De Vlaamse regering bereikte op vrijdag 13 januari een akkoord over de verdere concrete uitwerking van het Masterplan Secundair Onderwijs uit 2013 en de conceptnota’s van mei 2016. De onderwijshervormingen werden gestart tijdens de vorige legislatuur en lieten heel wat stof opwaaien. Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) sluit daarbij een lang hoofdstuk af.

Lange tijd was de regering het oneens hoe precies de hervorming van het secundaire onderwijs moest aangepakt worden. De enige consensus die er ongeveer was, was dat er een hervorming moest komen. Deze werd ingezet onder de vorige regering en voormalig Onderwijsminister Pascal Smet (sp.a). Maandag 9 januari mislukte nog het zoeken naar een akkoord. De oppositie had daarbij flinke kritiek op de meerderheid en zei dat Crevits de onderwijswereld in een wereld van onzekerheid stortte.

De nieuwe deadline om tot een akkoord te komen werd daarbij gezet op vandaag, 13 januari. Het was de derde keer dat de topministers zouden samenzitten om tot een vergelijk te komen. De regering en minister Crevits hebben de tijdslimiet nu kunnen respecteren, zo blijkt.

Wat zit erin?

Het akkoord zorgt ervoor dat er 8 studiedomeinen i.p.v. 29 worden gebruikt. Dit is min of meer in lijn met het oorspronkelijke akkoord. De domeinen die nu zullen gehanteerd worden zijn:

  1. Taal en cultuur
  2. STEM
  3. Kunst en creatie
  4. Land- en tuinbouw
  5. Economie en organisatie
  6. Maatschappij en welzijn
  7. Sport
  8. Voeding en horeca

Er is nu ook een matrix voor alle studierichtingen in de tweede en derde graad. De acht domeinen van hierboven passen hierin en de matrix moet duidelijk maken welke richtingen naar het hoger onderwijs doorstromen, welke een directe professionele toepassing hebben en welke overlappen. Ook worden de ASO-richtingen die op alle hoger onderwijs-richtingen voorbereiden, domeinoverschrijdend. Dit zou leerlingen een transparanter zicht moeten kunnen geven op het studieaanbod opdat men zo de richtingen kan toetsen aan de toekomstwensen.

“In de eerste graad van het secundair onderwijs wordt de algemene vorming versterkt en moeten alle leerlingen een vooropgesteld niveau halen” verheldert minister Crevits. Vanaf het tweede jaar komt er een getrapte studiekeuze. Naast de algemene vorming kunnen leerlingen dan gebruik maken van een keuzegedeelte.

Partijpolitieke reacties

De N-VA maakt zich sterk dat er met het akkoord geen nivellering zal gaan ontstaan. De partij pakt ermee uit dat de verschillende onderwijsvormen ASO, TSO, BSO en KSO blijven bestaan. In vorige hervormingsrondes was de mogelijke verwijdering van de onderverdeling in de eerste graad een obstakel voor de N-VA. “Gelijke onderwijskansen staan hoog in het vaandel, maar er komt geen nivellering naar gelijke onderwijsuitkomsten. Daarbij blijven ASO, TSO, BSO en KSO bestaan.” aldus nog Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniëls (N-VA).

Oppositielid Caroline Gennez (sp.a) vindt dat er te weinig ambitie in het akkoord zit en dat de richtingskeuze pas zouden moeten gemaakt worden op 14-jarige leeftijd in zijn volledigheid.