In ons land is rechtsbijstand een fundamenteel recht. Om dit te garanderen worden burgers met te weinig geld kosteloos bijgestaan door een advocaat, dit onder de ‘pro Deo’-regeling. Regeringspartij N-VA wil nu dat gebruikers 20 euro betalen bij het inschakelen van deze mogelijkheid. De meerderheid in de bevoegde Kamercommissie heeft hiermee al ingestemd. Oppositiepartij sp.a reageert verbolgen en spreekt over een onrechtvaardige taks op rechtzoekenden.

Elke lidstaat van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens moet ervoor zorgen dat elke burger rechtstoegang heeft. Om dit te garanderen bestaat er in ons land een regeling genaamd ‘juridische tweedelijnsbijstand’, in de volksmond bekend onder de oude benaming van ‘pro Deo’.

Hogere budgetten zijn reden voor maatregel

Pro Deo-advocaten worden elk jaar betaald uit het beschikbaar budget. Dit op basis van de geleverde prestaties van de betrokken advocaten. Dat wil zeggen dat een bepaalde som moet verdeeld worden over de deelnemende advocaten en de vergoedingen voor ‘pro Deo’-advocaten jaarlijks dus flink kunnen variëren.

De afgelopen jaren zijn de kosten van de ‘pro Deo’-regeling sterk gestegen omdat in 2003 de toenmalige Justitieminister Laurette Onkelinx (PS) de inkomensgrens naar boven trok om in aanmerking te komen. Vanaf dan konden veel meer mensen gebruik maken van de gratis rechtsbijstand. Hierdoor moest het budget verdrievoudigd worden overheen de jaren. Voor volgend jaar wordt opnieuw een toename van het nodige budget verwacht omwille van de asielcrisis en de Salduz-regeling (verplichte bijstand bij strafrechtelijk verhoor).

N-VA wil hierop anticiperen en de verdere stijging van het budget financieren door een gebruikersbijdrage. “De laatste jaren kwam een redelijke en eerlijke vergoeding van de pro-Deo-advocaten meer en meer op de helling te staan. De meer ervaren advocaten begonnen sneller af te haken en de kwaliteit van de aangeboden juridische bijstand kwam daarbij ook vaak onder druk te staan”, zegt Sophie De Wit (N-VA), die mee het voorstel ontwierp.

Het wetsvoorstel, dat ook al in het regeerakkoord was opgenomen, zou een bijdrage van 20 euro vragen per partij die een rechtszaak start. De bijdrage zal dan uiteindelijk verhaald worden op de verliezer van de desbetreffende rechtszaak.

Drempel?

Oppositiepartij sp.a reageert teleurgesteld op de intrede van de zogenaamde “Geenstaks”. Sp.a wil de drempel tot rechtstoegang laag houden voor iedereen. Kamerlid Annick Lambrecht (sp.a) zegt dat de nieuwe taks op zich misschien niet zo heel groot is voor sommigen, maar met 20 euro kan je alweer veel doen. Het kadert daarenboven in een bredere reeks van lasten die een eerlijk rechtsverloop verhinderen, voegt Lambrecht daaraan toe.

“De voorbije jaren gingen de advocaatkosten al met 21% BTW omhoog en werden de griffie- en rolrechten fel verhoogd. Nu komt daar dus een extra gerechtstaks van 20 euro bovenop. We vinden niet dat een extra belasting nu kan voor mensen die het soms al moeilijk hebben om naar de rechtbank te gaan” aldus nog Lambrecht.