We schreven op 27 januari een analyse over het telefoontje in voorbereiding tussen Russisch president Poetin en Amerikaans president Trump. Zoals verwacht komt er geen tandem tussen de twee maar toch werden een aantal belangrijke dingen besproken. In de VS kwam het telefoontje Trump-Poetin weinig aan bod in de media wegens de migratieban van Trump, in de Russische media des te meer.

Het Democratische spel

De Democraten spelen een gevaarlijk spel. In antwoord op de kiesnederlaag in november, wijt men de overwinning van Trump aan de interventie van Poetin. De gehate antichrist Poetin die de president van de Verenigde Staten kan aanstellen! De logica wil dan dat Trump zo snel mogelijk tot aftreden moet gedwongen worden. Zo lang dit nog niet het geval is moet hij maximaal geboycot worden.

De demonisering van Trump en de aartsvijand Poetin kwam in vorige eeuw dikwijls voor in de Amerikaanse politiek tijdens de Koude Oorlog. Het is een veel gebruikte tactiek. Het leek er duidelijk op dat heel wat Democraten en Hillary Clinton – geholpen door elementen in de CIA – tijdens de verkiezingscampagne de Koude Oorlog met Rusland nieuw leven wilden inblazen. Een groot deel van het Amerikaans establishment wil steeds in een oorlog betrokken zijn. En als ‘warm’ niet kan, dan maar ‘koud’: een dreigend conflict betekent een wapenwedloop. In de politieke wetenschappen spreekt men vaak over het militair-industrieel complex in de VS, dat wil zeggen: een verstrengeling van belangen in het politieke leiderschap dat economische baten heeft bij een grote uitbouw van het leger. Voormalig president Eisenhower sprak er over in een bekende toespraak.

Trump lijkt dat complex doorheen te gaan schudden. Hoewel hij zich al verschillende malen heeft uitgedrukt voorstander te zijn van een groot militair apparaat, heeft hij gezegd geen grote interventies in het buitenland meer te willen gaan uitvoeren. In bepaalde establishmentkringen moet Trump dan wel een man van Poetin zijn. Vandaar de demonisering en polarisering.

Vijfenveertig minuten

Het verwachte telefoongesprek met Poetin greep plaats op zaterdag 28 januari en duurde drie kwartier. Alle belangrijke internationale problemen werden kort behandeld. De Amerikaanse media hebben het er nauwelijks over gehad omwille van de gigantische controverse rond de tijdelijke migratieban van Trump. Daarom is het interessant wat de Russische media over het gesprek berichten.

Op de Russische TV zenders werden er een aantal belangrijke debatten met medewerking  van bekende specialisten aan gewijd. De toon was steeds positief: Trump gedraagt zich duidelijk anders dan zijn voorganger Barack Obama, die als de sterkste partij Poetin niet als een gelijke toesprak en steeds een belerend vingertje boven haalde. Het is niet de militaire en economische kracht, maar vooral de vermeende morele superioriteit van de Amerikanen die de Russen niet kunnen verdragen. Tenslotte, heeft het ‘evil empire‘ niet de Koude Oorlog verloren en is het niet uiteen gespat?

Uit alle getuigenissen blijkt dat het voornaamste doel van Poetin en met hem de Russen in de internationale politiek, op voet van gelijkheid behandeld te worden is. Zeg maar: met de ‘groten’ mogen meepraten. Het lijkt banaal, maar dit is het niet: het kan heel wat gaan bepalen in de koers van de wereld morgen.

Tijdens het telefoongesprek gingen Poetin en Trump ook akkoord om samen en op voet van gelijkheid IS te bestrijden. Ze waren het er ook mee eens de vroegere handelsstromen geleidelijk aan te herstellen. Hoewel het woord “sancties” niet werd uitgesproken betekent dat ook in deze materie een oplossing niet onmogelijk wordt geacht. Verder werd er over Syrië, Oekraïne, Iran, Korea en de proliferatie van kernwapens gesproken. Er werden geen onoverbrugbare meningsverschillen genoteerd.

In een debat op TV-kanaal van Rossiya/Vesti-24 met de gerespecteerde Vladimir Soloview als moderator werd door een panel van specialisten het telefoongesprek zeer positief beoordeeld. De kleinzoon van Vjatsjeslav Molotov, Stalins minister van buitenlandse zaken, Vyacheslav Nikonov, een prins van het regime, sprak over een nieuwe wereldorde waarin de Verenigde Staten niet langer de eerste viool zouden spelen en naar hartenlust ieder regime konden bekritiseren of beïnvloeden, maar waarin de VS op basis van gelijkheid de macht zouden delen met Rusland en China. De realist Trump zou daar toe bereid zijn. “The times are a changin‘” concludeerde de buitenlandspecialist Alexei Pushkov.