Als een nieuw wetsvoorstel wordt aangenomen zouden kabinetsmedewerkers in de toekomst verplicht worden om een lijst hun mandaten in te dienen. Indiener is volksvertegenwoordiger Brecht Vermeulen (N-VA), die op die manier meer transparantie wil krijgen over mogelijke belangenconflicten.

Mandatenaangifte

Vandaag zijn verschillende categorieën van mandatarissen, waaronder kamerleden, ministers en leden van schepencolleges, verplicht om bij het Rekenhof een aangifte in te dienen van hun vermogen en de verschillende mandaten die zij bekleden. Jaarlijks wordt in het staatsblad hiervan een lijst gepubliceerd. Geïnteresseerden kunnen echter beter terecht op de site cumeleo. Daar is elke cumulaangifte in een database gegoten en dus gemakkelijk doorzoekbaar.

De invloed van een cabinetard

Kabinetten zijn groepen van politiek benoemde (hoge) ambtenaren die een minister/staatssecretaris zelf aanduidt. ‘Cabinetards’ vormen een schakel tussen een regeringslid en de ‘lagere’ administratie. Historisch is er steeds kritiek geweest op het bestaan van kabinetten omdat dit ervoor zorgt dat administratie in ruimte mate gepolitiseerd wordt. Het zou ook de zwakte van het parlement ten opzichte van de regering in de hand werken omdat wetten meer voorbereid worden in kabinetten dan door parlementsleden en hun medewerkers.

Voorzitters van de ‘federale beleidscellen’, sinds de Copernicushervormingen de officiële naam van de kabinetten, zijn verplicht om een cumulaangifte te doen. Gewone medewerkers echter niet. Nochtans doen ze het grootste deel van het beleidsvoorbereidende werk en voeren ze vaak de (politieke) onderhandelingen met de verschillende belanghebbenden. “Als er een expert in een bepaald domein is, is het goed om te weten of die persoon al dan niet banden heeft of gehad heeft met bepaalde verenigingen of belanggroepen”, aldus Brecht Vermeulen. Het wetsvoorstel dat hij indiende komt sterk overeen met een voorstel dat in 2011 werd ingediend in de senaat. Dat werd toen unaniem goedgekeurd. Omdat de legislatuur op zijn laatste benen liep is het voorstel toen niet behandeld geweest in de kamer.

“De 21ste-eeuwse aangifte”

Een ander voorstel, ingediend door Nathalie Muylle (CD&V), wil ook de regels voor de aangifte van mandaten aanpassen. Vandaag gebeuren die nog op papier en dat zou elektronisch veel sneller kunnen. In het meerderheidsoverleg zou, volgens Brecht Vermeulen, de CD&V dit voorstel aan het andere willen koppelen. Hij staat er alleszins welwillend tegenover.

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken

ADVERTENTIE