De wijkagent die de controle uitvoerde tijdens Patokh Chodievs naturalisatie-aanvraag maakte een negatief rapport op. Dat meldt De Standaard. Het grote schandaal rond de Belgisch-Oezbeekse miljardair die middels politieke corruptie zijn schuld kon afkopen in een grote fraudezaak, krijgt nu dus een extra staartje. Dit lijkt nog meer op duidelijke en opzettelijke inmenging van bovenaf. Het desbetreffende rapport van de wijkagent is verdwenen.

Indien men in België de nationaliteit aanvraagt, of van domicilie verandert, komt de wijkagent langs ter controle. Dit om fraude te vermijden. De verantwoordelijke wijkagent actief bij de politie van Waterloo – waar de domicilie van Chodiev ging gaan liggen – heeft duidelijk gemaakt dat zijn controlerapport negatief was.

Abrakadabra

Chodiev werd in 1997 genaturaliseerd na een reeks positieve adviezen van Staatsveiligheid, Parket en DVZ (Dienst Vreemdelingenzaken). Het is onduidelijk hoe al deze diensten een positieve aanbeveling hebben geproduceerd nu blijkt dat een negatief rapport werd opgemaakt door de verantwoordelijke wijkagent. In de onderzoekscommissie ‘Kazachgate‘ die onderzocht hoe Chodiev Belg kon worden, werd het aandeel van de politie Waterloo onderzocht. Daaruit blijkt dat de politie van Waterloo een positief rapport overbracht aan het Parket van Nijvel.

Bizar dus, want wijkagent S. gaf mee aan Le Vif en De Standaard dat hij een negatief advies opmaakte. Agent S. maakte onder meer een negatieve aanbeveling aan op basis van informatie van Staatsveiligheid (zelfde orgaan dat wél een positief advies produceerde in de naturalisatie-aanvraag). Deze info gaf mee dat Chodiev banden had met de Russische georganiseerde misdaad. Chodievs vrouw kreeg tevens een negatief advies van de agent, maar ook zij werd samen met haar echtgenoot Belg. Het rapport van de wijkagent is niet meer te vinden. Het positieve advies van Staatsveiligheid kan chronologisch gezien weinig te maken hebben met Chodiev zijn rol bij die inlichtingenorganisatie. Le Soir heeft een brief bemachtigd waaruit zou blijken dat Chodiev een tipgever was bij Staatsveiligheid sinds 1998, een jaar na de naturalisatie in kwestie.

Destijds politiecommissaris in Waterloo, Michel Vandewalle, zei vorige week nog dat er valse rapporten werden opgemaakt, waaronder een rapport dat zijn handtekening droeg. Volgens Vandewalle zou het echte wijkagentrapport wel degelijk positief geweest zijn en door een andere wijkagent zijn opgemaakt – die intussen gestorven is.

Kazachgate

De hele zaak ‘Kazachgate’ startte in ’95 toen de antiwiswascel meegaf aan het Brussels gerecht dat Chodiev vermoedelijk actief was in witwaspraktijken, schriftvervalsing en bendevorming rond onroerend goed in Brussel en Tractebel. Chodiev zou in ’97 dan onder verdachte omstandigheden de Belgische nationaliteit verkregen hebben.

Hier opvolgend werd in het Parlement een nieuwe wet gestemd: de afkoopwet, waardoor Chodiev als eerste zijn schuld kon afkopen. De wet zou gestemd zijn omdat Frankrijk druk uitoefende op België om de gerechtsproblemen van Chodiev op te lossen. Dit omdat Frankrijk met Kazachstan een grote militaire helikopterdeal in de wacht zou slepen. Als tegenprestatie verwachte Kazachstan dat Frankrijk de gerechtsproblemen van Chodiev zou oplossen.

ADVERTENTIE