Steeds vaker proberen (illegale) migranten via Vlaamse havens hun uiteindelijke bestemming, doorgaans het Verenigd Koninkrijk, te bereiken. Om dit te kunnen aanpakken introduceerde de regering in juni 2016 de wet op binnendringen van havens. Sinds de intrede van die wet werd slechts 7% van de mensen die onderschept werden ook effectief gerechtelijk vervolgd.

Transitmigranten

Sinds enkele jaren kent ook ons land steeds meer het probleem van de transitmigranten: illegale migranten die niet België als eindbestemming hebben maar een ander land. Vooral het Verenigd Koninkrijk is een grote aantrekkingspool, maar het is als eiland moeilijk bereikbaar. Transitmigranten zorgen voor zware problemen in Calais en steeds meer dus ook in België.

Nieuwe wet

Vroeger konden migranten die betrapt werden in de havens enkel vervolgd worden wegens illegaal verblijf in België. Dit had maar weinig afschrikkingseffect. In juni van vorig jaar werd dus de wet op binnendringen van havens gestemd in het parlement. Dit maakt het illegaal betreden van de havens strafbaar, met een maximumstraf van één jaar (mits verzwarende omstandigheden).

Rechtsvervolging

Uit het antwoord van de minister van binnenlandse zaken, Jan Jambon (N-VA), op de parlementaire vraag van Barbara Pas (Vlaams Belang) blijkt dat slechts 7% van de indringers in de havens van Zeebrugge en Oostende effectief vervolgd worden. Dit omdat het parket van West-Vlaanderen heeft beslist om pas bij de derde indringing rechtsvervolging in te stellen. Dit kan echter reeds kan vanaf de eerste indringing. Als er straffen worden uitgesproken gaat het doorgaans om 6 maanden gevangenisstraf en een geldboete.

Het moet echter gezegd worden dat dit vervolgingspercentage geen uitzonderlijk slechte score is voor wat België betreft. Van bijvoorbeeld de verkrachtingszaken in België, leidt slechts 4% van de gevallen tot een veroordeling. Hetzelfde getal geldt voor de vervolging van bouwmisdrijven. Van beursmisdrijven wordt slechts 3% vervolgd.

In België wordt slechts een klein deel van alle misdrijven gemeld of geregistreerd. Hiervan wordt bij slechts een deel door het Parket beslist om over te gaan tot onderzoek. Daarvan wordt slechts een klein deel vervolgd. Tot slot worden heel wat van deze veroordelingen niet uitgevoerd. Dat betekent dat een vervolging tot geen gevolg kan leiden.

In Duitsland is men verplicht alle aangegeven misdrijven te onderzoeken en te vervolgen bij voldoende bewijs.

https://sceptr.net/campaigns/doneer/donate/