Veel media zijn het erover eens. De gelekte mails vanuit de democratische partij (DNC) zijn mogelijk gemaakt door een ‘hack’ door de Russen. De beschuldiging rust op een dertien pagina’s tellend document dat moet bewijzen dat de Russische overheid hiervoor direct de verantwoordelijkheid draagt. SCEPTR las het document voor u na en kwam tot een opmerkelijke conclusie.

Motief en capaciteit aanwezig

Zoals elk jurist zal beamen, moet er voor een veroordeling voldoende bewijsmateriaal worden geleverd.

In de eerste alinea van pagina twee staat: “De Amerikaanse overheid bevestigt dat twee verschillende [Russische] actoren deelnamen aan het binnendringen van een Amerikaanse politieke partij”. Als er bewijs is voor deze bewering, wordt dit nergens in het document toegelicht. Tot pagina vier licht het document toe hoe een hack er schematisch uitziet met behulp van plaatjes. Onder de kop ‘technische details’ staan een heleboel technische termen en technieken die iedereen in IT kent als zijnde belangrijk voor het voorkomen van hacken.

Jargontermen en ‘nicknames’

Er worden technische jargontermen zoals ‘cross-site scripting’ en ‘SQL injection attacks’ gebruikt. Dat klinkt allemaal erg indrukwekkend en intimiderend, maar dit zijn technieken die elke hacker op aarde kan toepassen. Op pagina vier wordt een lijst weergegeven met ‘bekende’ alternatieve namen die Russische hackers zouden gebruiken. Wat de relevantie ervan is voor de hack wordt niet duidelijk gemaakt. Van pagina vijf tot en met twaalf worden er brede en algemene tactieken besproken: hoe hacken te voorkomen. Mensen die bekend zijn met IT-systemen zullen direct zien dat dit voor alle organisaties kan gelden en geen specifiek bewijsmateriaal is voor Russische betrokkenheid. Pagina dertien sluit af met contactgegevens.

De Russische overheid heeft ongetwijfeld de capaciteit en het motief gehad om te handelen. Het is bekend dat Hillary Clinton een harde koers tegen Poetin zou gaan varen. Een reden in eigenbelang dus om Hillary Clinton van het presidentschap te houden. Maar dit document levert geen bewijs ten gronde dat Rusland de hack zou hebben uitgevoerd.

Politiek motief voor het document?

Het is voor politici vaak moeilijk om technische documenten correct in te schatten. Informatietechnologie is een ondoorzichtig vakgebied met een eigen jargon en het vereist een meerjarige studie om de begrippen op hun juiste waarde te schatten. Dat belet niet dat een document dat stelt dat de Russische overheid is betrokken in een hack, maar gevuld is met zeer algemene richtlijnen, een wankele basis is voor diplomatiek beleid met verregaande gevolgen.

Het document is wel politiek handig voor de Obama-regering om zowel Poetin als Trump aan te pakken. Als Donald Trump Obama volgt in zijn diplomatie t.o.v. Rusland, wijkt hij af van verkiezingsbeloften. Als Donald Trump de Russische hacks door de vingers lijkt te zien, kan hij beschuldigd worden van een handpop te zijn van Poetin.

Poetin reageerde mild op de harde sancties van Obama omwille van de vermeende hack. Donald Trump gaf commentaar op Twitter en mogelijk een voorinzage van zijn diplomatiek beleid. Wordt vervolgd.

1 REACTIE