N-VA wil bevriezing EU-gesprekken Turkije

0
1742

In de Kamercommissie voor Buitenlandse Betrekkingen is een resolutie gestemd die de “Turks-Europese relaties in vraag stelt“. De resolutie werd ingediend door Open Vld en N-VA. Sinds de mislukte coup afgelopen zomer in Turkije staan de westerse relaties met Turkije onder druk wegens de vele politieke vervolgingen in het land van president Recep Erdogan.

Eerder in 2016 stemde het Europees parlement een resolutie tot bevriezing van de toetredingsgesprekken met Turkije, tot grote ontsteltenis van Erdogan die ermee dreigde om de migratiedeal met de EU op te blazen. De EU-resolutie is een niet-bindend advies. Het Europees Parlement is nog niet betrokken in de EU-gesprekken met Turkije op dit moment. Ook Oostenrijk en Nederland stemden eerder dergelijke voorstellen. Hetgeen gisteren gestemd werd in de Belgische Kamercommissie is tevens een resolutie: een advies dat een wens uitdrukt, maar niet bindend is.

Volgens Peter De Roover (N-VA) bevindt Turkije zich verder dan ooit van Europees lidmaatschap. Ook financiële steun is niet langer te rechtvaardigen volgens de fractieleider in de Kamer van de N-VA. Bijkomend is de mogelijke herinvoering van de doodstraf in Turkije een rode lijn die niet kan overtreden worden. In dat geval wil de N-VA vragen om een onherroepelijke stillegging van de EU-gesprekken, in plaats van een bevriezing. Turkije is in het proces van een grondwetherziening die de macht van Erdogan aanzienlijk kan vergroten.

Geen schrik van Turkse reactie

De financiële steun aan de Turkse overheid om de doelstellingen van Europees lidmaatschap te halen, wil men dus schrappen. Maar de N-VA wil de middelen die dan zouden vrijkomen, alloceren ten voordele “het gematigde Turkse middenveld” dat vasthoudt aan democratische waarden en mensenrechten. Gevraagd of de resolutie de migratiedeal met Turkije onder druk zal zetten, reageert Rita Bellens (N-VA) – een van de ontwerpers van de resolutie -ontkennend. De twee zaken staan apart van elkaar en Erdogan moet dat ook inzien. Bovendien heeft Erdogan nog voldoende baten aan de migratiedeal, aldus nog Bellens.