Het is een vraag waar we tot nog toe in de media nog geen antwoord op hebben kunnen lezen: wat bezielde Anis Amri om naar Nederland te vluchten? Polen en Tsjechië liggen veel dichter bij Berlijn dan Nederland, en de kortste route naar Milaan gaat over Zwitserland of Oostenrijk. Waarom doorkruiste hij dan toch half Duitsland, in de verkeerde richting?

Wat we voorlopig weten van de vluchtroute van Anis Amri, de Tunesiër die op 19 december van verleden jaar op de kerstmarkt van Berlijn inreed, laat een eerder geïmproviseerde indruk na. Hij duikt op in Nijmegen, nam vermoedelijk in Amsterdam de bus richting Lyon, nam vandaar de trein naar Italië, en werd uiteindelijk bij een toevallige controle doodgeschoten in de buurt van Milaan. Bijzonder goed gepland lijkt dat niet, tenzij het precies gepland was om er geïmproviseerd uit te zien. Of had Anis Amri er niet op gerekend dat hij de aanslag zou overleven, en diende hij daarom te improviseren?

Vanuit Berlijn is Polen het dichtstbijzijnde buitenland. Maar aangezien hij een Poolse vrachtwagen gekaapt had, met een Poolse chauffeur, is het logisch dat hij niet onmiddellijk richting Polen vluchtte. Maar waarom dan niet naar Tsjechië, het tweede dichtstbijzijnde buitenland, en bovendien in de richting van het zuiden? Bovendien, als het de bedoeling was om uiteindelijk terug te keren naar Italië of eventueel zelfs Tunesië, zouden Oostenrijk of Zwitserland een meer logische keuze geweest zijn. Zwitserland levert de snelste route richting Milaan op, maar heeft het nadeel twee keer een buitengrens van de Schengen-zone te kruisen. Oostenrijk lijkt daarom het betere alternatief.

Op zoek naar een safe house?

Er zijn twee mogelijke verklaringen waarom hij toch voor Nederland koos. Ten eerste had hij misschien gehoopt ergens in een zogenaamd ‘safe house‘ terecht te kunnen, net zoals de daders van de aanslagen van Parijs. Ten tweede was het voor Anis Amri praktisch gezien veel gemakkelijker om in de Nederlandse omgeving te verdwijnen. Een Tunesiër die wat rondzwerft aan een trein- of busstation valt in Polen of Tsjechië veel harder op dan in het multiculturele Nederland. Of België en Frankrijk.

Bovendien vluchtte Anis Amri op die manier “in de verkeerde richting”, zoals hierboven reeds vermeld. Als de grillige vluchtroute dan toch niet geïmproviseerd was, maar nauwkeurig gepland, was ze in ieder geval geslaagd. Het beste bewijs daarvan is dat Anis Amri erin slaagde vier keer een binnengrens van de Schengen-zone over te steken, zonder gevat te worden. Wanneer hij uiteindelijk dan toch gevat werd, gebeurde dat niet eens bij een gerichte controle, maar een toevallige.

Doortocht door België

Overigens is het onwaarschijnlijk dat Anis Amri zich tijdens zijn vlucht ook niet over Belgisch grondgebied zou verplaatst hebben. Als hij inderdaad een FlixBus genomen heeft vanuit Amsterdam, waren er voor hem drie alternatieven: een bus met tussenstop in Parijs, een met tussenstop in Brussel, en een met tussenstop in Düsseldorf. Maar neemt een terrorist, die net een aanslag gepleegd heeft in Duitsland, vanuit Nederland terug de bus naar… Duitsland?