Op De Zevende Dag laat een Marino Keulen (Open Vld) uit 2004 weten dat het een goede zaak is dat we de islam (meer) gaan subsidiëren, “want op die manier krijgen we ook het recht om te controleren en toezicht te houden”. N-VA en Vlaams Belang drukken zich alvast terughoudender uit vandaag.

Twintig moskeeën kregen groen licht van staatsveiligheid in hun erkenningsdossier. Het dossier gaat nu terug naar minister Liesbeth Homans (N-VA), die binnen de Vlaamse regering verantwoordelijk is voor de erkenningen. Die had al gesteld dat het niet zo is dat omdat er een positief advies van de VSSE werd geleverd, dat er ook daarom onmiddellijk een erkenning wordt afgeleverd. Het ministerie krijgt geen inzage in het dossier van de staatsveiligheid, en daar lijkt het kabinet van Homans voorlopig geen vrede mee te nemen. Bovendien benadrukt ze dat ook de provincies en de gemeenten nog advies moeten verlenen. Ook zouden er nog heel wat andere criteria zijn die nog niet werden nagegaan. Het gaat om bijvoorbeeld taalgebruik en respect voor de grondwet.

Nadia Sminate (N-VA) herhaalt nog eens deze positie: “als u mij nu vraagt of er morgen twintig nieuwe erkenningen zitten aan te komen, dan zeg ik duidelijk nee”. Sminate haalt een aantal voorwaarden aan maar hamert op veiligheid en wil inzage in de dossiers van Staatsveiligheid. Sminate drukt zich sceptisch uit over de dossierinhoud en de summiere communicatie die minister Homans ontving. Toch benadrukt Sminate het belang van de vrijheid van godsdienst, een uithaal naar Vlaams Belang.

Adviezen komen er niet zomaar

Ward Kennes van CD&V zegt dat Homans haar vraag tot inzage kan bespreken met de staatsveiligheid en wil benadrukken dat de adviezen niet zomaar tot stand komen. Zo werd er onderzoek gedaan naar opruiende taal, uitspraken over geweld of Jihad, banden met buitenlandse mogendheden, banden met criminele netwerken en naar wetsovertredingen. Dit met ‘open source‘ informatie én terreinbezoeken.

Chris Janssens (Vlaams Belang) roept N-VA op om te luisteren naar haar kiezers en geen moskeeën meer te erkennen. Hij haalt aan dat N-VA met zijn coalitiepartners een akkoord sloot op meer moskeeën te erkennen, ondanks dat dit zou ingaan tegen wat de achterban van de partij zou willen. Hij benadrukt dat vrije beleving van religie moet kunnen, maar dat een echte erkenning ook subsidiëring inhoudt. Janssens zelf wil de islam in België op gelijke voet behandelen als boeddhisme of hindoeïsme: een vrije beleving van de godsdienst, maar zonder centen van de staat.


Kennes benadrukt dat erkenning ook controle inhoudt, en dringt daarom aan op het verderzetten van de erkenningstrajecten. Op die manier wil hij controleren of de imams ingeburgerd zijn, of er Nederlands gebruikt wordt in de contacten met de gelovigen en of de grondwet en de mensenrechten gerespecteerd worden.