Het Waals Parlement schakelt in een hogere versnelling om tot een verbod komen op onverdoofd slachten. De milieucommissie in het Waals Parlement heeft twee decreetvoorstellen van de liberale MR en de Christendemocratische cdH opgestuurd naar de Raad van State ter adviescontrole. Dierenwelzijn is sinds de zesde staatshervorming een gewestelijke materie.

De afdeling wetgeving van de Raad van State moet een advies binnen de dertig dagen geven over de legislatieve voorstellen van Christine Defraigne (MR) en Josy Arens (cdH). Deze zullen die volgens de auteurs dierenleed aanpakken.

In  Wallonië werden in 2014 6.35% van de geslachte runderen (van de 190.000) volgens een rituele ritus gedood en 35,8% van de geslachte schapen (van de 13.282). In Vlaanderen, wordt de helft van het verkochte schapenvlees volgens de halal-regels geslacht. Toch is dat is niet altijd even duidelijk omdat heel wat supermarkten die informatie verdoezelen.

Christine Defraigne haalde zich medio 2016 nog heel wat negatieve commentaren op de nek van islamcritici omdat ze bij een bezoek aan Iran een hidjab (islamitische hoofdbedekking) droeg.

Een religieus verbod op verdoofd slachten?

Christine Defraigne zegt dat het onverdoofd slachten eerder een kwestie is van traditie dan wel van religieuze traditie. Ze wijst er ook op dat andere Europese landen reeds een dergelijk verbod hebben doorgevoerd en dat sommige islamitische landen import toelaten van vlees dat het product is van verdoofde slachting.

Daar valt iets – maar niet alles – voor te zeggen. De Dhabiha (de islamitische slachtwet) schrijft voor dat een dier levend moet geslacht worden om halal te zijn, niet per se dat het bij bewustzijn moet zijn. Maar uit schrik om per ongeluk een dier te doden bij bijvoorbeeld elektroshockverdoving staat men vaak weigerachtig hier tegenover. Vlees van een dood dier wordt als aas en dus haram of onrein beschouwd door vrome moslims. Toch laten heel wat moslimautoriteiten halal slachten met elektrische shockverdoving toe. Maar de Shechita, dat zijn de joodse slachtvoorschriften, verbiedt dit uitdrukkelijk. Als vlees koosjer hoort te zijn, mag het dier niet verdoofd zijn vooraleer het de keel wordt doorgesneden. Daarom wees in Vlaanderen Michael Freilich (hoofdredacteur Joods Actueel) een verbod op onverdoofd slachten al resoluut af in 2015 na een voorstel van Vlaams Dierenwelzijnminister Ben Weyts (N-VA). Mevrouw Defraigne heeft dus gelijk, maar enkel wat betreft islamitisch slachten, niet inzake joods slachten.

De PS en Ecolo zijn in principe akkoord met een verbod maar hebben toch enkele zorgen. Pierre-Yves Dermagne (PS) wil zich voldoende juridisch verzekeren en Hélène Ryckmans (Ecolo) maakt zich dan weer zorgen dat illegaal slachten meer zal voorkomen als een verbod er komt en drong aan op dialoog.