Justitieminister Koen Geens (CD&V) kondigt soepelere regels aan met betrekking tot het gebruik van informanten in Staatsveiligheid. Er zou zelfs sprake zijn van een aparte specialisatie binnen de organisatie. Echter, experts Sim Tack (Stratfor) en prof. Brice De Ruyver (UGent) zijn kritisch.

De minister ziet menselijke actoren als een belangrijk onderdeel in de strijd tegen terrorisme. Omdat onderzoeksteams en de mensen in het veld te veel tijd moeten spenderen aan nevenzaken wil de minister nu een aparte specialisatie waarbij men hoofdzakelijk resultaten wil boeken met behulp van ‘human intelligence‘.

Criminoloog Brice De Ruyver (UGent) zegt dat het bijzonder moeilijk zoeken zal zijn naar een juridisch evenwicht bij het inzetten van dit soort informanten. Een goeie burgerinformant moet het criminele milieu immers goed ‘kennen’ en dan is de integriteit van iedereen in gevaar: zowel van de informant als van de rechtsstaat. Er zal dus veel werk moeten geleverd worden om het nodige juridische kaderwerk en beveiligingen op te bouwen.

Master in Security and Intelligence Studies en analist bij het Amerikaanse inlichtingenbedrijf Stratfor, Sim Tack, stelt dat deze aankondiging van Geens een logische evolutie is. De plannen kaderen namelijk in een bredere trend in Westerse staten. Sinds de opkomst van globale terreurnetwerken sleutelen staten meer en meer aan hun juridisch kader teneinde beter terreur te kunnen bekampen en voorkomen.

Tack ziet het gebruik en het belang van informanten niet afnemen omdat het een manier is om niet-reactief om te gaan met veiligheid: informanten kunnen, wanneer passief ingezet, terugkomen met nieuwe mogelijke aandachtspunten of doelwitten die vervolgens pro-actief aangepakt kunnen worden. Maar Tack voorspelt dat onze staatsveiligheid het moeilijk zal hebben om de betrouwbaarheid en de kwaliteitsconsistentie te controleren van zo’n informanten. Mensen zijn feilbaar en dat is zeker het geval met mensen in een crimineel milieu.

Staatsveiligheid werd ook gecontacteerd voor dit stuk, maar de woordvoerder kon geen commentaar geven omwille van informatieveiligheid en bindende geheimhouding.