In een eerste artikel wezen we er al op dat niet elke volger van een politieke partij op Twitter ook een potentiële kiezer is. Een aanzienlijk aandeel Twitter-gebruikers zijn zelfs ‘veelvolgers’, die vijf of meer partijen volgen. Maar waar zitten de ‘kernvolgers’, de gebruikers die slechts één politieke partij volgen?

Op het ogenblik dat we onze statistieken opstelden, had de N-VA op Twitter meer dan 36.000 volgers. Daar zitten ook de meer dan 9.000 ‘veelvolgers’ tussen, die vijf of meer partijen volgen. Maar hoeveel van die 36.000 volgen dan alleen de N-VA? Uit onze analyse blijken dat er meer dan 17.000 te zijn. Dat zijn er meer dan twee keer zoveel als het totaal aantal volgers van het Vlaams Belang, en in de kieskring Limburg zit je met dit aantal kiezers al meer dan halverwege aan een zetel in het Vlaams Parlement.

De onderstaande figuur geeft een systematische opdeling van de volgers van de zeven grootste politieke partijen van Vlaanderen op Twitter. Ze toont een sterke nuance van het beeld dat de ruwe cijfers op het eerste zicht geven. Uit de figuur blijkt vooral dat de afstand tussen Vlaams Belang enerzijds en de traditionele partijen sp.a en CD&V anderzijds sterk gerelativeerd dient te worden.

vlaamse-partijen-opbouw-2016-iii

Laten we beginnen rechts onderaan op de grafiek, bij de communisten van PVDA. 814 van de volgers van PVDA volgen alle andere partijen die we geanalyseerd hebben. Maar van de bijna 6.000 volgers van de PVDA, volgen meer dan 4.000 ook minstens één van de andere partijen. Minder dan 2.000 volgt enkel en alleen de PVDA.

Vlaams Belang netto bijna even groot als CD&V

Bijna 2.000 Twitter-volgers van het VB volgen alle andere partijen. Nog eens iets meer dan 2.000 Twitter-gebruikers die Vlaams Belang volgen, volgen nog minstens één andere partij. Ongeveer 4.000 van de meer dan 8.000 volgers van Vlaams Belang volgen alleen die partij, bijna de helft dus. En opmerkelijk: CD&V, met in totaal bijna 23.000 volgers, doet dat niet eens zoveel beter.

Inderdaad, van de 23.000 CD&V-volgers volgen meer dan 8.000 Twitter-gebruikers ook alle andere partijen. Nog eens 10.000 CD&V-volgers volgens minstens één andere politieke partij op Twitter. Slechts 4.500 CD&V-volgens volgen alleen de christen-democratische partij. Hebben CD&V-kiezers een brede interesse voor politiek, zijn nogal wat kiezers van de andere partijen ook geïnteresseerd in de CD&V, of moet men nu eenmaal ook de regeringspartij CD&V volgen om mee te zijn in politiek Vlaanderen? Feit is dat CD&V hoe dan ook zwaar ondervertegenwoordigd is op Twitter vergeleken met de verkiezingsuitslagen van 2014.

Groen en Open Vld aan mekaar gewaagd

Op dezelfde manier doet ook de sp.a het niet zo goed op Twitter. Van de bijna 24.000 volgers volgt meer dan 8.500 de vier grootste partijen op Twitter. Slechts iets meer dan 5.000 volgers volgen alleen maar de sp.a. Dan doet Groen het beter, met meer dan 8.000 ‘kernvolgers’ op een totaal van bijna 25.000 volgers.

Open Vld heeft op het eerste zicht een sterke aanwezigheid op Twitter, met meer dan 28.000 volgers. Maar zoals de figuur aantoont, deelt ze meer dan de helft van haar volgers met de N-VA. Kijken we alleen naar de ‘kernvolgers’, doet de partij amper beter dan Groen, met bijna 8.500 unieke volgers.

N-VA ook netto de grootste

Het is dus opnieuw de N-VA die met kop en schouders boven de concurrentie uitsteekt. Met meer dan 17.000 ‘kernvolgers’ doet ze het dubbel zo goed als eerste volger Open Vld. Net als voor Vlaams Belang is dat bijna de helft van het totaal aantal volgers, terwijl al de andere partijen het moeten stellen met minder dan een derde tot slechts een vijfde.

Het is daarmee duidelijk dat de grootste partij van Vlaanderen een sterke aanwezigheid op Twitter heeft. Open Vld, Groen, sp.a en CD&V lijken eerder reuzen op lemen voeten te zijn, met grote brutogetallen, maar lage nettowaarden. Vlaams Belang heeft het omgekeerde probleem: een relatief goed aantal ‘kernvolgers’, maar een merkwaardig laag totaal aantal volgers. De PVDA blijft ook op Twitter een kleine partij, zowel bruto als netto.

In een volgend artikel gaan we na in welke mate directe politieke concurrenten volgers met mekaar delen. Zijn N-VA en Vlaams Belang ook op Twitter communicerende vaten? Leeft het Vlaams Kartel tussen N-VA en CD&V nog op Twitter? En kunnen we ook op Twitter de contouren zien van een een linkse alliantie tussen sp.a, Groen en de PVDA?

2 REACTIES

  1. Natuurlijk is twitter niet relevant voor de partijvoorkeuren van de ganse bevolking, maar ik kan me wel voorstellen dat er enige correlatie is met wat de ‘jongeren’ denken, en daardoor zou ik, moest ik cd&v-er of sp-a-er zijn, toch behoorlijk zenuwachtig worden. Vooral voor wat de verdere toekomst betreft. Goede analyse. Het is ook eens fijn een mens met een wetenschappelijk gevormd brein aan het woord te laten ipv van de eeuwige jurist.

  2. Er is wel degelijk een soort van leading indicator tussen de Twitterati en de politieke marktaandelen. In 2014 hebben wij dit omstandig toegelicht in een reeks van blogpotsts waarin we opbouwden naar een voorspelling en de onze kwam er als derde beste uit, na de twee grote mediahuizen (VRT_DS/VTM-DM), maar met een werklast die een fractie bedroeg van de top twee. Het begin van het verhaal vindt u hier: https://ba4bi.blogspot.be/2014/05/the-last-mile-in-belgian-elections.html