In de nasleep van een reeks aanslagen in onder meer Berlijn roept de Tsjechische president Milos Zeman de Tsjechen op om zich te bewapenen tegen een mogelijke “super-Holocaust” uitgevoerd door moslims. Het Oost-Europese land hekelt de maatregelen van de Europese Unie die legaal wapenbezit nog meer aan banden te leggen.

De Tsjechische president Milos Zeman deed een opmerkelijke uitspraak. Hij riep de Tsjeschische burgers op om zichzelf te bewapenen tegen een mogelijke “super-Holocaust” uitgevoerd door moslims. Een wapenwinkel in Oost-Bohemië, een regio in het noorden van Tsjechië, zei aan een lokale krant dat mensen zich inderdaad zorgen maakten over een “golf van islamisten” en bevestigt dat er een breed gedeelde angst is voor moslimterrorisme.

De Tsjechische minister van Binnenlandse Zaken stelt een grondwetswijziging voor die het mogelijk moet maken voor burgers om vuurwapens te gebruiken tegen terroristen. Voorstanders zijn ervan overtuigd dat dit vele levens kan redden bij een terroristische aanval wanneer de politie niet snel ter plaatse kan geraken. Het Tsjechische parlement zal binnen acht maanden stemmen over het voorstel van de minister.

Soepele wapenwetgeving

De Tsjechische Republiek heeft nu al een van de meest soepele wapenwetgevingen van Europa. De voorwaarden om een vuurwapen aan te schaffen zijn relatief eenvoudig. De Tsjechische burger moet 21 jaar zijn, een theoretisch examen afleggen en beschikken over een blanco strafblad.

Er zijn dan ook zo’n 800.000 geregistreerde wapens in het Oost-Europese land en ongeveer 300.000 mensen met een wapenvergunning. De wet laat Tsjechen toe om hun wapen te gebruiken om zichzelf of hun eigendom te verdedigen. Ze moeten bij elk gebruik wel kunnen aantonen dat ze zich in reëel gevaar bevonden.

De houding van Tsjechië staat in schril contrast met grote delen van de rest van Europa. In de nasleep van de terreuraanslagen in Parijs ijverde Frankrijk in de Europese Unie voor nog strengere wapenwetgeving. Tsjechië is tevens het thuisland van CZ (Česká Zbrojovka Uherský Brod), een marktleider in wapenproductie.

Intern veiligheidssysteem

De Europese Commissie kwam met een voorstel dat de verkoop van een aantal wapens volledig zou verbieden en magazijnen zou limiteren tot twintig kogels of minder. De Tsjechische Republiek was toen niet te spreken over het voorstel. De maatregelen zouden het voor het Oost-Europese land onmogelijk maken om een ‘intern veiligheidssysteem’ uit te bouwen. Ook het trainen van reservisten voor het leger zou hierdoor in het gedrang komen.

Tsjechië argumenteerde ook dat het verbod heel wat wapens die al in het bezit zijn van haar burgers illegaal zou maken. Op die manier zou een zwarte markt gecreëerd worden waar terroristen van kunnen profiteren.

Rechtse medenstanders

Onder andere Finland en Duitsland gaven ook kritiek op het voorstel van de Europese Commissie. Groeperingen die pro-wapenbezit zijn zien hun ledenaantallen enorm stijgen de afgelopen jaren. Zij krijgen gehoor bij politici aan de rechtse zijde van het politieke spectrum. Samen bonden ook zij de strijd aan tegen de Europese Commissie.

De Europese Commissie paste het voorstel een beetje aan en de Europese Unie besliste ondanks een Tsjechische tegenstem om het door te voeren. De Raad van Ministers van de EU zal de maatregel binnenkort bevestigen. Het is nu dus onduidelijk of de Tsjechische maatregelen die het voor haar burgers mogelijk zullen maken om zich te verweren tegen terroristen hun volledige nut zullen kunnen behouden.

Opvallend: ook de secretaris-generaal van Interpol, Ronald Noble, zei in 2013 dat het een valabele veiligheidsoptie is om burgers de mogelijkheid te verschaffen om wapens te dragen in het kader van terreurbestrijding.