De oppositiepartij Groen gaat zelf naar de deontologische commissie gaan voor advies over wat wel en niet kan als Kamervoorzitter. Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) kwam recent in opspraak voor zijn adviesfunctie bij Telenet. Groen had Bracke uitgenodigd om op eigen initiatief advies te vragen, maar Bracke gaat hier niet op in. Nu is de ecologistische fractie van Groen en Ecolo op zoek naar vijftig handtekeningen om naar de commissie te gaan.

De fractie Groen-Ecolo onder leiding van Kristof Calvo (Groen) had vorige week al gevraagd aan Bracke om individueel concreet advies in winnen over hoe Kamervoorzitterschap te combineren valt met het zetelen in de adviesraad van Telenet. Calvo herhaalde de oproep afgelopen maandag nadat Bracke werd opzij geschoven bij N-VA-Gent ten voordele van Elke Sleurs. Maar Bracke gaat dus hier niet op in. “Hij mist hier echt een kans om duidelijk te maken dat hij de situatie ernstig neemt. Alleen hijzelf kan zo’n individueel, concreet advies vragen“, aldus Calvo.

Nu zijn de groenen verplicht om voor een meer algemeen initiatief te gaan: daarin moet de deontologische commissie aantonen wat deontologisch wenselijk is voor een Kamervoorzitter. De groene fractie heeft ook een vraag ingediend of iemand die functies cumuleert, kan deelnemen aan debatten en stemmingen. Ze hebben vijftig handtekeningen nodig om een advies te krijgen. Groen hoopt bij monde van Calvo dat dit er snel kan komen.

No pasaran!

Eerder nog had ook de communistische PVDA een gelijkaardig advies aangekondigd. Een verzoek om de agenda te wijzigen van de plenaire vergadering vond toen te weinig steun. PS-fractieleidster Laurette Onkelinx zei dat er reeds een werkgroep politieke vernieuwing is die het thema gaat aanpakken. Deze groep komt vandaag 22 februari samen in de Kamer.

De ecologistische fractie deed twee weken geleden nog een voorstel omtrent cumuleren. Na felle kritiek op Bart De Wever schoven Groen en Ecolo een cumulverbod naar voren voor Kamerleden. Groen gebruikte daarbij verwarrende communicatie: Calvo haalde verschillende malen uit in de media naar het disfunctionele tijdsgebrek die cumulerende Kamerleden zouden ondervinden. Ook op de webstek van Calvo staat te lezen dat “parlementsleden moeten voltijds met hun job bezig zijn en dus geen bijkomende mandaten uitoefenen“. Maar het groene voorstel laat parlementsleden nochtans wel toe om ook in de gemeenteraad te zetelen (hetgeen Kamerlid Calvo dan ook doet in Mechelen).

Recent kwam de deontologische commissie nog in beeld toen men duidde op een alcoholprobleem (en niet zozeer in een racismeprobleem) in de Kamer. Dit in nasleep van de rel rond Luk Van Biesen (Open Vld), die Meryame Kitir (sp.a) racistisch zou bejegend hebben.

7 REACTIES

 1. Ik denk dat we geen lessen deontologie hoeven te krijgen van K. Calvo en zijn partij Groen. Toen verleden week besloten werd het kartel met SP.a in Gent verder te zetten hebben ze, wat mij betreft, iedere vorm van zelfrespect en eigenwaarde verloren. PS-SP.a, de partijen die zichzelf graag promoten als links progressief (vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid), maar waarvan geweten is dat ze de laatste decennia van het ene schandaal in de andere corruptie gevallen zijn. Het absolute dieptepunt voor Groen. Behoud van machtsposities en electoraal gewin blijken belangrijker dan de waarden en normen waarvoor ze staan. Ook zeer beschamend was het optreden van partijgenoot Wouter Van Besien verleden week in Ter Zake waar hij, als een jongentje uit het kleuterklasje, kwam hengelen naar het inkomen van Koen Kennis.
  Nee, deontologische lessen hoeven heel zeker ui die hoek niet krijgen.

 2. Ik denk dat we geen lessen deontologie hoeven te krijgen van K. Calvo en
  zijn partij Groen. Toen verleden week besloten werd het kartel met SP.a
  in Gent verder te zetten hebben ze, wat mij betreft, iedere vorm van
  zelfrespect en eigenwaarde verloren. PS-SP.a, de partijen die zichzelf
  graag promoten als progressief links (vrijheid, gelijkheid,
  broederlijkheid), maar waarvan geweten is dat ze de laatste decennia van
  het ene schandaal in de andere corruptie gevallen zijn. Het absolute
  dieptepunt voor Groen. Behoud van machtsposities en electoraal gewin
  blijken belangrijker dan de waarden en normen waarvoor ze staan. Ook
  zeer beschamend was het optreden van partijgenoot Wouter Van Besien
  verleden week in Ter Zake waar hij, als een jongentje uit het
  kleuterklasje, kwam hengelen naar het inkomen van Koen Kennis.
  Nee, deontologische lessen hoeven we heel zeker uit die groene hoek niet te krijgen.

  • Ik zie het punt niet. SPA heeft zelf het voorval afgekeurd. Als ze de samenwerking zouden verbreken, zou het louter zijn om de schandaalsfeer te vermijden. Een kartel verbreken op basis van de misstappen van individuen en dat terwijl je meer raakpunten hebt dan met eender welke andere partij lijkt mij juist de zwakke keuze.

   Ik vind het goed dat er na publipart ook naar mandaten in het algemeen gaat gekeken worden. Het zou jammer geweest zijn mocht men publipart. Dat dit effect bekomen is door wederom iemand specifiek met de vinger te wijzen (in de geval Koen Kennis). Dat is echter het niveau van de hedendaagse politiek. Het draait om media-aandacht en die krijg je met straffe/emotionele uitspraken. Daar hebben alle grote partijen schuld in, maar ook de burger want wij smullen er van ( toch wanneer het onze voorkeurspartij is die “een slag uitdeelt” 🙂 ) .

   • Mandaten zijn slechts het topje van de ijsberg. Voorbeeld: Eandis heeft tijdens de laatste vijf jaar twee miljard distributieinkomsten doorgesluisd naar gemeenten. Verdoken gemeentebelasting dus. Met behulp van …. machtsstructuren. Groen keurt dat dus ook goed. Enkelingen? Bezwaarlijk. Dergelijke structuren waren het middel bij uitstek voor de realistatie van de Gratis maatschappij. Maar we betaalden wel verdoken twee miljard gemeentebelasting te veel. Spa, de factuurpartij.
    Groen ondersteunt voluit de 42 miljoen per jaar voor de grootste kafka in België: de Senaat. Veel procedures, een paar keer palaveren, kortom, niets doen, en 42 miljoen per jaar laten verdwijnen. Dank zij Groen. De staatsveiligheid had jaren geleden al geld nodig, maar Groen vond dat de Senaat belangrijker was.
    Enkelingen? Groen zit er met de twee knuisten in tot aan hun oksels. Dààrom gaan ze door met Spa. Omdat ze net dezelfde graaiers zijn.

    Maar in de media wordt enkel maar over Nva gepraat. Ik geloof journalisten niet meer.

    Hoe het model-Stevaert helemaal ineenstort
    http://www.tijd.be/politiek_economie/belgie_algemeen/Hoe_het_model_Stevaert_helemaal_ineenstort.9867146-4002.art

   • NVA is de grootste partij, en ze zit in de meerderheid. Het is vrij logisch dat er veel over NVA in de media gecommuniceerd wordt daar ze momenteel effectief invloed hebben op het beleid. Je zegt dat je geen journalisten meer gelooft maar je antwoord is grotendeels een samenvatting van het artikel waarnaar je verwijst.
    “Enkelingen? Groen zit er met de twee knuisten in tot aan hun oksels. Dààrom gaan ze door met Spa. Omdat ze net dezelfde graaiers zijn.” Voor een “kritische geest” is dit toch enigzins veralgemenend. Kunnen er geen mensen toetreden tot Groen die daadwerkelijk gewoon geboeid zijn door ecologie? Als je achter de ideeën staat die Groen probeert te verdedigen en daarbij ook een interesse hebt in politiek of de wil hebt om die ideeën in de praktijk toe te passen ben je dus automatisch ook corrupt en een “graaier”?
    Dat de zaken die je noemt niet door de beugel kunnen dat vind ik ook. De burger moet meer transparantie hebben. Het kan niet dat zulke structuren worden opgezet en dat niemand een beeld heeft op wat daar gebeurd. Iedereen die bij het opzetten van zulke zaken betrokken is zou nooit meer een mandaat in de politiek mogen opnemen.
    Het aanpakken van een schandaal op zich is voor mij echter nooit voldoende, er moeten structurele verbeteringen worden aangebracht als dat kan. Daarvoor moet je de zaken vaak breder bekijken.
    Wat partijen willen doen in het licht van bepaalde schandalen kan me op zich dan nog weinig boeien. Ik wil het partijprogramma zien. Wat mij meer interesseert is hoe de partijen onze samenleving willen voorbereiden op de wereld binnen 5 jaar of binnen 10 jaar. (Op dat gebied krijgen wat mij betreft alle grote partijen echter momenteel een onvoldoende)
    Op dat gebied denk ik niet dat de samenwerking vreemd is. Er zijn veel raakpunten tussen beide partijen.

   • Elke organisatie heeft zijn werkwijzen, gewoonten, geplogenheden, … Die verander je niet zo maar op één twee drie. Maar soms zit je in de positie om druk uit te oefenen. Een kleine partij die nodig is voor de meerderheid is zo een geval. Groen zat in de gedroomde situatie om druk uit te oefenen en een volkomen nutteloos orgaan af te schaffen. Dat hebben ze niet gedaan. Meer nog, ze zijn akkoord gegaan met een verhoging (niet met de veel logischer vermindering wegens inkrimpen senaat) van de partijdotaties. Door het feit dat Groen cruciaal was in het totale akkoord, is dit relevant. De grootte van de partij/populariteit politicus wordt vaak overroepen (cfr Yves Leterme met zijn 800.000 voorkeursstemmen; ze moesten (ook) zijn vel hebben).

    De grootte van de partij is heel relatief. Structuren – tegenwoordig gaat het enkel over intercommunales – zijn mogelijk veel belangrijker dan gedacht. Dàt moet onderzocht worden door journalisten in plaats van sensatie na te streven. Huytebroeck (Eolo) doet het Groen voor.
    Nuttig om lezen in dit verband:
    Brusselse overheden hebben lak aan openbaarheid van bestuur, 11/01/2017
    http://www.bruzz.be/nl/actua/brusselse-overheden-hebben-lak-aan-openbaarheid-van-bestuur
    http://www.tijd.be/opinie/column/Het-PS-model-dat-de-intransparantie-cultiveert-moet-verdwijnen/9448623
    …waarin een ronduit hallucinante toestand van Wallonië en de Franse Gemeenschap wordt bewezen door het Rekenhof, reeds voor 7 januari 2014. Geen piepje elders. Geen sappige commentaar in de vet gesubsidieerde pers. Geen twitter stormen. Niets. En dan trakteert ook Walter de smedt (strafrechter op rust) in Knack de pers op een oplawaai. Om dat ze te veel de senstatie opzoeken. het ‘Brood en Ghelamco-model’ bij wijze van spreken.

    De Tijd is nog steeds de allerbeste gazet van Vlaanderen. En ik focus me vooral op verifieerbare feiten. Veel minder op de allerindividueelste emotie van de journalist. Ik heb ook aandacht voor het woordgebruik en non-verbal. DeMorgen is een prachtvoorbeeld van sluwe manipulatie via woordgebruik, selectieve rapportering van feiten en non-verbale communicatie.

    Als een gazet een stamp kan uitdelen omdat deze regering iets heeft nagelaten, mag ze ook de context schetsen. Dat wordt zo goed als nooit gedaan. De postjes van de intercommunales zijn een prachtvoorbeeld van sensatiejournalistiek het eerste het beste roddelboekske of de Joepie waardig. En dat voor één miljard euro subsidies per jaar voor onze Vlaamse pers? Twee keer langs de kassa moeten gaan als lezer and this is what we get? Mattheus doet overuren.

    Wat het partijprogramma betreft lees ik bijvoorbeeld dat Groen een vermogens(winst??)belasting wil invoeren (met een vermogenskadaster… een of andere ambtenaar komt de broche van je bomma zaliger taxeren of dat schilderijtje dat tegen je muur hangt.. en procedeer maar als het je niet aanstaat…) Fantasie dus, die ‘eerlijke’ vermogensbelasting.

    We hebben vooreerst nood aan een grondige opkuis van de augiastal*, daarna zullen we zien of er nog extra middelen nodig zijn en zo ja hoe veel. Zo zijn gigantisch veel ruglijders helemaal niet zo hulpeloos als ze (misschien) denken. Maar daarover horen we Groen niet. Het helpt natuurlijk ook niet dat Groen iedereen (niet enkel oorlogsvluchtelingen maar ook criminelen en verkrachters) met de karrevrachten binnenlaat. Dat heeft ons (in totaal) al ruim meer dan een miljard gekost aan directe kosten enkel en alleen de afgelopen twee jaar.

    Ander feit: communicatiesysteem Astrid heeft deze regering 117 miljoen gekost. Ten tijde van Milquet was investering ook al hoogdringend nodig. Dat was welgekend bij journalisten. Iets daarvan gehoord na de aanlsagen? Maar Milquet en de reg. Di Rupo hebben de kosten voor zich uitgeschoven. Reeds nà 9/11 zelfs werden politici die terrorisme als een bedreiging zagen weggelachen door de PS. (en toen kwamen de aanslagen). Maar wel een senaat in stand houden voor 42 miljoen per jaar ten nadele van de werking van de staatsveilgheid die niet eens Arabisch verstond.

    Partijprogramma’s zijn soms botweg leugens en onhaalbare fantasie.

    Het beleid van Anciaux (Spa) bijvoorbeeld om laageschoolden van cultuur te laten genieten blijkt na 15 jaar proberen één grote flop te zijn. Waarom dan nog zo veel geld steken in iets wat niet werkt en overduidelijk last heeft van het Mattheuseffect? DeMorgen pleit zelfs voor méér geld voor kunst!! Nou breekt mijn klomp!! Is het omdat de machienerie nu eenmaal bestaat? Of omdat er politieke activisten worden gekweekt? (‘Niet in mijn naam’; kvs) Net zoals met het Waalse Staal dus? (nvdr: twee miljard wordt per jaar in cultuur gedumpt voor heel België, 720 euro voor een gezin van vier…maar onze journalisten en progressieve politici kwekken wel de pannen van het dak over 100 euro extra voor (een gezin van vier) een nuttige besteding, namelijk elektriciteit.)
    Of die 100 miljoen die voor kansarmen in Vlaams onderwijs voorzien was door Pascal Smet (spa). Ook één grote flop. Er was niet eens een controlesysteem om de effectiviteit te controleren. Wallonië in het klein dus. De intransparantie …

    De feiten krijgen te weinig aandacht. Maar ik kan u niet weerhouden de beloftes van programma’s en statuten blind te geloven.

    * alle geldverslindende projectjes en structuren, waaronder het

    PS: en waar blijft toch dat ‘goed pensioen’, ons beloofd met dure eden door dertig jaar socialistische ministers van pensioenen? Verkwist aan hebbedingetjes … zoals cultuur?

    Bronnen beschikbaar op aanvraag.