Vorig jaar werd een record aantal keer in België beroep gedaan op arbeidskrachten uit andere Europese landen. Maar liefst 662.000 keer werd via het systeem van detachering een buitenlandse werknemer ingeschakeld en in 109.000 gevallen liet men een zelfstandige overkomen.

De cijfers zijn de hoogste ooit en zijn een verdubbeling tegenover vijf jaar geleden. Dit bleek uit het antwoord op een parlementaire vraag gesteld door Kamerlid Wouter Raskin (N-VA) aan staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale Fraude Philippe De Backer (Open Vld).

Detachering wordt door multinationals die nood hebben aan buitenlandse expertise vaak gebruikt onder de vorm van consultancy. Ook in de bouw- en schoonmaaksector zijn buitenlandse arbeidskrachten bijzonder populair. Enerzijds is het tekort aan geschikte arbeidskrachten in eigen land een reden maar anderzijds is het prijsverschil vaak een doorslaggevend gegeven. Buitenlandse werknemers betalen hun sociale zekerheidsbijdragen in het land van herkomst en hierdoor zijn buitenlanders vaak aanzienlijk goedkoper.

Dit leidt volgens de N-VA tot oneerlijke concurrentie en een nadelige situatie voor Belgische werknemers. De partij pleit daarom voor een ingrijpende verstrenging van de regels en wil de sociale zekerheidsbijdragen in ons land innen om misbruik te voorkomen. Staatssecretaris Philippe De Backer benadrukt de voordelen van het systeem maar belooft tegelijkertijd ook een verdere aanpak van detacheringsfraude door malafide bedrijven die het systeem misbruiken.

Buitenlandse werkkrachten die aan andere voorwaarden werken via de EU-regelgeving is al langer een politiek heikel punt in België (en daarbuiten). In het verleden gaven onder meer de sp.a ook al kritiek op de praktijk van sociale dumping. Het Europees parlement stemde in 2014 een handhavingsrichtlijn die controles op buitenlandse werknemers verstrengt, maar hiermee werd het debat niet afgesloten.

1 REACTIE