Nadat de de positie van Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) in Gent meer en meer onder druk kwam te staan, omwille van zijn onduidelijke functie in de adviesraad van Telenet, wordt Bracke vervangen als lijsttrekker in Gent. Elke Sleurs neemt zijn plaats in. Sleurs, geboren in 1968 in Gent, ruilt daarvoor haar positie van staatssecretaris van Gelijke Kansen en Armoedebestrijding in. Dat werd bekendgemaakt op een persconferentie van de N-VA in het Vlaams Parlement.

Bracke gaf onlangs toe dat het zetelen in de adviesraad en de communicatie daarrond een inschattingsfout was, maar wel dat hij voor de rest recht in zijn schoenen stond. Bracke vulde dat vandaag aan en zei dat het naïef was om zijn vergoeding niet ineens te communiceren toen hem daarnaar gevraagd werd in Terzake. Volgens veel analisten heeft dat hem politieke punten gekost, daar waar Antwerps schepen Koen Kennis (N-VA) direct alles open en bloot communiceerde. Bracke wou toen niet kwijt hoeveel hij bij Telenet verdiende “omdat het [om] privégeld [gaat]“. “Ik vind dat er een onderscheid is tussen publieke mandaten en publiek geld aan de ene kant, en privékwesties aan de andere kant.” zei Bracke toen nog.

Die uitspraken zijn hem nu duur komen te staan. Er was vanuit de N-VA eerder al kritiek op Bracke te horen. Ook al zei partijvoorzitter Bart De Wever “wij blijven Bracke steunen” hadden anderen weinig steunende taal. Peter De Roover zei onlangs dat het verstandig was dat Bracke zijn functie neerlegde en dat dergelijke cumuls voor perceptieproblemen kunnen zorgen. Oud-Vlaams Parlementslid Jan Hofkens (N-VA) ging nog verder:

Nadat hij eerder opvallend weinig interne steun kende, schuift het N-VA-partijbestuur Bracke nu volledig aan de kant in Gent. Bracke zei op de conferentie: “Ik heb van het weekend gebruikgemaakt om gesprekken te voeren binnen en buiten de partij. Men heeft mijn geloofwaardigheid gesloopt. Het is voor mij dan onmogelijk te worden om de lijst in 2018 te trekken in Gent. Maar gezien de politieke situatie is het belangrijk dat we een ander gezicht naar voor schuiven.

Elke Sleurs zal nu Bracke vervangen als belangrijkste N-VA-kopstuk in de socialistische Gentse stad onder burgemeester Daniël Termont (sp.a): “Ik volgde al langer een tandem met Siegfried, we wisselen nu gewoon van plaats op die tandem. Ik word vanaf morgen fractieleider in Gent, want Gent heeft nood aan verandering.

De beslissing over wie Sleurs opvolgt als staatssecretaris van Gelijke Kansen en Armoedebestrijding wordt genomen tijdens de N-VA-partijraad van 11 maart. In de media wordt N-VA-Kamerlid Peter Dedecker getipt als opvolger van Sleurs.