kabelnet-intercommunale Integan als bestuurder bij het private Telenet Vlaanderen NV of dat een ex-premier door datzelfde bedrijf betaald wordt voor een periode terwijl hij nog Eerste Minister was.

Intercommunales

Het is volstrekt logisch dat zaken van nationaal-strategisch belang – zoals watervoorziening, infrastructuur van energie en communicatie… – in handen worden gehouden van de overheid. Daar zijn maatschappelijke baten en belangen aan verbonden die niet altijd door de (globale) markt worden behartigd. In de grote wereld vinden we immers spelers, zowel staten als bedrijven, die weinig inzitten met onze belangen en het spel minder dan eerlijk spelen.

Maar waarom moeten we in Godsnaam die dingen op de piepkleine schaal van de gemeenten organiseren? Hebben arbitrair afgesproken gemeentesamenwerkingsverbanden een bepaalde aparte democratische samenstelling die moet worden beschermd? Is de waterlevering die geregeld wordt in Gent door Farys van een ander belang dan wat door Water-link wordt geleverd in Antwerpen? Ligt de bestaansreden van Ivago en IVBO in het feit dat men in Brugge en Gent radicaal anders denkt over afval? Indien dat niet het geval is, en dat lijkt me het meest waarschijnlijk, is het een goed idee om onze nutsbedrijven zoveel mogelijk op gewestelijk niveau te organiseren.

Dat zal bovendien goed zijn voor onze portemonnee, want onze facturen, die overigens hoger zijn dan in de buurlanden, bestaan voor een groot deel uit opgeblazen distributiekosten. En het zal ook goed zijn voor de politiek die nu wel een beetje transparantie kan gebruiken…

1 REACTIE